5. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Vaga

Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" Muriel Bruce Hausbrouck
                                                                              
                                                                  V A G A
(23. IX — 22. X)

Ključ ovog simbola nije prijetnja ni grijehom ni kaznom, iako Dama na prijestolju čvrsto drži mač i vagu. Za razliku od mnogih drugih alegorija pravde, ovoj oči nisu povezane. Na glavi joj je kruna s draguljima, a odjevena je u bogatu odjeću crvene i zelene boje. Njena je poruka jasno sadržana u jednoj jedinoj riječi: ravnoteža. Ona je simbol osobne uravnoteženosti, pogotovo kada je riječ o problemima koji zahtijevaju naglu odluku. Od vas traži da provjerite da li razu­mijete obje strane nekog sukoba i sve strane neke kompleks­ne situacije prije nego što donesete odluku i nešto poduzmete. Dva stupa, među kojima figura sjedi, simboliziraju stro­gost i opraštanje. Ona dakle, uspostavlja u vama sklad koji je potreban za trajan uspjeh i sreću.


VAGA DVA (I DEKADA)
23. IX — 21X       (0° do 9° 59' vage)


POTENCIJAL: DVA            FREKVENCIJA: MJESEC
(Inicijativa)                               (Popustljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
 (Razumnost)
TAROT KARTA: II MAČEVA
(teško uspostavljeni mir, blokiranost emocija, odbijanje istine)

Osnovna svojstva ove prirode su elastičan duh, intuicija, popustljivost i razumijevanje ljudi. Konflikt nastaje između želje da se slijede poticaji intuicije i sklonosti popuštanju shvaćanjima okoline.

POZITIVNA STRANA
Ova je ličnost obdarena jasnim pogledom, brzom umnom reakcijom i intuitivnim razumijevanjem ljudi i prilika. VAGE DVA su usklađene, a ipak elastične i popustljive. Mirni su. rezervirani a nezavisni, ali su vrlo odani obiteljskim vezama. Imaju razvijen smisao za publicitet, znaju što ljudi žele i ka­ko im to treba pružiti. Izvrsnog su pamćenja i velike kreativ­ne sposobnosti. Mogu se s lakoćom i šarmom prilagoditi i naj­ekstremnijim promjenama prilika i uvjeta. Mrska im je sva­đa, pa oko sebe nastoje stvoriti sretnu i zadovoljnu atmosfe­ru. Vrlo su plemeniti, suosjećaju i brzo uzvraćaju osjećaje.

NEGATIVNA STRANA
VAGE DVA su nemirne, nestalne i nesigurne u svoje ci­ljeve. Slijede poticaje, a da ih prije toga nisu procijenili da li su dobri ili loši. Nosi ih vjetar neodlučnosti, jer im se teško odlučiti. Ljudi pozitivnije naravi lako na njih utječu, pa im je teško izgraditi vlastita shvaćanja i njih se držati. Mnogo za­počinju, malo završavaju. Ako su negativni, VAGE DVA ne­maju onu cjelovitost koja je potrebna da bi se završio pot­hvat. Skloni su predati se struji, kao čamac bez vesla. Kada su negativni, pate od dubokog neuhvatljivog nezadovoljstva.

RAVNOTEŽA
Prvi korak prema ravnoteži, VAGE DVA učinit će otkriva­njem i spoznajom vlastite nesigurnosti. Za njih je u životu najvažnije razviti duhovnu neovisnost kako ih tuđa mišljenja ne bi zavodila, a to bi im pomoglo da bez oklijevanja slijede vlastite intuitivne odluke. Aktivnost i promjene, čak i u ma­lim stvarima, korisne su za svaku frekvenciju Mjeseca, a po­sebice za ovu. Za VAGU DVA nije preporučljivo da sebi nametne strogo samosvladavanje, kajanje ili prenaporan rad na određenom polju. Ova će ličnost postići mnogo bolji sklad ako se prepusti vlastitim instinktivnim plimama i osekama ener­gije.

KOMENTAR
VAGE DVA su možda najneosobnije ličnosti među svim ti­povima sazviježđa, one vole ideje, osjećaje i osjete. Njihova je intuicija toliko razvijena da se gotovo može usporediti s posebnim osjetilom, a sjećanja su im tako živa da i ružne uspomene dugo pamte.

VAGE DVA su kao klatno koje se njiše od jedne do druge krajnosti i, premda ozbiljno čeznu za mirom, teško im je da ga ostvare. U VAGAMA DVA ravnoteža je vrlo osjetljiva, pod­sjeća na apotekarsku vagu koju već zrno pijeska može nagnu­ti na jednu ili drugu stranu. Začudo, iako je VAGAMA DVA vrlo teško donositi odluke, ako se za nešto odluče mogu biti vrlo tvrdoglavi. Čini se kao da imaju dvostruku ličnost, jednu vrlo popustljivu, drugu vrlo tvrdu, te se neshvatljivom brzi­nom mogu kretati od jedne na drugu stranu.

Zanimljivo je, s obzirom na intuiciju koja se u ovom cik­lusu ističe iznad svih ostalih svojstava, da među slavnim lju­dima ovog perioda nalazimo dra J. B. Rhinea sa sveučilišta Duke, čija su istraživanja na području izvanosjetilnih percepci­ja, odnosno telepatije, pobudila veliko zanimanje u svijetu. Na ovom su popisu još tri slavna mistika: Annie Besant, vo­đa teozofa, Nicholas Roerich, slikar tibetanskih bogova i du­hova i Cyril Scott, skladatelj i pisac o okultnom značenju glaz­be. U ovom je ciklusu rođen je i Mahatma Gandhi, indijski vjerski i socijalni vođa, Marc Edmond Jones, astrolog, zatim Groucho Marx, pa Al Cappone i Vladimir Horowitz, pijanist. Među piscima, tu su F. Scott  Fitzgerald, Graham Greene i William Faulkner.

Zapis tarota o VAGAMA DVA kaže: »Dva suprotna karak­tera u istoj ličnosti, istina i laž, patnja i radost, ponekad se­bični, ponekad nesebični«.

Iz ovog slijedi da je za sreću i uspjeh VAGE DVA bitno uskladiti osobna svojstva. Čini se da im je potrebna promjena i raznolikost kao što je cvijeću potrebno sunce, pa ako im se to ne pruži, mogu početi pretjerivati u užicima, posebice u je­lu i piću ili u mentalnom iživljavanju, u spiritualizmu i nadnaravnosti. Ta posljednja vrsta bijega posebno je opasna za VAGE DVA zbog njihove velike osjetljivosti na suptilne i ima­ginarne dojmove.

Kada su usklađene, one su drage i omiljene osobe — zbog spremnog suosjećanja i brzog uzvraćanja — a u njiho­voj naravi lima umiljatosti koja je uobičajen pratilac fre­kvencije Mjeseca i potencijala DVA. Posebno su nadareni da među ljudima stvaraju skladne odnose i šire ideje općeg međusobnog razumijevanja.


VAGA TRI (II DEKADA)
3. — 12. X (10° do 19° 59' vage)


POTENCIJAL: TRI       FREKVENCIJA: SATURN
(Odlučnost)                           (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
 (Razumnost)
TAROT KARTA: III MAČEVA
(slomljeno srce, samoća, izdaja, patnja)

Stupovi ovog karaktera su postojanost, pouzdanost, oz­biljnost i konstruktivna snaga. U njemu gotovo i nema kon­flikta, a ako do njega dođe, onda je to samo zbog previše po­zitivnog intenziteta ove naravi.

POZITIVNA STRANA
Ovo je karakter u kojemu su snaga, integritet i moć spo­jeni s dubokim razumijevanjem za ljudske probleme. VAGE TRI strastveno žele ukloniti patnju i popraviti uvjete ljudskog života, bez obzira na područje vlastita djelovanja, bilo da je to dom, ured, zajednica ili nacija. Imaju vrlo dobre izvršne sposobnosti, to su poduzetni, konstruktivni i neumorni rad­nici. Nikada ne sjede besposleni, uvijek postoji cilj kojemu teže, od djetinjstva do starosti. Vrlo su vitalni i otporni sa značajnom moći oporavljanja. Ako su pozitivni, njihova je tolerancija prema slabosti drugih velika kao i njihova snaga. Oni su po prirodi humani.

NEGATIVNA STRANA
Fanatični su i tako ozbiljno vjeruju u vlastite teorije o napretku da isključuju svako drugo mišljenje. Ako su nega­tivni, u intenzivnom nastojanju da ostvare cilj mogu poći de­struktivnim smjerom, svom ustrajnošću svoje snažne naravi — koja je, ako su pozitivni, vitalno konstruktivna. Negativne VAGE TRI mogu sebi i svojoj okolini donijeti mnoge neprili­ke. Gluhi su na tuđa mišljenja, savjete i kritike. Sami, među­tim, postaju kritični, grubi i okrutni i tada duboko pate što su takvi. Dogmatični su i marljivi te nastoje nametnuti svoju volju svakome u njihovoj sferi utjecaja.

RAVNOTEŽA
Za svaku Saturnovu frekvenciju, osobito ako je u sprezi s potencijalom TRI, koji ima slično svojstvo, najbolji i jedini način da se postigne ravnoteža je smisao za humor. Smijeh je jedina čarolija koja može ublažiti i opustiti golem intenzitet ove ličnosti. I duboka simpatija za ljude, koja je u srcu VAGE TRI, slijedit će svoj blagi prirodni smjer pomoću smijeha i humora. Gdje se postigne takva ravnoteža, doći će do izra­žaja prava veličina ovog karaktera. VAGE TRI moraju tako­đer što više upotrebljavati svoju prirodnu intelektualnu sna­gu i njegovati umijeće logičnog mišljenja kako ih ne bi po­nio fanatični impuls ili ideja.

KOMENTAR
U izvanrednu snagu ove ličnosti nije uključena vatra am­bicije. Iskustvo je pokazalo da za neke od najzanimljivijih ljudi ovog ciklusa svijet nikada nije čuo, jer svoj posao naj­radije obavljaju iza pozornice. A intenzitet VAGE TRI može uništiti vlastiti smisao prevelikom ozbiljnošću koja se okreće protiv same sebe i zaustavlja vlastiti motor.

No, u ovom ciklusu ima i poznatih ljudi koji se vrlo do­bro uklapaju u sliku. To je Niels Bohr, danski fizičar i no­belovac, pisci Helen MacInnes, Cervantes, Thomas Wolfe i Gore Vidal, talijanski skladatelj opera Giuseppe Verdi, kom­pozitor i pijanist Thelonious Monk, glumica Helen Hays, okultist i ekscentrik Aleister Crowley i John Lennon, glazbe­nik (nekadašnji Beatle).

Na negativnoj strani VAGA TRI ima nesumnjivo veliku destruktivnu snagu. Mitološka legenda kazuje o Saturnu da je »jeo vlastitu djecu« i tako uništavao ono što je želio stvo­riti. Promatranja pojedinaca rođenih u ovom ciklusu poka­zala su da tendencije, koje se simbolično pripisuju starom božanstvu, dolaze do izražaja i u suvremenicima. Snagom vlastita intenziteta oni umjesto da privuku, udaljavaju i uni­štavaju ono što su u životu najviše željeli.

No nema sumnje da je pozitivan izvor ove ličnosti velika snaga dobra i da prirodno funkcionira na konstruktivnoj stra­ni, pogotovo ako se pojedinci podsjete na to da život ne treba uzeti previše ozbiljno, a što proizlazi i iz simbola ovog ciklusa kao i iz osobnog poznavanja ljudi rođenih u ovom periodu i njihova pristupa životu.

Tarot zapis iznosi njihove vrline i mane otvoreno i bez milosti. Na jednoj im strani pripisuje »vjernost u obećanji­ma, poštenje u novčanim transakcijama«, a na drugoj ih op­tužuje da »stvaraju neprilike, patnje i suze i siju nemir i su­kobe«. Iskustvo je pokazalo: što je veća snaga na pozitivnoj strani jedne snažne ličnosti, to će biti još veća u negativnom izrazu istog ciklusa. I kao što se vidi, VAGE TRI među naj­snažnijim su ličnostima ovog sistema, na dobroj ili lošoj stra­ni, ovisno o tome što odaberu.

VAGA ČETIRI (III DEKADA)
13- - 22. X        (20° do 29° 59' vage)


POTENCIJAL: ČETIRI     FREKVENCIJA: JUPITER
(Stabilnost)                 (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
 (Razumnost)
TAROT KARTA: IV MAČEVA
(odmor, kontemplacija, tiha priprema)

Osnovica ovog karaktera je smisao za pravdu, logično ra­zmišljanje, pouzdanost i plemenitost. Konflikt je vrlo slab i nastaje između želje da se bude do kraja pošten i instinkta milosti i blagosti.

POZITIVNA STRANA
VAGE ČETIRI su sređeni, konvencionalni ljudi koji po­štuju disciplinu i tradiciju, no njihov je smisao za dužnost pri­lično ublažen sklonošću užicima i sposobnošću uživanja u životu. Po prirodi se znaju dobro kontrolirati, no u njih je vesela narav, zbog čega su vrlo privlačni. Oni su pouzdaniji čak i od DJEVICA TRI, sve što započnu to i završe, a rade savršeno.

Imaju kreativnu i konstruktivnu sposobnost, misle jasno, lo­gično i analitički, a mentalne su im reakcije brze i točne. Mirni su, druželjubivi i imaju sportski duh. Mogu postati vrlo popularni i cijenjeni, pogotovo ako slijede utvrđene, tra­dicionalne putove u životu i radu.

NEGATIVNA STRANA
Pretjerano su kritični, traže dlaku u jajetu i teško im je udovoljiti. Ako su negativni, onda su samopopustljivi, sebični i tašti, uvredljivi i osjetljivi na kritiku. Vrlo su tvrdoglavi, uskih nazora, pa i bigotni, a smisao za logiku služi im za doka­zivanje u svađi u kojoj ne popuštaju ni za dlaku. Smisao za pravdu, ako su negativni, prelazi u strogost i okrutnost u ko­joj nema mjesta praštanju. Negativne VAGE ČETIRI na ču­dan su način zlovoljne. Kada se rasrde ili su uznemireni, po­vlače se u osamu i tišinu i to ih povlačenje i psihički i fizički ometa u životu. Zbog mržnje prema ljudima oni se isključu­ju iz normalnog života.

RAVNOTEŽA
Duhovna straža VAGE ČETIRI je inteligentan i optimis­tički pogled na svijet. Oni mogu bolje nego drugi ljudi vidjeti sve strane problema i, ako žele, mogu odabrati sunčanu umjes­to mračne strane života. Za njih je logika bolje oružje nego osjećaji ili imaginacija. Njima je, osim toga, potreban trajan osjećaj dostojanstva. Uvijek moraju sačuvati mir, jer je on sastavni dio njihove opće ravnoteže. Ona za njih ni izdaleka nije tako težak problem kao što je za mnoge druge ličnosti. Mogu je postići gotovo instinktivno.

KOMENTAR
Kada bi netko po desetodnevnoj formuli mogao birati naj­pogodniju osobu za suca, mirno bismo mu preporučili pozitiv­nu uravnoteženu VAGU ČETIRI kao najbolji izbor. Ljudi ro­đeni u ovom ciklusu iznenađuju kombinacijom poštenja, čas­ti i razumijevanja, te sposobnošću da svaku situaciju anali­ziraju iz raznih uglova. Da je Diogones sa svojom svjetiljkom pronašao VAGU ČETIRI, njegova bi povijest bila, zacijelo, sretnija.

Dvije strane ove ličnosti — mračnu i vedru — lijepo ilu­striraju dva vrlo poznata čovjeka iz ovog ciklusa: Nietzsche, njemački filozof, koji je vjerovao da uspjeh dolazi samo po­moću grubosti i discipline, i Bergson, francuski filozof, koji je poučavao da u čovjekovoj vedroj duši, u kojoj se ogleda elan vital svemira, leži spas čovječanstva. Oba ta velika mislio­ca bila su vrlo logična, objektivna i krajnje poštena u svojim razmišljanjima. No, Nietzsche je bio apostol intelektualnog mraka, a Bergson intelektualnog i duhovnog svjetla.

Čini se da je filozofska misao česta među VAGAMA ČE­TIRI. No, sreća je što prevladavaju vedrije duše kao što su P. G. Wodehouse, stvaralac »Pivničara Jeevesa«, Art Buchwald i Oscar Wilde. Na popisu tog ciklusa još su Rimbaud, francus­ki pjesnik simbolist, skladatelj Franz Liszt, pisci C. P. Snow i Arthur Miller, glumica Rita Hayworth, izraelski političar David Ben-Gurion, D. T. Suziki, Zen-filozof, pjesnik Samuel Taylor Coleridge  i  engleski botaničar  Nicholas  Culpepper.

U svakodnevnom životu, oni su obični divni ljudi, a mi ostali teško se možemo približiti visokom stupnju njihove savršenosti. Strastveno vole red i savršenost, simetriju i lje­potu, sklad i mir. Tarot zapis im pripisuje »smirenost«, od­mor, opuštenost i mir«. Oni mrze sukobe i svađe, te preziru ne­red i neurednost. Imaju nevjerojatan osjećaj za vrijeme i iz­bjegavaju žurbu i jurnjavu. S izvanrednom bistrinom razuma oni ne vide razlog za uzbuđivanje zbog prosječnih stvari ko­je obične ljude toliko uznemiruju. Oni automatski zbrajaju, sažimaju i dijele vrijednosti dok se drugi ljudi tek počinju pi­tati o čemu je zapravo riječ.

No, usprkos sklonosti prema filozofiji i logici, prijaznost Jupiterove frekvencije grije i zrači kroz njihovu ličnost iskre­nim šarmom, pa su VAGE ČETIRI ne samo korisni već i vrlo poželjni članovi ljudskog roda.1 komentar:

  1. nesto mi se cini da ovi opisi tarot karata vise odgovaraju poziciji licnih planeta i asc nego samog Sunca

    OdgovoriIzbriši