5. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Strijelac

Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" Muriel Bruce Hausbrouck

STRIJELAC 
(23. XI —21. XII)

Slika jasno pokazuje da u sebi uvijek morate imati »an­đela čuvara« koji će vas štiti od četiri velike sile — VATRE (sunce), VODE (koja teče između dva zlatna pehara), ZRAKA (cvijeće ikoje raste) i ZEMLJE na kojoj anđeo dovoljno op­rezno stoji samo jednom nogom radi ravnoteže. Značenje je ovog ključa da sva četiri svoja prirodna oruđa ili oružja čo­vjek drži u ruci, a to je osnovno i u skladu s dinamičnim pojedincima rođenim u periodu Strijelca. Slika također upu­ćuje na to da te sile treba uvijek konstruktivno upotreblja­vati u skladu s primjerom koji daje krilata figura — vaš anđeo.STRIJELAC OSAM (I DEKADA)
23. XI — 2. XII    (0° do 9° 59' strijelca)
 POTENCIJAL: OSAM     FREKVENCIJA: MERKUR
(Pronicavost)                 (Pronicavost)
 OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: VIII ŠTAPOVA
(brza akcija, novosti, ljubav)

Živa inteligencija, kritičnost, brza reakcija i objektivnost osnovni su faktori ove naravi. Konflikt nastaje između ne­strpljivosti i logičnog predviđanja.

POZITIVNA STRANA
STRIJELCI OSAM su pametni, pronicavi i praktični. Bis­tri su i dovitljivi i duševno i tjelesno. Imaju dobru koordina­ciju duha i tijela i po prirodi su jednako vješti i glavom i rukama. Oni su promatrači i analitičari, imaju inicijativu, odlučnost, životu pristupaju izravno i bez kompromisa. Drže se činjenica i odbacuju iluzije. Bolji su interpretatori nego stvaraoci, no nadareni su u izražavanju govorom i pismom. Imaju dobru izvršnu sposobnost, dobri su radnici u preciz­nom poslu, uredni su i pouzdani. Problemima pristupaju ob­jektivno, bilo da su praktični ili osobni. Imaju pouzdan smi­sao za kratkoročno predviđanje.

NEGATIVNA STRANA
Pretjerano su direktni, impulzivni i kratkovidni. Previše su kritični, nagli u odlukama i žestoki u postupcima. Zabo­ravljaju služiti se svojim najboljim svojstvom, analitičkom objektivnošću. Brze reakcije prelaze u nestrpljivost, beskom­promisni stav prelazi u bezobzirnost prema osjećajima i že­ljama drugih. Pronicavost postaje lukavost i prepredenost. Rječitost upotrebljavaju za izbjegavanje odgovornosti, vješti­nu i spretnost da bi se izvukli iz neprilike, umjesto za ostva­renje praktičnog cilja. Ako su negativni, oni su vrlo hladni, odbojni, čak sebični i netolerantni.

RAVNOTEŽA
Najbolji faktori ravnoteže za STRIJELCA OSAM su to­lerancija i strpljivost. Oni po prirodi pristupaju životu mnogo logičnije nego drugi, a reakcije su im znatno brže, što znači da mogu biti grubi i nestrpljivi s ljudima koji su emotivniji i misle polaganije. Potencijali OSAM nestrpljivi su i u pogledu vremena i njihovu ravnotežu najviše ometa želja da ubrzaju otkucaje sata. Ovim napetim ličnostima pomoći će ako nauče umijeće čekanja i ako počnu shvaćati ljude s ljudskom i in­telektualnom simpatijom, a ako to postignu uspjet će i ma­terijalno i u osobnoj sreći.

KOMENTAR
Dvostruka doza pronicavosti — instinktivne pameti — uz­rokom je mentalnog nemira STRIJELCA OSAM koji je težak i svojoj okolini i sebi samom. Ove ličnosti zahtijevaju od svi­jeta logično i inteligentno vladanje što je prevelik zahtjev. I kada ih —po njihovu shvaćanju — svijet u tome iznevjeri, njihovo razočaranje može poprimiti uznemirujuće oblike, čini se da oni dolaze u veće neprilike nego većina nas i kada treba uspostaviti uspješne međuljudske odnose. Kao što previše zahtijevaju od svijeta, tako od svoje okoline žele gotovo ne­moguće savršenstvo.

STRIJELCI OSAM nisu ambiciozni. Popis poznatih ljudi ovog ciklusa jedan je od najkraćih u godini. Najpoznatiji su Mark Twain, američki humorist, Jonathan Swift, engleski sa­tiričar, Winston Churchill, engleski političar i američki poli­tičar William F. Buckley. Tu je i engleski pjesnik i umjetnik William Blake, omiljena spisateljica za djecu Louisa Mav Alcott, komičari Harpo Marx i Woody Allen, te operna prima­dona Maria Callas. Iako je teško generalizirati, ipak je uočlji­vo da svi ti ljudi imaju jedno zajedničko svojstvo — izravnost govora i vladanja, oni jednostavno kažu popu pop, a bobu bob, britko i duhovito. To posebno vrijedi za Marka Twaina i Jonathana Swifta, jer ako je ikada netko imao dara da vješto upotrijebi riječi i govor kako bi prikazao što vidi oko sebe, onda su njih dvojica doista savršeni primjeri takva talenta.

Svi ljudi rođeni u jesenskim ciklusima sa sličnim poten­cijalima i frekvencijama skloni su pretjerivanju svojih os­novnih svojstava. To je vjerojatno posljedica nedostatka suprotnih ili komplementarnih faktora koji bi ih ublažili, što se inače događa u ostalim ciklusima. Ta je tendencija osobito izrazita među STRIJELCIMA OSAM, jer dinamična energija VATRE, umjesto da ublažava, pojačava faktor direktnosti.

STRIJELCIMA OSAM nije lako postići opuštanje, a nji­hovi su visoko napeti živci često uzrok mnogih njihovih ne­prilika i grešaka. Naziv njihove tarot karte je Brzina. Traj­ni konflikt u njihovoj prirodi između impulzivne želje da brzo napreduju pod svaku cijenu i umanjene discipline njiho­va logičkog analitičkog razuma, dodatno je gorivo na vatru napetosti što često dovodi do eksplozije nalik lošem raspolo­ženju, ali je zapravo odušak prenapregnutih živaca i jedini način da se smire.

Iako STRIJELCI OSAM masovno ne postižu slavu, kao što pokazuje popis značajnih ljudi ovog ciklusa, oni nipošto nisu ništice. Vitalni su i siloviti i imaju natprosječnu moguć­nost praktičnog uspjeha. No, možda im je upravo zato više nego drugima potreban uravnotežen odnos prema životu s mnogo tolerancije i strpljivosti.

STRIJELAC DEVET (II DEKADA)
3. — 12. XII        (10° do 19° 59' strijelca)


POTENCIJAL: DEVET           FREKVENCIJA: MJESEC
(Pouzdanost)                     (Prilagodljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: IX ŠTAPOVA
(upornost, snaga)

U ovoj su ličnosti kombinirane čvrstina i osobni šarm, energija i intuicija, s velikom dinamičnom snagom. Konflikt nastaje između ljubavi prema užicima i čežnje za kreativnom aktivnošću.

POZITIVNA STRANA
STRIJELAC DEVET ima snažnu narav goleme vitalnosti, osobne snage i otpornosti. Njihova prilagodljivost zapravo je elastičnost — to je pozitivna prilagodba, nikad popuštanje. Osjetljivi su na utjecaje i vrlo intuitivni, znaju što ljudi za­htijevaju i kako im to treba dati. Imaju mnogo raznih interesa i mogu uspjeti u gotovo svemu što žele, uz koncentriran i uporan napor. Vrlo su emotivni, duboko odani i strastveni. Nezasitni su u radu, zabavi ili užicima, gostoljubivi su i ple­meniti, prijazni i druželjubivi i obično omiljeni među oba spola. Njihov dinamičan energični pristup životu ublažava osobna privlačnost i suosjećanje s ljudima.

NEGATIVNA STRANA
Snaga i otpor prelaze u tvrdoglavost, pa idu svojim pu­tem, usprkos dokazima da je možda pogrešan. Slijede svoje emotivne impulse do gorkog dna, podnoseći nepotrebne te­ške posljedice i rasipajući energiju na nevrijedne ciljeve. Popustljivi su prema sebi, nisu umjereni u užicima i nisu disciplinirani u vladanju. Puštaju da njima ovladaju emocije i želje i kad su negativni, skloni su izgubiti smisao za mjeru, pa neobuzdano zapadaju iz ekstremnog optimizma u kraj­nji očaj.

RAVNOTEŽA
Osjećaj odgovornosti najbolji je činilac ravnoteže za STRIJELCE DEVET. Ako im uspije usmjeriti prirodnu snagu i moć na kontrolirane aktivnosti, misleći pri tom uvijek na odgovornost prema sebi, drugim ljudima i prema životu, po­stići će potrebnu ravnotežu koja će osloboditi njihovu vla­stitu potencijalnu veličinu. Emotivno je obuzdavanje od bit­ne važnosti za njihovo mentalno, fizičko i duhovno dobro, kao i za uspjeh u praktičnim poslovima i u osobnoj sreći. Ključ sklada, smirenosti i uspjeha za njih su umjerenost, kritičnost u užicima i disciplinirani trajni rad u većim pot­hvatima i u jednostavnim stvarima svakodnevnog života.

KOMENTAR
Kao što se neke vrlo napete ličnosti drugih ciklusa mogu usporediti s divljim životinjama /koje je teško ukrotiti, tako narav STRIJELCA DEVET podsjeća na odbjeglu parnu loko­motivu. Ritmička snaga Mjesečeve frekvencije — koju uvijek asociramo sa simbolom VODE — kada je povezana s vlasti­tim brojem potencijala i funkcionira u dinamičnoj značajki VATRE, stvara parni kotao koji može, ako se dovoljno ne pazi, eksplodirati i tako nepotrebno izgubiti svu energiju. Upravo se to događa neobuzdanoj i neusmjerenoj energiji negativnog i neusklađenog STRIJELCA DEVET.

No, kao što je ta snaga pod mehaničkom kontrolom osvo­jila kontinente, tako se i goleme vitalne mogućnosti ove lič­nosti, ako je usklađena, mogu iskoristiti za praktičan uspjeh. Najvrednije osobine STRIJELCA DEVET su privlačnost, utje­caj na druge ljude i smisao da osjete što ljudi žele.

Walt Disney koji je osjetio da je svijet željan bajki, ra­dio je kao jato parnih lokomotiva da bi tu glad utažio. Disney je posebno zanimljiv primjer ovog ciklusa koji u pot­punosti dokazuje njegova svojstva, jer Mjesec je simbol memorije, ali i mašte. Walt Disney dao je svijetu Snjeguljicu, Pinnochija, Bika Ferdinanda i Mickey Mousea. I drugi slav­ni ljudi ovog ciklusa doživjeli su veliku popularnost — Ja­mes Thurber, humorist koji je stekao toliko odanih ljubi­telja da je i mnogo godina poslije smrti poznat i voljen kao nekada. Zatim su tu Emmet Kelly, najpoznatiji od svih clownova, glumac  Edward  G. Robinson, pisci Joseph Conrad i Samuel Butler, pjesnikinja Emily Dickinson, pa pjesnik John Milton koji je snažnom unutrašnjom vizijom i svojom poezijom obogatio i englesku književnost i engleski jezik.

Tarot zapis obećava ovim dinamičnim ličnostima veli­ki uspjeh, ali uz borbu i energiju i pripisuje im veliku i čvrstu snagu koju ništa ne može uzdrmati. S negativne ih strane opisuje kao neukrotive i tvrdoglave.

Osobne su studije i analize potvrdile da se ti faktori vrlo često nalaze među ljudima rođenima u ovom ciklusu. Oni br­zo stječu prijatelje i utječu na svoju okolinu, pa se ponekad zavaravaju kako nikakav dalji napor nije potreban — zabo­ravljajući da je to samo početak pravog uspjeha. No, ako prihvate jednostavna pravila ljudskog vladanja i paze da nji­hove lokomotive klize po tračnicama sa čvrstom rukom na priklopcu, njihove će mogućnosti uspjeha biti nesumnjivo velike. To je jedini ciklus u godini u kojemu osnovna značajka vatre aktivira i pozitivno usmjerava Mjesečevu frekvenciju.

STRIJELAC DESET (III DEKADA)
13. – 21- XII               (20° do 29° 59' strijelca)

POTENCIJAL: DESET       FREKVENCIJA: SATURN
(Upornost)                              (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: X ŠTAPOVA
(preopterećenje, borba, napor)

Strukturu ove ličnosti čine odlučnost, pouzdanost, kon­struktivna snaga i snažna volja. Jedini konflikt nastaje zbog mnogostruko pozitivne naravi svih triju faktora u ovoj stru­kturi.

POZITIVNA STRANA
Ova je ličnost dominantna, snažna i vrlo konstruktivna. STRIJELCI DESET opremljeni su za velike pothvate i teške odgovornosti. Oni ujedinjuju energiju sa zdravim razumom, entuzijazam s logikom i inicijativu sa strpljivošću. Teže produktivnoj aktivnosti na praktičnom polju i ostvarenju traj­nosti, sigurnosti i zaštićenosti. U životu vole uvriježene pu­tove, utvrđene načine i poštene metode. Povjerljivi su, istinski čestiti i više im je stalo do uspjeha nego do slave. Imaju ve­liku životnu snagu i sposobni su utjecati na druge, upućivati ih i poticati na rad. Imaju prirodnu administrativnu sposob­nost, širok pogled, i visoke ideale. Disciplinirani su, vjerni prijatelji i imaju snažan osjećaj odgovornosti — etički, obi­teljski i prema zajednici.

NEGATIVNA STRANA
Netolerantni su, okrutni i oholi, nestrpljivi prema slabo­sti, bez osjećaja za patnju. Umjesto da prihvate odgovornost, oni je bezobzirno prebacuju na leđa drugih ljudi i zahtijevaju pretjeranu disciplinu. Ako su negativni, uvijek se suprotstav­ljaju, odbacuju nove ideje, savjete i kritiku. Nisu prilagodlji­vi već tvrdoglavi, dogmatični i diktatori. Jedina im je želja da zadrže dominantan položaj u poslovnim i osobnim odno­sima i u obiteljskom životu, pa makar to postigli i okrutnošću. Ako je riječ o mišljenju, oni su nepopustljivi, uvjereni su u svoju ispravnost i ne oklijevaju nametnuti svoju volju drugima.

RAVNOTEŽA
Tajna ravnoteže ove snažne ličnosti je u njegovanju suo­sjećanja. Prava je jakost uvijek blaga. Izvanredna snaga ove ličnosti doći će do punog izražaja tek ako opraštanjem ublaži strogost, a disciplinu plemenitošću i tolerancijom. Aktivnost i neprestana težnja konstruktivnom cilju spriječit će prepozitivnu energiju da se okrene protiv same sebe u gorčinu i srdžbu. Ravnoteži STRIJELCA DESET potrebna je prilagod­ljivost i iznad svega smisao za humor s kojim će biti sretniji i djelotvorniji.

KOMENTAR
U ovom ciklusu svojstva ličnosti poprimaju veću razno­likost modifikacije nego u prošlih sedam ciklusa, u kojima su frekvencija i potencijal bili sličnih psiholoških svojstava. No, između uporne odlučnosti potencijala DESET i integra­tivnog intenziteta Saturnove frekvencije, tolika je sličnost da se čini kao da i ovdje djeluje jednosmjerna sila u struk­turi ličnosti. Tu silu, reklo bi se, umjesto da ublažava, dina­mička značajka VATRE potencira.

Skup svih ovih snažnih faktora stvara izrazito snažnu ličnost. Za Saturnovu snagu koju su u drevnoj znanosti na­zivali »alkemijom« kaže se da potječe od soli, a po snažnim svojstvima koje imaju pozitivni STRIJELCI DESET moglo bi se reći da su »sol zemlje«. No, valja se sjetiti da je prevelika količina soli vrlo neugodna — a takva je negativna strana ove naravi.

Malo je poznatih ljudi u ovom ciklusu, no oni koji su se tu našli vrlo su značajni. Vjeruje se da je u ovom periodu rođen Nostradamus, najveći astrološki prorok u povijesti ko­ji nikada nije otkrio tajnu svog sistema. Suvremeni filozof George Santayana, rođen je 16. XII, a među STRIJELCIMA DESET nalazimo i Beethovena, Jane Austen, Noela Cowarda i antropologa Margaret Mead.

Tu su još Gustav Flaubert, francuski pisac, Jean Paul Getty, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Saki, britanski autor smiješnih kratkih priča, slikar Paul Klee, francuski dramatičari Racine i Jean Genet, britanski državnik Disraeli i američki TV voditelj i filmski redatelj David Susskind.

Ljudi rođeni u ovom periodu imaju čvrstine. Slika prika­zuje čovjeka koji nosi težak teret, ali koji ga ipak, očito, mo­že nositi. Ime karte je Tjeskoba i očito obuhvaća negativnu stranu karaktera. Opis se, međutim, završava pozitivno pri­pisujući STRIJELCU DESET plemenitost, nesebičnost i požrtvovnost. Njihova je osnovna teškoća sklonost prevelikoj ozbiljnosti koju tako često nalazimo u Saturnovim frekven­cijama. Najdjelotvornija je čarolija za svakog Satumova po­jedinca blaga riječ, nježan dodir i srdačan smijeh. To će pretvoriti »sol« Saturnove snage u ugodan začin koji na jeziku nikada nije gorak već ukusan sa svakom hranom.


2 komentara:

  1. Strelac 3 dekada je najpriblizniji pravom krutom okorelom Jarcu !!

    OdgovoriIzbriši
    Odgovori
    1. Ja Sam isto treca dekada,da mogla bi reci da Sam blizu Saturnu....

      Izbriši