2. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Bik

Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" - Muriel Bruce Hausbrouck


 B I K
(21. IV —20. V)
Sudeći po svećeničkoj odobri, veliki  svećenik  predaje kao rođendanski dar duhovni ili unutrašnji glas — posebno osjetilo koje je izvan domašaja logičnog mišljenja. Ali osim što upozorava na prirodnu intuitivnu percepciju, ova slika poziva na disciplinu i diferenciranje »unutrašnjih glasova« koje treba slijediti. Vrhovni svećenik i u trenutku kad blagoslovi, kad vas poziva da priđete bliže, upozorava da u svijetu prirode, čiji ste i vi dio, a tako i u vama samima, postoje zakoni reda i sklada koje morate poštovati ako želite postići uspjeh i sreću.

BIK PET (I DEKADA) 
21 — 30. IV                         (0° do 9° 59' bika)


POTENCIJAL: PET            FREKVENCIJA: MERKUR
(Aktivnost)                           (Pronicavost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: V NOVČIĆA
(Neimaština, loše zdravlje, odbijanje)

Glavne osobine ovog ciklusa su energija, odvažnost, re­formatorski duh i radinost. Tu dolazi do oštrog sukoba zbog nestrpljive želje za akcijom koja se bori protiv opreza, instink­tivne lukavosti i zdravog razuma.

POZITIVNA STRANA
U ciklusu nalazimo kombinaciju vrlo snažnih svojstava. Mješavina snage i duha, izdržljivosti i lukavosti s praktičnim smislom ZEMLJE predstavlja nam osobu koja ponekad, čini se, može stvarati čuda. BIKOVI PET instinktivno razumiju ljudske želje i potrebe. Nastoje mijenjati i popravljati uvjete života. Imaju golemu radnu energiju i izdržljivost. Oni su lju­di od akcije, sami kreću i sami jurišaju. Dobri su borci, samo­pouzdani i neustrašivi, te sposobni da utječu na druge ljude i da ih potiču na pozitivne akcije. Imaju prirodni dar izražava­nja govorom i pismom. Svjesni su snage riječi i znaju ih upotrebljavati.

NEGATIVNA STRANA
Reformatorski duh postaje duh pobune, pa umjesto da popravljaju i dograđuju, osjećaju želju da ruše i uništavaju, bez obzira na štetu ili posljedice. Strast za poboljšanjem pre­lazi u srdžbu protiv prilika u osobnom ili općem životu. Nega­tivni BIKOVI PET suprotstavljaju se u načelu, ni s kim se ne slažu. Drugim ljudima podižu prepreke na putu, uvjereni da ih time sebi uklanjaju. Okrutni su, neskromni, nepopustlji­vi i nemilosrdni i više od svega teže za osobnom moći.

RAVNOTEŽA
Tri stvari mogu ovu ličnost zadržati na pozitivnoj strani:
samodisciplina, idealizam i strogo poštenje. Ta će tri faktora potisnuti destruktivnu stranu želje za reformom, ako se pridržavaju visokih normi etike i vladanja, izbjeći opasnost kompleksa snage. Briljantni um BIKA PET može, ako ostaju u granicama cjelovitosti, postići mnogo dobra i uspjeti u svakom pothvatu koji treba da popravi svijet, što je njegova najdublja želja.

KOMENTAR
Tek nakon pažljivog i dugog proučavanja uspjeli smo ispravno protumačiti simbole i sliku na karti koja obeshrabruje. Zašto bi njeno ime »Materijalna nevolja« karakteriziralo ličnost tako očite snage i moći? 

Nakon analize dobili smo odgovor: Jedan od najsnažnijih faktora u prirodi BIKOVA PET je težnja da se ukloni ljudska patnja i neimaština — da se  »u potpunosti promijeni žalosno stanje stvari«. Na osnovi te interpretacije može se razumjeti prividna kontradikcija simbola. Primjenjujući je u osobnim primjerima, dobili smo iznenađujuće logičan zaključak.
Danas je teško hladno gledati na ciklus među čijim su slavnim imenima Hitler i Lenjin. Hitler se rodio 20. IV. 1889. i ciklus se te godine promijenio u toku dana i tako ga uvrstio u BIKOVE PET. Iz istog razloga treba dodati i druga imena: Marconi i tri predsjednika SAD, Grant, Buchanan i Monroe. Zanimljiv primjer moći je William Randolph Hearst. Drugi zanimljivi primjeri u ovom ciklusu su francuska kraljica Catherine de Medici, engleska kraljica Elizabeta II, engleski državnik Oliver Cromwell i ruski revolucionar i utemeljitelj Sovjetskog Saveza Lenjin. U književnosti tu su Vladimir Nabokov i Charlotte Bronte. Među zabavljačima nalazimo Dukea Ellingtona. Ellu Fitzgerald, Barbru Streisand, Carol Burne i Shirley  Temple. Napokon, tu je besmrtni bard koji vlada pozornicama više od tri i po stoljeća, William Shakespeare. Najbriljantniji BIK PET na listi koja, uzgred rečeno, nije osobito duga.

U običnom životu najsretniji i najuspješniji su ljudi u ovom ciklusu oni koji se bave praktičnim ljudskim potrebama, koji prodaju, dobavljaju ili upravljaju svakodnevnim udobnos­tima života posebno u domu i obitelji. Za razvoj BIKA PET najpogodniji su socijalizirani poslovi, jer ako rade i žive sami, ulijene se i postaju mistični i praznovjerni.

Najsretniji su u braku, no rastave se u ovom ciklusu broj­ne, kao i broj okorjelih neženja i samica. Imaju veliku pri­vlačnost, ali Merkurova frekvencija pomalo hladi osobne emocije, pa je u ovom slučaju ponekad teško živjeti s BIKO­VIMA PET zbog njihove pomalo naprasite naravi.

No, nema dvojbe, u ovom se ciklusu može roditi i genij koji stvara čuda, bilo u dobrom ili lošem smislu — kao što su se čarobnjaci starih vremena posvećivali »bijeloj« ili »crnoj« magiji, ovisno o tome da li su im ciljevi bili konstruktivni ili destruktivni. Marconi i Hitler nesumnjivo su savršeni primje­ri dobrih i loših čarobnjaka. Iz svega proizlazi da rođenjem u ovom ciklusu čovjek snosi veliku odgovornost!
  

BIK ŠEST (II DEKADA)
1. — 10. V                               (10° do 19° 59' bika)

POTENCIJAL: ŠEST            FREKVENCIJA: MJESEC
(Ambicija)                              (Prilagodljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: VI NOVČIĆA
(Materijalno blagostanje)


Četiri glavna stupa koja drže strukturu ove ličnosti su sa—samopouzdanje, šarm, neovisnost i imaginacija. Konflikt nastaje između težnje za slavom i uspjehom i poziva da se prepusti struji. Ovaj ciklus je na vrhuncu prvog vala i potiče snažne ličnosti.

POZITIVNA STRANA
Velika snaga osobne privlačnosti, fini smisao za dopadljivost i velika pokretačka snaga najvrednije su osobine BIKO­VA ŠEST. Oni su neovisni, imaju neograničeno povjerenje u sebe, žele dovršiti sve što započnu. Imaju toplo srce, prijazni su. liberalni i uvijek spremni da dijele s drugima. Oni su idealisti koji u svemu zahtijevaju savršenstvo. Intuitivno znaju što javnost želi (a ne kao u BIKOVA PET, što joj treba) i kako da zadovolje te želje. Sposobni su da vode grupne aktivnosti i njihova energija odjekuje i nadahnjuje. Imaju živu i aktivnu imaginaciju s gotovo magičnom moći da ostvare želje i dobiju sve do čega im je stalo.

NEGATIVNA STRANA
Ponos postaje ravnodušnost, dopadljivost se pretvara u ekshibicionizam s karakteristikama djetinjaste taštine i hvalisavosti. Prilagodljivost postaje ćudljiva nestalnost, iz ekstremnog oduševljenja padaju u ekstremni pesimizam, iz nade u krajnji očaj. Postaju svojevoljni i tvrdoglavi, a urođeni smisao za poznavanje tuđih osjećaja iskorištavaju da bi druge povrijedili i ranili. Umjesto dobrih upravljača, oni postaju pokorne sluge s gotovo sadističkom okrutnošću. Širokogrudnost se pretvara u ekstravaganciju, pohlepu i gramzljivost koja se može izopačiti u kršenje etičkih normi i opću neodgovornost.

RAVNOTEŽA
Ovoj snažnoj ličnosti nije lako postići ravnotežu. Potreb­no je razvijati blage i plemenite osobine i slijediti visoke nor­me etike i vladanja, imaginaciju upotrebljavati za stvaranje konstruktivnih predodžbi koje obećavaju. Znati izlučiti pravu težnju bitna je tajna ravnoteže i uspjeha BIKOVA ŠEST. Oni moraju znati željeti prave stvari. Potreban im je život pun aktivnosti da bi stekli praktičnu smisao za odgovornost na svim područjima života.

KOMENTAR
Ovaj ciklus izaziva pažnju znanstvenika, jer je nastao na doslovnoj polarizaciji pozitivnih i negativnih sila. ŠEST je simboličan broj Sunca, koje je među svim frekvencijama i po­tencijalima najpozitivniji, najmuškiji i najprivlačniji, a Mje­sec je najnegativniji, najženskiji ili najekspanzivniji princip. Uslijed toga ovdje dolazi do ličnosti polarnih suprotnosti, a iskustvo nam je dalo mnogo dokaza da su ljudi rođeni u tom ciklusu skloni velikim ekstremima. Oni su ili na visinama eks­taze ili u dubinama sjete — za BIKOVE ŠEST nema srednjeg puta.

Unatoč ohrabrujućem nazivu »Materijalni uspjeh«, slika na karti upozorava pojedince iz tog ciklusa da moraju uskla­diti milosrđe s pravdom, odnosno, upozorenje se može tuma­čiti i drukčije: ličnost BIKA ŠEST vrlo je nadarena, ali mora nastojati da svoje sposobnosti i mogućnosti ne rasipa uzalud. Zapis tarot opisuje pozitivnu stranu ove naravi kao »sretnu, uspješnu, liberalnu i pravičnu« i svim BIKOVIMA ŠEST obe­ćava »uspjeh u poslu, moć i vladanje nad ljudima«.

Njihov je najveći dar smisao za nastupanje. Ako ga spoje sa šarmom, idealizmom i upravljačkim sposobnostima, a sve su to prirodne osobine ove ličnosti, imat će praktično sredstvo uspjeha. Sjajni primjeri ove vrline su Orson Wells, Judy Collins, Peter Seeger, Audrey Hepburn i Fred Astaire. Oni su do­kaz kako ljudi ovog ciklusa uvijek znaju što svijet želi i kako će te želje ispuniti. Na popisu slavnih BIKOVA ŠEST i jedan je diktator, Robespierre, koji je povukao postrevolucionarnu Francusku u krvoproliće i vladavinu terora. Nasuprot tom užasnom ekstremu, među državnicima imamo i američkog predsjednika Harrya S. Trumana. U ovom su ciklusu i peto­rica ljudi koji su odigrali značajnu ulogu na tok i primjene svjetske misli: Thomas Huxley, S. Kierkegaard, Karl Marx, Sigmund Freud i Niccolo Machiavelli.

U svakodnevnom su životu BIKOVI ŠEST ili neodolivo privlačni ili posve odbojni, a ponekad istovremeno jedno i drugo. Obično su popularni, osobito među pripadnicima su­protnog spola. Oni su gostoljubivi i društveni i, osim povre­mene nestalnosti u intimnim vezama, mogu biti divni prija­telji, a kao glave obitelji dostojni i sposobni svoje odgovor­nosti. Imaju snažan obiteljski instinkt i obiteljski život naj­bolji im je oslonac.


BIK SEDAM (III DEKADA)
11. — 20. V                             (20° do 29° 59' bika)

POTENCIJAL: SEDAM         FREKVENCIJA: SATURN
(Mnogostranost)                    (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
 (Praktični smisao)
TAROT KARTA: VII NOVČIĆA
(zaustavljanje, procjena postignutog stanja)
Osnovni faktori ove ličnosti su imaginacija, odlučnost, moć uvjeravanja i privlačnost. Konflikt je bitan, to je borba između iluzija i stvarnosti.

POZITIVNA STRANA
Na pozitivnoj strani ove ličnosti širok je vidokrug, mno­gostrane sposobnosti i prirodna osobna privlačnost. Ta je pri­vlačnost instinktivna i djeluje osobito na suprotni spol, ali i pomaže da se svuda steknu prijatelji i da se utječe na druge ljude.
U prirodi BIKA SEDAM velika je moć i on snažno djeluje na svoju okolinu. BIKOVI SEDAM su emotivni i vole se baviti duhom i filozofijom. Više vole priskrbiti nego postizati. U njih je razvijen smisao za pošteno stjecanje.

NEGATIVNA STRANA
Imaginacija postaje iluzija. Negativni BIKOVI SEDAM stvaraju brze nepromišljene zaključke, vjeruju u nadnaravno i tragaju za svjetlošću lutalicom. Mnogostranost se pretvara u rasipanje i gubljenje energije, objektivna želja postaje su­bjektivna nada ili sanjarenje. Moć uvjeravanja izobličava se u želju za dominacijom sa crtom okrutnosti i straha. Intenzi­tet osjećaja pretvara se u destruktivnu žestinu koja negira prirodnu privlačnost ličnosti. Osjećajnost se pretvara u ne­praktično nestvarno samo-ugađanje u kojem se razvijaju lije­nost i rasipnost.

RAVNOTEŽA
Najbolji su faktori ravnoteže u ovoj slici objektivna kon­centracija, disciplina, prihvaćanje ograda i jednostavna sprem­nost da se radi. Noge BIKA SEDAM moraju čvrsto stajati na zemlji, ali se istovremeno žestina njihove naravi mora ubla­žiti smijehom i smislom za humor. Saturnova frekvencija često utječe na preveliku ozbiljnost gledišta. BIKOVI SE­DAM moraju njegovati prijateljstva među istim spolom, ži­vjeti discipliniranim, sređenim životom, steći naviku da do­nose trijezne, praktične sudove i zaključke. Važno je također da prihvate i ispunjavaju svoje svakodnevne dužnosti i život onakav kakav im se pruža.

KOMENTAR
Zapis tarota kaže za sve BIKOVE SEDAM da pokazuju moć koja je ravna kruni, ali zahtijeva sposobnu glavu da je nosi, a zatim nastavlja s praktičnim smislom koji je tako karakterističan za sve opise desetodnevnih ciklusa da rezultati ovise o poduzetim mjerama. Prema tome, uspjeh ovisi o BI­KOVIMA SEDAM, odnosno izboru poduzetih mjera.
Kada uravnoteže svoje snažne sile, kad ovladaju emocijama i kada discipliniraju svoje aktivnosti i vode ih objektiv­nom inteligencijom, raspolažu doista golemim mogućnostima za uspjeh. Honore¢ de Balzac je primjer BIKA SEDAM koji je postigao uspjeh baš takvim svojstvima. U ovom su ciklusu rođeni i Krishnamurti, teozofijski autor i duhovni vođa, glumica Lynne Fontanne, Margot Fontain, velika balerina poznata po ustrajnosti i samodisciplini, skladatelj Eric Satie, Irwing Berlin, majstor sinkopiranog ritma, te slikar bizarno lijepog, i »jednostavno« (i ne toliko jednostavno) bi­zarni Salvador Dali. No relativno malo slavnih BIKOVA SEDAM dokazuje da ljudi tog ciklusa imaju teškoća pri stjecanju ravnoteže potrebne za zdrav početak. Za mnoge od njih mnogostranost je opasan dar zbog kojeg, poput viteza Stephena Leacocka, pokušavaju istovremeno jahati u svim pravcima i tako nikamo ne stignu.
Naziv karte »Neispunjen uspjeh« govori kako tim ljudima nije lako postići uspjeh, čak i kad im je to nadohvat ruke. Zlatni su plodovi spremni za ubiranje, ali snažni seljak (na karti) oslanja se na motiku uronjen u sanjarenje, umjesto da se prihvati posla i pokupi jabuke.

Ovaj prizor najtočnije simbolizira čudnu lijenost koja stoji između rođenih u tom ciklusu i uspjeha koji bi lako mogli postići i do kojeg im je toliko stalo, čini se da je nji­hova osnovna teškoća koncentrirati snage i poduzeti slijedeći korak, bez obzira na to kakav će biti. Štoviše, oni često iskre­no vjeruju da su poduzeli sve što je potrebno, iako nisu ništa učinili. To je njihova najdraža iluzija, a iluzije su im, ionako, najveći kamen spoticanja.

Imaju instinktivnu privlačnost koja je svojstvena svim potencijalima SEDAM (ili Venerinim frekvencijama) i koja osobito snažno djeluje na suprotni spol. Imaju golemu vital­nost, ali im često nedostaje odvažnosti. To, međutim, kao uostalom i sve drugo što istinski žele mogu razviti ako se po­trude. Jer ako su težnje BIKOVA SEDAM definitivno orijen­tirane u jednom smjeru, ako ih podupiru stalnim, objektiv­nim i discipliniranim trudom, nema tog cilja u praktičnom do­mašaju koji njima ne bi bio dostupan.1 komentar:

  1. ... i opet 3 licne pl.S,Me,Ve II dek. i nista od slave, bogatstva , uspesnosti,...blablabla...

    OdgovoriIzbriši