7. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Ribe

Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" Muriel Bruce Hausbrouck


RIBE
(19. II —20. III)
Ključ ove slike je promjena, rast, evolucija i razvitak —osno­vni faktori u svakom obliku života na zemlji. Evolucija od prvog puzanja mekušaca iz vode na kopno, pa sve do čovjeka čije je lice oslikano u krugu mjeseca — i to kakva mjeseca. U isto vrijeme i pun i mlađak, zlatan kao sunce za zračenjem pozitivne i negativne energije (duge i kratke zrake) i s kapima vlage, toliko potrebne plodnoj zemlji. Vuk i pas koji na njega laju predstavljaju neukroćenu i ukroćenu čovjekovu narav koju je pripitomio svojom inteligencijom. Put koji vodi iz­među dvije kule, pada i uzdiže se, simbol je tarota za nepre­stane životne promjene koje svi mi moramo proći da bismo se popeli na vrh planine ispunjenja i dostignuća. To je VAŠ put, VAŠ životni cilj od trenutka rođenja.RIBE OSAM (I DEKADA)
19. — 28. II                   (0° do 9° 59' riba)
POTENCIJAL: OSAM         FREKVENCIJA: SATURN
(Pronicavost)        (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA .
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: VIII PEHARA
(tuga, odlazak)
U ovoj se naravi ističu konstruktivna inteligencija, sa­milost, intenzitet i praktična izvršna sposobnost. Konflikt nastaje između logičnog zdravog razuma i osobne simpatije.

POZITIVNA STRANA
To je ličnost tihe uporne snage, pouzdana, snalažljiva i dostojna povjerenja, ali vrlo senzibilna. RIBE OSAM su idea­listi, ali praktično pristupaju životu i uvijek su konstruktivni kad je riječ o željama. Objektivni su, logični, analitični i bi­stra pogleda, vrlo pošteni i pravedni u ljudskim odnosima, bi­lo da su poslovni ili osobni. Umno su intuitivni. Imaju živ smisao za vrijednosti, bilo da je riječ o malim ili velikim stvarima. Savjesni su i vrlo pedantni radnici s osjećajem za pojedinosti, red i odgovornost. Instinktivno razumiju tugu i duboko žele pomoći u patnji i popraviti prilike. Oni su oda­ni, rodoljubivi i konzervativni, ali i pametni i maštoviti, s osje­ćajem za ljepotu i ritam, kreativnom snagom i umjetničkim senzibilitetom.

NEGATIVNA STRANA
Nisu tolerantni, uskih su pogleda, svojeglavi i neprijazni. Pretjerano su kritični prema idejama, vladanju i djelovanju drugih ljudi. Život shvaćaju previše ozbiljno i skloni su pesimizmu. Vidokrug im je sužen. Neposredna im bu­dućnost zamagljuje krajnji ishod, hvataju se u paučinu ne­važnih detalja. Troše previše energije na male stvari i ako su negativni, privrženost ljudima postaje destruktivna, pa prelazi u okrutnost i gorčinu prema onima koji ne prihvaćaju njihova kruta shvaćanja i u dubok skepticizam prema novim idejama.

RAVNOTEŽA
Kao i u ostalim Saturnovim frekvencijama najbolji je faktor ravnoteže za RIBE OSAM smisao za humor. Smijeh i spremnost da se razmotre sve strane nekog problema ili stajališta s prijaznom tolerancijom prema ćudima drugih ljudi, dat će izvrsnu protutežu ovim ozbiljnim ličnostima. Oni moraju pomoću humora ublažiti čak i simpatiju i suosjeća­nje, ako ne žele prouzročiti više zla nego dobra. U svim osob­nim vezama smijeh i ležeran odnos najviše će pomoći kontak­tima s ljudima, a ujedno će istaći plemenitija i privlačnija svojstva ove ličnosti koja guše njen sitničav smisao za red i oprezan konzervativan pristup životu.

KOMENTAR
Ovaj je ciklus još jedan dokaz teorije koju smo već izložili u nizu komentara: inteligencija je najproduktivnija među svim ljudskim kvalitetama. Ličnost RIBA OSAM ima pronicavost potencijala OSAM koji odgovara snazi i sistemu Merkurove frekvencije, te konstruktivnu intenzivnu moć integriranja Saturnove frekvencije, uz kreativnu značajku VO­DE. Osoba s takvom kombinacijom mora biti jaka i plemenita, blaga i pametna.

Među ljudima rođenima u ovom periodu su George Washington, znameniti »Buffalo Bill« Cody i John Foster Dulles. Od pjesnika tu su Kinez Pu-Yi, zatim Longfelow, W. H. Auden i Edna StVincent Millay, koja je rođena istog dana kad i skla­datelj Frederic Chopin. Slijede pisac songova Buffy Saint-Marie i kantautor George Harrison. Tu su još pisac Victor Hu­go, Montaigne i John Steinbeck, slikar Pierre Auguste Renoir, branitelj potrošača Ralph Nader, mistik Meher-Baba, pjevač Johny Cash, te sjajni komičar Zero Mostel. Kopernik je bio prvi među RIBAMA OSAM koji je izmijenio shvaćanje svijeta i žrtvovao čak svoj život za ideje o Sunčevu sistemu. Ovom popisu pridružuje se Rudolph Steiner, jedan od najve­ćih univerzalnih genija svih vremena, učenjak, umjetnik, gra­ditelj, odgajatelj, filozof i vidovnjak. Istaknuti ljudi ovog pe­rioda, kao što se vidi, pokrivaju razna područja ljudske djelatnosti, ali svaki pojedinac za sebe značajan je po snazi i ka­rakteru.

U svakodnevnom životu, ljudi ovog ciklusa ističu se čvrs­tinom i pouzdanošću. RIBE OSAM po prirodi su usklađene osobe. One postižu vrlo tiho uspjeh u životu i ne teže za zapaženošću i slavom.

Naziv tarot karte otkriva njihovu najveću slabost — Na­pušten uspjeh. Slika prikazuje čovjeka koji je okrenuo leđa peharima, što ih je očito s velikom pažnjom poslagao, i koji je krenuo kroz pustoš prema sjenovitim planinama u potrazi za nekim drugim nejasnim i nepoznatim ciljem. Proučavajući RIBE OSAM, otkrili smo da oni svaki pothvat završavaju s ve­likom pažnjom, ali ne gledaju ispred sebe i ne utvrđuju kuda ih put vodi. Očito je da je ta sklonost posljedica negativnog običaja da se previše posvećuju pojedinostima, pa zbog toga gube širinu pogleda.
RIBE OSAM imaju snažan osjećaj odgovornosti prema ljudima, nastoje ukloniti patnju i povećati znanje i inteligen­ciju ljudi. I sve dok se trude da zadrže smisao za humor, dok njeguju smijeh i toleranciju, vrlo je vjerojatno da će ostaviti svijet malo bolji nego što su ga našli. To je svakako učinio George Washington, a tko da mjeri ono što su ostavili Pu-yi ili Chopin?

RIBA DEVET (II DEKADA)
1. — 10. III          (10° do 19° 59' riba)
POTENCIJAL: DEVET           FREKVENCIJA: JUPITER
(Pouzdanost)                           (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
 (Fleksibilnost)
TAROT KARTA: IX PEHARA
(postignuće, pobjeda, smirenost)
U ovoj je ličnosti izvršna sposobnost, intuicija, poštenje i smisao za pravdu. Konflikt nastaje između logičnog praktič­nog razuma i intuitivne sklonosti prepuštanju.

POZITIVNA STRANA
Osoba rođena u ovom ciklusu intuitivno razumije pro­mijenjene uvjete, uzroke i posljedice u zbivanju među ljudi­ma. RIBA DEVET ima prirodnu izvršnu sposobnost. Ona zna primijeniti teorije i intuitivno znanje s takvom logičnom toč­nošću da su joj izvanredni rezultati osigurani. RIBE DEVET su vrlo strpljive, imaju istančan smisao za vrijeme. Znaju ka­da treba čekati, a kada djelovati. To su plemeniti, prijazni i prilagodljivi ljudi. Logiku Jupiterove frekvencije ublažavaju plemenitost osnovne značajke i potencijala, a da ne utječu na ravnotežu ličnosti. RIBA DEVET voli fizičke užitke i zna uži­vati u životu i usrećiti svoju okolinu. Ima dubok smisao za pošten odnos i pravednost.

NEGATIVNA STRANA
Zapuštaju praktične poslove i prepuštaju se teorijama, snovima i iluzijama. Uvijek čekaju nešto što misle da bi se moglo dogoditi. Žive u nestvarnom svijetu i nadaju se da će im nov okret kotača sreće donijeti uspjeh. Vjeruju da je sa­mim tim što su razradili teoriju nekog posla, on već obavljen. Ako zbog toga dožive razočaranje, uvjeravaju sami sebe da su nesretne sudbine. Svoje fizičke apetite zadovoljavaju čak do ekscesa, i time otupljuju finu oštricu svoje prirodne logike i usporavaju svjesne reakcije više nego prosječne osobe. Ako iz­gube urođen smisao za ravnotežu i procjenu vremena, zapa­daju iz krajnjeg optimizma u najveći pesimizam. Negativna RIBA DEVET ne poznaje srednji put.

RAVNOTEŽA
RIBE DEVET će najbolje održati pozitivnu stranu svoje ličnosti ako im logično mišljenje postane običaj i ako bljesko­vima intuicije suprotstave praktičnu analizu i razumno prosu­đivanje. Moraju naučiti da samo iskustvo potvrđuje teoriju. Kao osobe koje vole užitke, moraju se priviknuti na umjerenost, no apstinencija i zabrane nisu poželjne. RIBE DEVET poći će pravim putem pomoću razumne discipline i uvijek pragmatičnog pristupa životu, bilo da je riječ o poslu ili o osobnim odnosima.

KOMENTAR
U normalnim bi uvjetima RIBA DEVET morala biti vrlo sretna. Naziv tarot karte odgovara i simbolima i ljudima ro­đenim u ovom ciklusu — Materijalna sreća. RIBAMA DE­VET nije lako ugraditi njihovu sposobnost i djelovanje u kon­kretan oblik i skloniji su uzmicanju nego ambiciji. Osim onih rijetkih dobro uravnoteženih i potpuno pozitivnih RIBA DE­VET, sve ostale više zanima teorija nego praktični rezultati.

Njihov je velik problem i umjerenost u životu. Kao što vrijedi za ostale, i oni moraju izbjegavati pretjerivanje, ali i stroga suzdržanost može za njih biti opasna. Za RIBE DEVET uživanje je u fizičkim radostima potreba, a ne luksuz. Oni mnogo bolje rade i više stvaraju ako se ne podvrgavaju stro­gim propisima kao što su dijeta i post. Jasno, za RIBE DE­VET jednako je opasna i neumjerenost i pretjerana suzdržljivost. Za njihovo je opće dobro od vitalne važnosti uskladiti te dvije krajnosti.

Među RIBAMA DEVET prevladavaju teoretičari. Luther Burbank teoretizirao je o voću i povrću, Paul de Kruif o mi­krobima. Na osnovu zamisli Alexandera Grahama Bella nasta­lo je nužno sredstvo zapadnjačkog načina života — telefon. Mircea Eliade istraživao je i teoretizirao o religijama cijelog svijeta, a na čelu jedne od njih bio je papa Pio XII. U ovom su ciklusu rođeni i šahovski majstor Bobby Fischer, pisac-slikar predivnih dječjih knjiga, dr Seuss, skladatelj Maurice Ravel, slikar, kipar i pjesnik Michelangelo, te Elisabeth Barret Browning, pjesnikinja idealizma i romantizma.

Svi ljudi koji imaju potencijal DEVET nezavisna su duha, ali frekvencija Jupitera dodaje tom ciklusu smisao za red i kon­vencionalan način života, što RIBAMA DEVET omogućava sa­vršenu ravnotežu. Usprkos elastičnosti i velikoj osobnoj pri­vlačnosti, koju obično imaju ljudi ovog perioda, oni su i vrlo čvrstog karaktera. Na pozitivnoj se strani on izražava kao po­uzdanost, poštenje i volja za radom, a na negativnoj, ta se čvrstoća okreće u tvrdokornost i uzdanje u izgubljene nade. Tarot dokument označava ih kao »dobre i plemenite, iako po­nekad šašave naravi«, ali im priznaje »uzvišen um, koji ne mo­gu zadovoljiti male i ograničene ideje«. Obećava im »potpuno i savršeno ostvarenje zadovoljstva i sreće«.

RIBE DESET
11. — 20. III         (20° do 29° 59' riba)
POTENCIJAL: DESET           FREKVENCIJA: MARS
(Upornost)                     (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: X PEHARA
((ispunjenje, sreća, mir)
Temeljne karakteristike ove ličnosti su vitalna energija, osobna privlačnost, senzibilnost i emocionalna naklonost. Konflikt nastaje u proturječju između aktivnosti i letargije.

POZITIVNA STRANA
U prirodi RIBA DESET ima sigurnih mogućnosti za us­pjeh. Oni su kreativni, maštoviti i intuitivni, izravno pristupaju životu, ali uz naklonost i razumijevanje prema ljudima. Oni su energični i aktivni, idealisti i konstruktivni, te snažno teže trajnosti i savršenosti. Prijazni su, odani i gostoljubivi. Vole ljepotu, užitke i zadovoljstvo i to im je važnije od slave i bogatstva. Imaju snažan osobni magnetizam i posebno ih privlači suprotan spol, kojem su i oni zanimljivi. Instinktivno razumiju ljudske probleme i vrlo su emotivni u osobnim ve­zama. Prilagodljivi su, društveni i omiljeni.

NEGATIVNA STRANA
Popuštaju svojim slabostima, padaju pod tuđi utjecaj, preosjetljivi su i nisu praktični. Slijede svoje impulse i želje i tvrdoglavo zanemaruju razum i obzire prema drugima. Do­puštaju da imaginacija i instinkti vladaju njihovim akcijama i reakcijama i radije slijede emocije nego logiku — puštaju da srce vlada glavom. Ako su negativni, mogu postati prazno­vjerni i vjerovati u nestvarnost i iluzije. Tada su subjektivni i neobuzdani u fizičkim užicima i osobnim osjećajima.

RAVNOTEŽA
Najbolja ravnoteža za RIBE DESET je kritičnost, samo-kontrola i odlučna objektivnost u pristupima prema svemu. Pozitivna snaga Marsove frekvencije može poslužiti kao protu­teža elastičnosti značajke VODE. Upornost potencijala DESET može se usmjeriti prema konstruktivnim ciljevima umjesto prema tvrdokornosti koja koči. Za svaku Marsovu frekvenciju, ključ uspjeha i sreće je u obuzdavanju, a to posebno vrijedi za RIBE DESET, zbog njihovih snažno nabijenih dinamičnih sila koje zahtijevaju posebnu mjeru upravljanja i kontrole.

KOMENTAR
Ovaj završni ciklus solarne godine ima toliko jake kon­traste u psihološkoj strukturi ličnosti da je ona često komple­ksna i naoko kontradiktorna. Aktivnost i vitalnost Marsove frekvencije u oštroj su suprotnosti sa čvrstom, temeljitom upornošću potencijala DESET, a nijedan od ovih činilaca nije sukladan s blagom fleksibilnošću značajke VODE. No — mož­da baš zbog te kompleksnosti — ljudi rođeni u ovom ciklusu mogu biti vrlo nadareni. Najčešće, oni to i jesu. Neodoljivo su privlačni i njihovu prisutnost okolina osjeća, bez obzira na to gdje su.

Među najistaknutijim ljudima ovog ciklusa ističe se veliki liječnik duše Edgar Cayce. Njegova plemenita ličnost koja se divi ljepoti, njegova živa, nepogrešiva intuicija i njegova do­stignuća u liječenju, tipičan su primjer pozitivnih mogućnosti RIBA DESET. Drugi poznati psiholog Eileen Garrett rođena je 17. marta, a to kažu i za svetog Patricka. Slijede ih okultist i pisac Manly Palmer Hall, francuski pjesnik simbolist Stephane Mallarme, pa matematički genij Albert Einstein, koji je ironično pomogao da svijet dobije još jedno otkriće, zbog čega je kasnije iskreno žalio. Među piscima to su Henrik Ibsen, Edward Albee, Philip Roth i Irvin Wallace. Zatim, orijen­talist i pustolov Richard Burton, pa psiholog i osnivač biheviorizam B. F. Skinner, čija vizija čovjeka ilustrira suprotnosti i kompleksnost psihološke strukture ovog perioda. Nadalje, u ovom je ciklusu rođen legendarni plesač Vaslav Njižinski i su­vremeni, jednako sjajan, Rudolf Njurejev. Član ovog ciklusa je i Jerry Lewis koji dirljivo karakterizira male ljude i ovaj ludi svijet čini još luđim.

Popularna koncepcija Marsa, i kao planeta i kao mitološ­kog simbola, vezana je za pojam rata. Smatra se da je to bor­bena snaga. Pažljivim proučavanjem odgovarajućih simbola, otkrili smo da i ovo, kao i mnoga druga popularna shvaćanja, nisu točna. Marsova snaga je kreativna, muška i uvijek pozi­tivna, osim ako nije uravnotežena. Samo tada može biti de­struktivna i opasna. Zbog toga se čini da je samokontrola naj­bolji ključ uspjeha i zadovoljstva za svaku osobu s Marsovom frekvencijom. U strukturi ličnosti, Marsova se snaga izražava u ljubavi, mržnji, pohlepi, ljubomori i drugim emocijama i zbog toga je potrebna čvrsta ruka koja će je voditi.

U RIBA DESET, ta je emotivna kontrola tanka nit izme­đu uspjeha i neuspjeha, sreće i nesreće i zbog toga je od vi­talne važnosti za njihovo dobro. Jednostavna disciplina u malim stvarima, u pojedinostima svakodnevnog života, jed­nog će se dana, i kada dođe do velikih odluka i pothvata, više­struko isplatiti, a prije svega u osobnoj sreći, do čega je RI­BAMA DESET stalo više no do ičega drugog na svijetuNema komentara:

Objavi komentar