10. lis 2019.

Spaljeni merkur, retrogradni merkur, merkur u slabom dostojanstvu

Merkur kao planeta  komunikacije, procesuiranja informacije itd. bi u svom najprirodnijem stanju trebao biti neutralan i objektivan u prosuđivanju, međutim, s obzirom da je dvospolan i prilagodljiv, on očigledno može da prilagođava svoja stanja u odnosu na okolnosti kojima je izložen. Merkur je izuzetno značajan planetarni princip u natalnoj karti, iako se ta činjenica ponekad zanemaruje posebno kod razmatranja sinastrijskih i ljubavnih odnosa, gdje se svi uglavnom baziraju na odnos venere i marsa i sl. 

Šta predstavlja spaljeni merkur 


Spaljeni merkur se veoma često susreće u natalnim kartama, pa možda i većina ljudi na ovoj planeti ima spaljen merkur. Da bismo istumačili uticaj spaljene planete, prvo nam je neophodno poznavanje prirode sunca kako u općenitom smislu, tako i u individualnom smislu u odnosu na našu natalnu kartu. Sunce u planetarnoj hijerarhiji predstavlja kralja, na individualnom nivou predstavlja (JA) ličnost, identitet,  svjesni i vidljivi aspekt našeg postojanja, čini da imamo izgrađen osjećaj individualnosti, osobnosti i ego. Kako je sunce centralna tačka sunčevog sistema, tako je i ego centar naše ličnosti. Ego nam daje privid odvojenosti od ostatka univerzuma i osjećaj posebnosti, originalnosti koja nas razlikuje od drugih,  ego je  u suštini neophodan, poželjan,  ego nas navodi na preživljavanje, pokretanje, učenje, dokazivanje, stvaranje, otkrića. Pozicija sunca u natalnoj karti je od velikog značaja za osjećaj vlastitog identiteta, kvalitet životne energije i našeg postojanja, te kada govorimo o suncu i planeti koju ono spaljuje, polazimo od kuće i znaka u kojoj se nalazi, ali i aspekta života koji predstavlja. 

E sad, što se tiče merkura, pošto je on fleksibilan, prilagodljiv, kada je pod snažnim uticajem sunca, on gubi na svojoj neutralnosti i objektivnosti,, jer je pod  uticajem  ega i potrebe za dokazivanjem ličnosti, ličnog nad objektivnim, nepristrasnim, i postoje situacije kada on djeluje prilično zaslijepljeno u svom ispoljavanju, posebno u situacijama kada su u pitanju stvari koje ne gode našem egu, kritike i sl.   

Što se tiče stanja merkura, vjerovatno je najizazovnije  kada je merkur debilitiran, u izgonu, na primjer u ribama, i pri tome spaljen. Merkur u ribama nije u stanju objektivno i nepristrasno donositi odluke, jer se u suštini vodi emocijama i subjektivnim stanjima, osjećajima i  ličnim simpatijama prema nekoj osobi ili situaciji, dok mu razboritost i objektivnost u ovom znaku nije jača strana, dakle, on se utapa u taj tajanstveni i magloviti svijet emocija, podsvjesnih uticaja i sl. Ukoliko je taj merkur još dodatno spaljen od sunca u ribama, on biva  zaslijepljen i preplavljen takvim stanjem i dodatno poljuljan u procesu racionalnog prosuđivanja Uzmimo, hipotetički,  kao jedno od mogućih značenja sunca u ribama potrebu za bježanjem od stvarnosti na neki  način, hajmo reći prenaglašena romantičnost koja se nalazi u ljubavnim romanima, filmovima, idealiziranje svijeta, sklonost ka umjetnosti, (da ne pominjemo sedative, alkohol, droge i sl.),   gdje  merkur   možda "vidi"  stvari koje realno ne postoje - na primjer, djevojka umisli da se dopada nekom muškarcu i stvori čitavu iluziju tog odnosa, a on je uopšte i ne poznaje, ili mu piše pisma, pjesme itd. i njegove reakcije tumači na neki svoj način koji je daleko od realnog stanja, a  realno je da taj muškarac nije zainteresovan za nju.  Njen merkur, način procesuiranja informacije, je, dakle, suviše subjektivan i zaslijepljen uticajem ega (sunca) na kojem osoba gradi svoj identitet. 

Negdje se čak može pronaći da ribe nemaju ego, što je potpuni apsurd, jer u tom slučaju osoba ne bi ni mogla postojati u materijalnoj ravni, iako je činjenica da ribe, kao dvanaesti zodijački znak, predstavljaju rastapanje materije, pa se ego ne temelji toliko na materijalizmu koliko na onome što možda djeluje kao iluzija, opsjena i način opstajanja ribljeg ega (ličnosti) je zapravo u tim sferama duhovnog, nematerijalnog, otud i toliko povezivanje riba sa alkoholom, sedativima, drogama, umjetnošću, fantazijama pa i duhovnošću. Pitanje koje se često postavlje jeste: kakve veze imaju droge i duhovnost. Imaju veze stanja svijesti, jer iza oba stanja postoji potreba za udaljavanjem od realnog/materijalnog nivoa, s tim da različiti načini korištenja potencijala dovode do različitih rezulatata i ishoda. Postoji slučaj brata i sestre blizanaca, sunce i mars u ribama, plus spaljeni merkur u ribama, gdje je brat teški narkoman i kriminalac, a sestra okrenuta religiji,  umjetničkim radovima, fotografiji i potpuna suprotnost po pitanju etičkih principa - dakle, potpuno različit način korištenja potencijala, odnosno "trošenja" aspekata.  Iako možda vlada uvjerenje da su ribe "mirne" po prirodi, treba znati da ribe mogu ispoljiti veliku dozu histerije i nervoze, kada su preplavljene emocijama u kojima se potpuno izgube, ponašaju se kao podivljali okean koji ruši sve pred sobom, mada često i na svoju štetu.  


Spaljen merkur od sunca može ponekad dati potrebu da osoba preuveličava, laže ili svoje mišljenje podiže na pijedestal, sve u zavisnosti od drugih faktora. Ne treba smetnuti sa uma činjenicu da je sunce kralj horoskopa i da se uglavnom ponaša dominantno nad planetom koja se nađe blizu njega, pa koliko kao ličnost imamo potrebu za dominacijom, toliko ćemo to ispoljavati kroz merkur, planetu komunikacije, ali u nekim negativnim aspektima ćemo pribjeći manipulaciji ili laganju, samohvaljenju, kako bismo stvorili privid svoje veličine. Na primjer,  merkur kao vladar ascendenta, spaljen  na MC, može dati da osoba voli da se javno eksponira, da je viđena, dominantna, uticajna, popularna u okruženju i sl., a da je pri tome još sklona da se pohvali svojim statusom, da malo preuveličava svoj značaj i pojavu kroz govor i komunikaciju sa drugima, zaslijepljena vlastitom važnošću ili jednostavno vjeruje da je iznad drugih ljudi. Izazov spaljenog merkura je previše "toplote" i temperature u procesu komunikacije, zaključivanja, procesuiranja informacije, što u principu daje "usijanu glavu" i onda se izgubi u egu, priča bez kočnice i prelijeće preko granice normalne i objektivne komunikacije, a ono što ne prija njenom egu, ne prihvata i negira, na primjer, na kritiku će reagovati burno i sl. Međutim, koliko se uspijemo razviti na duhovnom nivou, toliko će naš ego, naše sunce, ličnost, biti osviješteni i toliko će naša svijest moći da prepozna zamke vlastitog ega te će i naša komunikacija kroz spaljeni merkur biti prilagođena tom nivou,  jer znamo da merkur mijenja svoja stanja, da se lako prilagođava uslovima oko sebe. Tako, sa duhovnim razvojem može doći i do intelektualnog napretka u smislu boljeg razumijevanja svijeta oko nas.  

Kada je u pitanju merkur, ili bilo koji drugi planetarni princip, njihova sjedišta i egzaltacije su samo jedan sloj "savršenog" i (uglavnom) "nepokretnog" univerzuma, jer univerzum u kretanju podrazumijeva miješanje planetarnih uticaja, pa tako, u tom pokretnom univerzumu imamo bezbroj različitih manifestacija planetarnih principa i njihovih međusobnih uticaja. Tako da, pogrešno je određenu planetarnu formaciju nazvati "lošom" ili negativnom, jer su to sve određeni potencijali koji prelaze u manifestovanu formu često putem naših vlastitih izbora, za koje kasnije okrivljujemo "loše" planete. Postoji samo loše korištenje određenih mogućnosti u životu, na primjer, veoma je loše kada čujemo da je otac zlostavljao svoju kćerku, ali tu zaista ne možemo okriviti planete, već njegov izbor i način korištenja mogućnosti. Izazovno postavljen merkur, činjenica je, daje problem kod donošenja  odluka, pa je veća vjerovatnoća da će osoba činiti pogrešne i štetne  izbore. Međutim, nekada će jak merkur, na primjer u znaku djevice, isto tako dovesti do nekog oblika štetnog ili kriminogenog ponašanja, s tim da merkur u djevici to veoma promišljeno, proračunato i analitično radi, obraćajući pažnju na svaki detalj. Ali, recimo, taj merkur može biti smješten u 8. kući ili biti vladar iste, oštećen uticajem malefika i sl. 

Oštećen merkur će nas navesti da nas neko prevari za novac, da nam podvali neki proizvod, da nešto platimo skuplje, a isto tako će nas navesti da mi budemo taj koji će nekoga prevariti, slagati, biti neiskren i sl. dok spaljenost povećava mogućnost zaslijepljenosti, zablude i nerealne procjene. U horarnim pitanjima, recimo, ako je pitač predstavljen spaljenim merkurom u izgonu (u ribama), možemo zaključiti da je on u jednom nepovoljnom stanju gdje nije u mogućnosti donošenja racionalnih odluka, jer je zaslijepljen emocijama i subjektivnim doživljajem stvarnosti, možda vjeruje u stvari koje u realnosti ne postoje, ne može da se suoči sa pravim stanjem stvari, zbog čega bježi od stvarnosti i u takvom stanju ne može da donese ispravnu odluku ili da prihvati činjenice, više je sklon da bude doveden u zabludu, da ga neko prevari i ne može da vidi bitne stvari. Tako je i sa natalnim tumačenjem, posebno ako je u pitanju ascendent, pa spaljeni merkur postaje jedan izuzetno jak lični faktor horoskopa, čiji principi su ključni u kormilarenju sopstvenim životom.   

U kontekstu međuljudskih odnosa, merkur kao primarni faktor komunikacije i razmjene mišljenja, ukoliko je spaljen, veća je vjerovatnoća da će osoba biti u stanju da čuje samo sebe i da će u komunikaciji nastojati da po svaku cijenu odbrani svoje mišljenje i svoju ličnost, uz, naravno, uzimanje u obzir i drugih faktora (aspekata) koji utiču na merkur.  Ukoliko je merkur, recimo, u kvadratu sa marsom, tu je prag tolerancije znatno niži jer osoba nosi jedan unutrašnji konflikt, možda je nervozna i napeta sama sa sobom, pa joj malo treba da "pukne" i raspali ako joj se ego osjeti ugroženim.  Ako je merkur spaljen, u fiksnom znaku, onda ne moramo pominjati kolika tu doza tvrdoglavosti i nepopustljivosti može biti prisutna, i potrebe da se istraje do kraja u svojim stavovima, po svaku cijenu,   a posebno ako je to u znaku lava, gdje je sunce jako, u sjedištu, onda imamo jedan "opasan" merkur i komunikaciju obojenu sa neumjerenom i bespotrebnom dozom samopouzdanja i lične važnosti, (ponekad i agresivnosti),  koja može dobro da skrene sa kolosijeka realne i objektivne, i takav vid komunikacije osobi posluži za vlastito uzdizanje i nerijetko potjcenjivanje ili ponižavanje sagovornika, gdje opet možemo govoriti, ne o lošem merkuru, nego o lošem načinu korištenja potencijala. Vrlo je važno procijeniti da li je merkur u životinjskim ili ljudskim znacima, u kojem je elementu i sl., Merkur u kardinalnim znacima daje sklonost ka preduzimanju inicijative i pokretanju stvari, a ukoliko je spaljen, onda može postojati sklonost da se po svaku cijenu postupi po vlastitom nahođenju, da se djeluje brzo i nestrpljivo,  što opet za donošenje odluka i objektivnost možda nije najbolji način postupanja. Posebno, na primjer, merkur u ovnu, koji nema kočnice, može djelovati ishitreno, nepromišljeno, pa objektivnost i dobra procjena ovdje nisu jača strana, jer spaljeni merkur u ovnu djeluje po diktatu sunca koje je u ovnu suviše silno, egzaltirano, mladalački smjelo, a kako je  saturn (strpljenje, disciplina i mudrost)  je ovdje u padu.    Kada je u pitanju merkur u strijelcu (u izgonu), najveća mu je mana što se on tu nalazi na jednom veoma širokom i prostranom "terenu" pa u komunikaciji postaje suviše opširan, ali bez fokusa na detalje, on vidi širu sliku, puca strelice na sve strane, ali teško pogađa metu i  promiču mu  važni detalji na koje ne obraća pažnju, (ili ih zanemaruje vjerujući da su suviše beznačajni), pa zbog toga dolazi u problem. Mi takvoj osobi možemo pominjati da je problem upravo u onome što ona  zanemaruje, ali nas ne čuje ili ne razumije, posebno ako je merkur spaljen od sunca u strijelcu. Problem ove spaljenosti može biti upravo "pregrijavanje" merkura, jer je u pitanju vatreni znak, pa  je stalno potrebna neka vrsta pritiska i akcije, jer im rutina i svakodnevnica ne prijaju,  uvijek su u glavi pomalo "usijani" i sve im brzo dosadi, brzo mijenjaju predmet svog interesovanja, misli su poput divljih konja  u beskrajnom prostranstvu,  nedostaje staloženost i fokusiranost, zaboravi na data obećanja i ovo je jedan, onako, baš raspršen merkur. 

Retrogradni merkur

Retrogradne planete se često dovode u vezu sa karmičkim uticajima, kao mjesta gdje su potencijali za učenje i razvoj, ali često kroz vlastite greške. Retrogradnost merkura daje situacije koje nas navode na vraćanje u prošlost, preispitivanje, analiziranje i znaju biti jako iscrpljujuće jer nas psihološki drže privezanima za prošlost i neriješene situacije, nekada i osjećaj da ne možemo naprijed jer nas je podsvjesno zakočila neka situacija iz prošlosti. Ukoliko nam je u natalnoj karti prisutan retrogradni merkur, vrlo je vjerovatno da će nam kroz život dolaziti lekcije vezane za komunikaciju i izražavanje. Iako retrogradni merkur može dati izraženu inteligenciju i analitičke sposobnosti, ipak negdje do 14. godine života mogu postojati određene teškoće i nedostatak samopouzdanja  u izražavanju i komunikaciji, pa osoba je na neki način neprimijetna dok ne izađe iz tog perioda, ali sve zavisi u kom kontekstu se merkur javlja u natalnoj karti. Retrogradni merkur može učiniti da radimo ili govorimo na svoju štetu, da nekad ne kažemo ono što treba da kažemo, pa se javlja naknadna misao i onda kada treba da kažemo, obično biva kasno, (ili rano), i onda imamo dojam da smo pokvarili stvar  svojim nastupom, pa se opet preispitujemo i vrtimo ukrug,  vjerujući da sa našom komunikacijom nešto nije u redu, pa preispitujemo nove načine kako bismo riješili problem.  Ovaj merkur može dati i prenaglašeno promišljanje i analitičnost, zbog čega može izostati i zakasniti bilo kakva akcija, jer osoba nije sigurna u svoj izbor ili svoje mišljenje.  

Tradicionalna astrologija smatra da je retrogradna planeta poput bolesnika u postelji, dakle planeta sa umanjenom sposobnošću djelovanja, pa se retrogradnost svrstava u ozbiljna oštećenja, jer merkur nije sposoban da samostalno djeluje.  Međutim, retrogradne planete nose i neke metafizičke potencijale, pošto stvaraju smetnje u materijalnoj ravni, imaju za cilj da nas "razviju" za neke više nivoe razumijevanja i potencijali takvih planeta se mogu upotrijebiti na način da se bavimo metafizikom, meditacijom i nekonvencionalnim metodama liječenja, a kada je merkur u pitanju, onda se njegov potencijal odlično može kanalisati kroz pisanje, čitanje i izučavanje navedenih tema, ali i vođenje dnevnika, izražavanje "zaglavljenih" neizgovorenih riječi  kroz pisanje pa i ručni rad, s obzirom da je to dijapazon merkurovog djelovanja. 

20. stu 2013.

(Ne)ličnost Vodolije

U astrološkoj literaturi Vodoliji se najčešće pripisuje humanost (ili čovječnost), zatim  prijateljstvo, altruizam, pa se za njega vežu tehnološka otkrića, kompjuteri, informatika, avioni, neboderi, intelektualni napredak, inovacije, originalnost, neobičnost, socijalne ustanove, homoseksualizam i seksualne slobode i sl.

Vodolija je pod upravom Saturna, a on nema baš neke veze sa humanošću, jer je prilično bezobziran i surov. Ovo je znak Sunčevog izgona i jedanaesti po redu, a broj jedanaest ima veoma nepovoljne, rušilačke konotacije. On ruši ono što je ustanovljeno znakom Jarca,  propise, poredak, disciplinu, načela, društvene i klasne ljestvice,  organizovane oblike života, strukture moći i sl. Znak Vodolije je opisan simbolom muškarca koji iz krute materije (zemljanog vrča) izlijeva vodu, posuda je okrenuta prema dole - ono što je dostiglo svoju punoću mora biti oslobođeno ili tačnije oboreno, srušeno - jer je to voda koja pada prema dole. To je u filozofiji I-chinga opisano kroz faze kretanja chi-energije, sve što doživi svoju kulminaciju, mora proći ciklus opadanja, jer ništa nije trajno održivo. Svaka planeta koja se nađe u znaku Jarca kulminira u svom uticaju, kroz Vodoliju ide rastvaranje, razodijevanje, oslobađanje forme. Pogledajmo simbol Vodolije, taj čovjek je potpuno razodjeven, preko tijela ima samo ovlaš prebačen neki plašt, on je zbacio sa sebe sve okove - pravila, zakone, diplomatiju, lažni moral, on je hladno to što jeste. Zato Vodolija nema takta, nema prikrivenosti i sputanosti. Na njemu je "odijelo" koje nema kroj, on ne trpi ono što je čovječanstvo nametnulo kao obavezno, on želi izaći izvan odijela i biti slobodan. Vodolija prije svega predstavlja arhetip relativizma koji ne priznaje nikakve apsolutne principe u estetskom, moralnom, religijskom, političkom ili naučnom smislu i ništa ne priznaje kao konačno. U moralnom relativizmu se polazi od toga da  objektivno niko nije u pravu niti u krivu, zbog čega moramo biti tolerantni  prema ponašanju drugih, čak i kada se ne slažemo s tim.  Ovakvo filozofsko viđenje sukobljava se sa organizovanim religijama i bilo kojim pravnim, političkim ili zakonskim okvirima koji nameću obavezne oblike ponašanja. Kroz taj segment tolerantnosti prema drugima Vodolija se vezuje za humanost,  solidarnost, dobrotvorne organizacije, socijalne centre za pomoć, ljudska prava i sl. Ovdje se izlazi izvan okvira ličnog (izgon Sunca) i teži ka univerzalnom jedinstvu gdje bi svi ljudi svijeta trebali imati potpuno jednaka prava i slobode, bili crni ili  bijeli, hrišćani, jevreji ili muslimani, homo ili heteroseksualci - prići čovjeku ogoljenom od svega što nas prividno dijeli i čini različitima. Ali, tu su opet prisutne Saturnove zamke, jer je pitanje da li tolerancija bez granica vodi i  u neke devijantne i perverzne oblike ponašanja koji izazivaju Božiji bijes i uništenje naroda, kao što je na primjer Sodoma i Gomora, da li to znači prihvatiti pedofiliju ili kriminalne, nasilne oblike ponašanja kao nečije puno pravo i izraz slobodne volje, neovisno o tome što je tu neko kao žrtva uključen protiv svoje volje.  Saturn je simbol slobodne volje, ali ona postaje opasna kada prelazi u samovolju i anarhiju, kada se otme kontroli i krene u destrukciju. U tome se krije negativnost i nasilnost Vodolije. I zaista, često ćemo vidjeti da je u neko nasilje ili grubost uključen Mars u Vodoliji, pitanje je gdje je tu humanost i tolerancija. Vodolija ima svoju svijetlu i mračnu stranu i nije baš nimalo naivna i bezazlena, jer tolerišući drugima mi tolerišemo i sebi, ali na niskim i zakržljalim nivoima svijesti  tu toleranciju prema sebi dozvoljavamo na veoma prizemnim i grubim nivoima.


Vodolija se najviše od svih znakova smatra naznakom razvoda i slobodnog, nekonvencionalnog načina života i ponašanja.Tamo gdje je znak Vodolije, to je mjesto gdje smo slobodni, drugačiji, gdje nismo podložni pravilima, već smo na neki način izdvojeni iz mase i čim se ukalkulišemo u neki sistem, nastaju problemi. Na primjer, Vodolija na vrhu sedmog polja teško funkcioniše u klasičnom braku koji podrazumijeva obavezne "rituale" počev od samog čina vjenčanja, zaklinjanja u vječnu vjernost do svakodnevne rutine koja guši slobodu izbora. To je područje gdje bismo trebali razviti maksimalnu toleranciju prema partnerima, jer je to polje partnera, on će se ponašati nezavisno i slobodno, bilo to nama prihvatljivo ili ne. Mada je najteže integrisati sedmo polje, ono je najudaljenija tačka u odnosu na asc, zbog toga  sa Vodolijom na vrhu sedmog polja najčešće imamo razvode, vanbračne zajednice, te haotične i nesređene odnose. Venera u Vodoliji isto tako teško se uklapa u sve te obavezne tokove u vezama i zato ostaje najveći samotnjak, neshvaćena i slobodna i onda kada više ne želi tu slobodu, kada joj sloboda zapravo počinje predstavljati okove zbog kojih njeno razotkrivanje biva pogrešno shvaćeno kao nemoral, iako je tu suštinski sadržana želja za odbacivanjem onoga što je lažno i bezvrijedno. Ona ne postavlja jasne granice između ljubavi i prijateljstva, između braka i zabavljanja, ona se samo razgoliti u svojoj suštini da skoro pa postaje bespolna, jer postaje "čovjek" ali ne muškarac i ne žena, ne supruga, ne majka, ona je jedno intelektualno, vazdušasto biće koje nijedna forma ne može uobličiti.  Ona ide iza ili ispred vremena, nikako ukorak s njim, kažu joj da je došla prerano ili prekasno, ali nikada na vrijeme. To je zbog toga što drugi ne mogu da uhvate korak sa tim bezvremenim i razobličenim, zbog toga što su naučili da se uklapaju u definicije i što će se ugodnije i sigurnije osjećati uz ženu od krvi i mesa, nego uz dašak vjetra u svojoj postelji koga čak ne mogu ni zagrliti i biti dovoljno bliski, a da se u njoj ne javi misao da bi taj zagrljaj mogao biti novi okov njenoj slobodi, a kamoli da to sutra preraste u zagušljivu zajednicu u kojoj opstajemo skupa samo zato što nas obavezuje vjenčani list.

I baš zato, Vodolija predstavlja znak prijateljstva, to je ona sfera u kojoj smo načisto da nemamo obavezu, da je sve na bazi dobre volje, tolerancije i prihvatanja, tu možemo biti bilo koje religije, rase, ubjeđenja, jer prijateljstvo je "izmišljeno" da bi se ljudi spojili u svojoj različitosti a ne stopili u svojoj sličnosti. Jer u Vodoliji stapanja i srastanja nema.

Saturn u Vodoliji zna biti veoma rušilački i haotičan, ali i problematičan po pitanju prijateljstva, neprihvatljiv, usamljen i odbojan. Pitanje je kako to da znak Vodolije simbolizira prijateljstvo, a često daje najveće samotnjake i osobenjake. Ovo je ipak Saturnov znak i nema tu neke potrebe za bliskošću, tu su pristuni rezervisanost i distanciranost, neka duhovna i prostorna distanca naspram svih, jer Saturn ipak ima ledeni prsten oko sebe. U Vodoliji nema pravila, sve je nepredvidivo i drugačije, pa čak i kada potonemo u vremensku  rupu i nestanemo sa lica zemlje, mi se vjerovatno dobro osjećamo u tome i  bilo kakvo prisiljavanje da nas se "izvuče" vani stvara još veći otpor i odbojnost.

A što se tiče informatike i  interneta -  to je još jedan suptilni Saturnov način  stvaranja univerzalnog jedinstva - u trenutku smo svi, na raznim krajevima svijeta informacijom vezani za istu misao.   Vodolija je između Jarca (materije) i Riba (rastvaranja materije), tačnije most između vidljivog i nevidljivog svijeta. Nekada se "pješke" računalo i trudom dolazilo do rezultata (Jarac), sada se mozak razobličava i dosta njegovih funkcija gubi svoju svrhu, tako se i svijet materije u ovom obliku koji pozanjemo približava svom kraju, odnosno mijenja se nivo svijesti, što je takođe nagoviješteno čuvenim majanskim kalendarom, gdje je završetak jednog vremenskog ciklusa naznačen datumom 21.12.2012. godine, što su mnogi protumačili kao kraj svijeta.

Postoje različita gledišta o tome kada je tačno započela era Vodolije, kao i dilema da li je u pitanju apokalipsa ili zlatno doba.  Ali to je već nagoviješteno dešavanjima u svijetu, gdje je postalo očigledno da je svaki politički, društveni, pravni ili finansijski poredak zreo za rušenje, što praktično odaje sliku potpunog pada i haosa u svijetu, sve je okrenuto naglavačke, sve je razgolićeno i ne postoji ništa što je moguće sakriti, otkrivaju se mnoge tajne, posebno one iz svijeta duhovnosti, kvantne fizike, kvantne medicine, dnk strukture, tajna društva i sl. Padaju neka ukorijenjena uvjerenja i shvatanja, zapad je otišao na istok, istok na zapad (istočnjačka kultura/duhovnost prodire na zapad i obrnuto), puno je preokreta, iznenađenja i otkrića koja iz dana u dan šokiraju svijet. Takođe, nikada nije bilo više katastrofa i elementarnih nepogoda, uragana, cunamija, padova aviona, gej-parada i masovnog orgijanja, nikada kao danas nismo imali tuđe živote servirane na tacni, njihove intimne trenutke  - sve je postalo neodrživo u formi na koju smo navikli, naša percepcija i svijest se proširuju za suočavanje sa potpuno nepoznatim oblicima ponašanja, do sada neviđenim zločinima i pojavama, ali zidovi se ruše i ništa ne ostaje iza.  Koliko će to daleko otići - dok se sve ne poljulja iz temelja, dok sve ne popusti u svom grčevitom držanju za staro stanje ili oblik. Ovo je vrijeme transofmacije olova u zlato, a  Zlatno doba slijedi tek poslije toga. 

18. stu 2013.

Prožimanje suprotnosti

Sila života počiva na uzajamnosti suprotstavljenih principa, svjetla i tame, Sunca i Saturna. Sunce je vitalna sila koja u svojoj prirodnoj opoziciji sa Saturnom baca svjetlo na smrt, dok Saturn baca tamu na život. Niti je život samo svjetlo, niti je smrt samo tama.  Ma koliko astrologija ova dva suprotna principa posmatrala kroz prizmu neprijateljstva, to je ipak prirodna neminovnost prema kojoj u svakom dobru postoji trunka zla i u svakom zlu  trunka dobra. Najveći mrak predstavlja tačku preokreta u kojoj se rađa svjetlo i svaka vrijednost prelazi u svoju suprotnost kada dosegne svoj maksimum. Sve što u sebi nosi život, istovremeno pokreće i izaziva destruktivnu silu smrti i razaranja. Takva je i sama priroda opozicije, gdje suprotstavljene planete nastoje da ponište uticaj one druge i povuku ih u svoju suprotnost nakon što postignu maksimalan učinak. Opozicija je sila spajanja i razdvajanja, ono što je spojeno opozicijom teži da bude razdvojeno.

Često se u narodu za nekoga kaže da je "kao krava koja da 20 litara mlijeka, a onda udari nogom i sve prospe", tako otprilike možemo opisati benefika koji je napadnut planetom u opoziciji, jer od onoga što daje biće mala korist i veliki dio će otići u vjetar. Kada planeta krene "u akciju", istovremeno se aktivira i ono što stoji naspram nje. Opozicija uvijek uključuje spoljne faktore - druge osobe ili okolnosti, koje utiču na razvoj situacije. Kako je u pitanju aspekt sedme kuće, ona  podrazumijeva društvenu dinamiku kroz koju se sugeriše odnos snaga. Veoma je važno sagledati koji uticaj se suprotstavlja određenoj osobi ili situaciji, čime vladaju planete u opoziciji i koliku snagu će ispoljiti. 

Opozicije i kvadrati predstavljaju neprohodne staze života  i ujedno najveći izvor borbe i iskustava kroz koja ćemo nastojati da ih učinimo prohodnim. Osoba sa opozicijama u natalnoj karti bit će svjesnija suprotne strane  i bit će kolebljiva po pitanju odnosa, jer će često zauzimati oprečne stavove i prelaziti iz jedne krajnosti u drugu. Ovo je posebno naglašeno ako su u opoziciju uključene unutrašnje planete, dok se  veoma teško prevazilazi opozicija Mjeseca i Merkura, s obzirom da ove planete vladaju najranijom životnom dobi, kada se se formiraju temelji naše ličnosti.  Mjesec predstavlja intrapersonalnu inteligenciju, sposobnost da zavirimo u sebe i razumijemo sebe, svoje osjećaje, dok Merkur označava verbalnu inteligenciju, sposobnost izražavanja riječima. Kada su ova dva principa u oprečnom aspektu, onda postoji unutrašnja podijeljenost, pa su razum i emocije dvije krajnosti koje je teško uskladiti, jedno kaže "da", drugo "ne". Riječ opozicija potiče od latinske riječi "oppositio" što znači protivljenje, suprotstavljanje. Ovaj aspekt je prisutan i u političkom svijetu, gdje predstavlja silu koja nastoji srušiti vladajuću stranu,  ali i u astrološkom smislu je ovo rušilački aspekt u kome suprotstavljene planete djeluju jedna na drugu pronalazeći slabe tačke odnosa i rušeći jedna drugu.  Što je slabija snaga planete, to je isprekidanost i nedostatak kontinuiteta jače izražena. Da bi opstala "na vlasti", ona mora biti snažna, u sjedištu ili uz podršku benefika ili dobru dispoziciju.  Međutim, aspekt preko uzajamne recepcije već govori o uzvraćanju vrline i spremnosti na saradnju, pa je tu moguće kroz vještinu diplomatije prevazići njegovo negativno ispoljavanje, mada opozicija zauvijek ostaje aspekt protivljenja. Aspekti predstavljaju izlaznu energiju osobe koja je predstavljena određenom planetom, a kada je u pitanju opozicija onda se izlaz najčešće nalazi u rušenju strukture, pa se tu često gradi i ruši, i iznova gradi. Opozicija ne dopušta bliskost, s njom je uvijek prisutna distanca - prostorna, duhovna ili vremenska. Toga su najviše svjesni oni koji su imali iskustvo sa osobama koje imaju Veneru u opoziciji sa Saturnom, jer Saturn po svojoj prirodi udaljava i ubija bliskost, posebno  kada se nađe u opoziciji koja mu je jako srodna po karakteru. Dok Sunce baca svjetlost na sve što aspektuje, dotle Saturn baca sjenu. Ali, kada Sunce prži, mi sami tražimo sjenu da se sklonimo, jer je činjenica da ništa nije samo dobro niti samo loše. 

Priroda opozicije je takođe srodna i planeti u izgonu, jer je ona  u  opoziciji sa svojim sjedištem i predstavlja učenje kroz suprotnosti, iskustva i situacije obrnute od očekivanih i suprotne esencijalnoj prirodi planete. Ona predstavlja izvor preokreta i situacije u kojima radi protiv onoga što predstavlja, a ako je to vladar ascendenta, onda osoba radi protivno svojim interesima, gdje često mijenja pravac ponašanja i  nije u stanju slijediti jasan cilj. Kada je neka osoba predstavljena planetom  u izgonu, onda imamo osobu koja ima određene mane i nedostatke, ako je u pitanju benefik, onda je osoba općenito dobronamjerna ali nije u stanju da ispolji svoje pozitivne strane, jer u situacijama koje zahtijevaju kompromis ili mudrost  pretegne ono nestabilno u njoj, pokažu se njene lošije strane ili ego/sujeta preuzmu ulogu vodiča. Na primjer, Venera u Ovnu je užasno netaktična i netolerantna u odnosima, i uprkos svojoj benefičnoj prirodi i esencijalnoj ulozi da kroz diplomatiju i šarm rješava sukobe, ova Venera će pokupiti svoje krpice i otići ako nije kako ona želi, nalazeći jedini izlaz u prekidu komunikacije, iako je tu prisutna i doza ucjenjivačkog i želja za izazivanjem osjećaja krivnje i patnje u suprotnoj strani, ona jednostavno igra na tu ratničku kartu pobjednika i poraženog.  Ako nam je kojim slučajem takva Venera vladar polja braka, onda ne možemo očekivati baš zrelog i stabilnog partnera u smislu da ćemo rješavati bezbolno sukobe i situacije koje zahtijevaju taktičnost i strpljenje. Čak će takva Venera kroz tu Ovnovsku, ratničku crtu uvijek nositi dozu napetosti i pronalaziti razloge za sukobe i onda kada ih nema. S druge strane, Venera u Škorpiji će biti izložena unutrašnjim razdiranjima između crnog i bijelog, između ljubavi i mržnje, Škorpija je  znak krajnosti, jer predstavlja granicu između života i smrti, zato sve što se nađe u ovom znaku mora proći iskustvo kriza i umiranja. Kroz takvu surovost Venera  potpuno ogrubljuje i gubi svoju mekoću.

Planeta u znaku suprotnog polariteta će takođe na izvjestan način biti frustrirana, jer je narušena prirodna ravnoteža i sve se to odražava na cjelokupan život i ponašanje osobe. Muška, potentna energija je oduvijek bila usmjerena na zaštitu teritorije, čuvanje i opskrbu plemena, dok je žena smatrana slabijim polom. Sama činjenica da se jedna superiorna planeta nalazi u nečemu "slabijem", govori o određenom nedostatku, isto tako, ženska planeta u muškom znaku preuzima neke grublje crte i nije tako nježna, meka i pasivna. Ženski polaritet je u istočnjačkoj filozofiji opisan kroz pojam yin-energije, recimo kao što je yin-drvo, to je nisko rastinje i trava, ali ono se savija, prilagođava i preživljava u svim mogućim uslovima, dok visoko drveće puca i pada, ono opstaje. Tako, ženska energija nije uopšte slaba, ona samo nije dominantna, ali je veoma postojana i žilava. U tom smislu, kada žena ima Mjesec u Ovnu, ona je lišena te žilavosti i podatnosti, u korist dominacije, vođstva, nestrpljivosti i sl. Ili, Venera u Ovnu koja se začas slomi u svojoj strasti i zanosu, dok jedna Venera u Biku tiho i uporno opstaje u svom miru. Muškarac koji ima Sunce i Mars u ženskim znacima (Ribe i Bik), a ženske planete, Veneru i Mjesec u muškim (Ovan i Blizanci), neće imati neke inicijative i prije će tražiti ženu vođu, a on je taj koji slijedi. Žena je u nekoj dominantnijoj poziciji i on se pored nje može osjećati frustrirano, inferiorno a i ona takođe, može osjećati da nema baš neki čvrst oslonac u njemu. Ovo je često slika muškarca koji se ne osjeća kao "gazda" u svojoj kući. Priroda uvijek nastoji da zadovolji princip polarizacije, pa tako ženstveni muškarci pronalaze muževne žene i obrntuo, ili se s vremenom izbalansira taj odnos gdje jedno uvijek biva pasivni/trpni glagol.

31. ožu 2013.

Korespondencije Venere

Sandro Boticcelli, Rođenje Venere, 1482.
U grčkoj mitologiji Venera je prikazana kao Afrodita (boginja ljubavi) i njena osnovna uloga jeste da izaziva ljubav,  ona ne smije da se bavi nikakvim ručnim radom jer su joj suđaje dodijelile isključivo ulogu izazivanja ljubavi. Iako je udata za hromog i neuglednog kovača Hefajsta, ona istinsku strast dijeli sa Aresom (Marsom) sa kojim biva uhvaćena u preljubi pomoću bronzane mreže koju je skovao Hefajst nakon što mu je Helije (Sunce) obznanio da ga Afrodita vara.

Međutim, iako veoma lijepa i privlačna, Afrodita je zapravo boginja smrti u životu, nazvana je Melajnida (crna), Skotija (tamna), Androfon (umoriteljka muškaraca), a po Plutarhu čak i Epitimbrija (grobarka). 

U Mističnoj kabali, Dion Fortune za Veneru kaže da je spolja solarna a iznutra korozivna, za razliku od Marsa koji je spolja korozivan a iznutra solaran, što zapravo govori da su stvari bazirane na Veneri  spolja privlačne a iznutra razorne i štetne.  

Alhemičari su Veneri dodijelili bakar, koji, prema Bazilu Valentinu, sadrži višak nefiksirane sile Sunca, slično drvetu koje ima suviše smole. Simbol Venere sadrži krug (Sunce) i krst (materija), a kako Sunce simbolizira naš duh, i srce, Venera je spolja solarna, duhovna, srčana ali  pod uticajem čulnih kvaliteta migrira kroz elementarna stanja, ona inertno teži prema zemlji i duhovno dovodi u tjelesno. Bakar (Venera) je neophodan za stvaranje hemoglobina iz željeza (Mars) kao i pigmentacije kose i kože, i njegov nedostatak dovodi do anemije, visokog pritiska, aritmije, neplodnosti, opadanja i depigmentacije kose, dok povišena koncentracija bakra u organizmu pogoduje napredovanju kancera i metastaza sekundarnih tumora koji rezultiraju smrću, te tako bakar (Venera) postaje tihi saučesnik u ubistvu. 

Venera i Mars su mitološki par ljubavnika, koji  na našem tjelesnom nivou stalno razmjenjuju svoje impulse  i njihove natalne predispozicije su fizički generisane kroz sam krvotok koji nas održava u životu. Prostim riječnikom rečeno, privlačnost između dvije osobe suprotnog pola jeste hemijska reakcija između dva krvotoka, dok na suptilnijem nivou, kroz poziciju svjetala govorimo o duhovnoj srodnosti. U biti, nema uspješnog odnosa bez uzajamnog kontakta svjetala, ali isto tako, nema fizičke hemije bez kontakta Venere i Marsa. Ali, kroz sedmo polje možemo vidjeti koji je primarni faktor privlačnosti, ako osoba ima Sunce za vladara sedmog polja, onda će duhovna spona sa partnerom biti važnija od fizičke. Često možemo vidjeti da bračni partneri nemaju uzajaman odnos između Venere i Marsa, ali ipak dobro funkcionišu i traju. U slučaju kada se brak formira na temelju fizičke strasti, isti gubi svoju svrhu kada strasti uminu. Prema Mističnoj kabali, kada uticaj Venere stigne do sefire Malkut (zemlja), ona se mora povući i predati svoje žezlo Cereri, jer je dijete, a ne ljubav, ono što drži kuću na okupu. Ovo je ujedno i odgovor na pitanje zašto brak "ubija" ljubav i strast. Iako se Venera smatra prirodnim vladarem braka, ona to ipak nije, jer zapravo ta uloga pripada Mjesecu koji je kosignifikator sedmog polja, dok Venera postaje sekundarna. Tako se predbračna i bračna veza počinju razlikovati kao nebo i zemlja i partnerstvo prožima sasvim drugačija vrsta energije jer se težište prebacuje na Mjesec. Neki muškarci teško prihvataju ulogu žene kao domaćice i majke, jer imaju neharmoničan odnos između Venere i Mjeseca i taj unutrašnji sukob nastoje riješiti uključivanjem treće osobe, dok će žena sa ovakvim aspektom između Venere i Mjeseca teško odlučiti da uđe u brak i preuzme majčinsku ulogu, a i kada se to desi stalno će osjećati unutrašnji nesklad i nezadovoljstvo, te osjećaj neispunjenosti u domaćoj atmosferi. 

Venera predstavlja nagon za primanjem zadovoljstva primarno kroz odnose sa drugima, sekundarno kroz opšti osjećaj zadovoljstva koji se u tijelu emituje putem  serotonina  (hormona sreće), čiji nedostatak prouzrokuje depresiju. Njena zadovoljstva nisu bazirana isključivo na seksualnim iskustvima, već na svemu što donosi ugodnost -  uživanje u hrani, slatkišima ili razmjena nježnosti i slatkih riječi sa partnerom, do kupovine željenog automobila ili odlaska na odmor u omiljeno ljetovalište. Međutim, ukoliko je Venera neharmonična, bez dostojanstva ili napadnuta malefikom, mi nećemo registrovati potrebni nivo zadovoljstva i uvijek će nešto nedostajati da bismo se osjetili potpuno ispunjenim. Mjesec prenosi impulse svih neurotransmitera, te kao najbrže tijelo uzrokuje i česte promjene subjektivnih raspoloženja, posebno žene su sklone da dnevno promijene masu različitih raspoloženja i tako postaju nejasne partneru. Hormoni su čudo u organizmu, pa osjećaj emocionalnog nezadovoljstva možemo registrovati kao potrebu za hranom, često ćemo posegnuti za bjesomučnom kupovinom kako bismo obezbijedili sebi koliko-toliko zadovoljstva i sreće.  Nedostatak serotonina se uspješno tretira svjetlom - izlaganjem suncu, dok općenito, boravak u tamnim prostorijama izaziva depresivna stanja i treba ga izbjegavati.

Venera u slabom dostojanstvu će svoj solarni duh teško uzemljiti u tjelesnom, materijalno održivom konceptu, pa će je njena početna zaljubljenost i entuzijazam pretvoriti u beskućnika i vječnog putnika bez pravca i cilja. Venera u izgonu je stranac u svom tijelu, duh koji ne može da se prizemlji i krene ka jasnoj ideji i realizaciji iste, jer se ona ne snalazi u "silasku" i promjeni faze, uvijek se drži početnog kursa i osjeća da vrijedi jedino kada zavodi. Venera u zemlji je veoma tjelesna, i jedna Venera u Biku će najlakše ispoljiti svoju tjelesnu prirodu i čulne kvalitete, te veoma lako sinhronizovati i pojednostaviti odnos sa suprotnim polom, ali može uslijediti nedostatak duhovnih kvaliteta što vodi ka procesu razaranja. Venera u Djevici je u znaku svog pada, te nije nagonski orijentisana prema tjelesnom,  jer zbog dvotjelesnog karaktera Djevice koja spaja ljudski lik sa andjeoskim krilima, ona ima potrebu da preraste ljudske (tjelesne) slabosti i stoga ne ispušta "ribaću četku" iz ruku i nastoji da svaku emociju ili strast izriba i pročisti i izvede iz tjelesnog na mentalni nivo. Ona čak može osjetiti da je tjelesne strasti onečišćuju i negativno utiču na njen mentalni sklop sve dok ih ne uništi analiziranjem i rastavljanjem na proste faktore i dovede u fazu potpune čistoće, tako ubija strast i postaje dosadna partneru. Venera u Jarcu će, najsnažnije od svih, težiti ka uzemljenju i sigurnosti. Međutim, kako znak Jarca koresponidira sa tarot kartom "đavo" koji prikazuje ljubavnike vezane lancima, tako Venera u Jarcu može implicirati neku vrstu opsjednutosti, zavisničkog odnosa u kome nas drže nesvjesni, inferiorni aspekti naše ličnosti kojima ne možemo da se odupremo. Jarac se najčešće smatra požudnom i nečistom životinjom i Venera u ovom znaku će nesvjesno akumulirati dosta nečistoće što će znatno otežati njen duh i dovoditi do pričišćavajućih kriza.  

 Veneri pripadaju četiri sedmice tarot špila, i to:
- sedmica štapova koja se ogleda na duhovnom nivou (vatra) - "srdačnost"
- sedmica mačeva koja se očituje na astralnom nivou (vazduh) - "nestabilan trud"
- sedmica pehara na mentalnom nivou (voda) - "iluzoran uspjeh" 
- sedmica diskova na fizičkoj ravni (zemlja) - "neispunjeni uspjeh"
Sve ove karte smatraju se kartama loše sreće, osim sedmice štapova koja opisuje sferu duha koja najviše odgovara Venerinoj izvornoj prirodi. 

Kao i svaka planeta, Venera ima svoj negativan i pozitivan polaritet, gdje se njen pozitivan pol izražava kroz vladarstvo nad znakom Vage i odgovornost za našu diplomatiju i ljubaznost u ophođenju, naše nastojanje da se fizički predstavimo u što boljem svjetlu i održimo privid ljepote i harmonije. Venera unosi sklad u prirodu, ona slaže muzičku kompoziciju ili sliku u jednu cjelinu i bez nje bi svijet  bio neugledan i bezbojan. Negativan pol je uvijek baziran na želji za primanjem, gdje Venera kroz svoj negativan polaritet predstavlja želju za primanjem zadovoljstva koji je najizraženiji u znaku Bika ili Riba, tako je razlika između Venere u muškom i ženskom znaku u tome što će Venera u ženskom znaku  nastojati da sebi pribavi zadovoljstvo, dok će Venera u muškom znaku više voditi računa da drugome pruži zadovoljstvo i pokazaće blago odbijanje ili nesposobnost uživanja, posebno u aspektu sa Saturnom, pa je postavka Venere u ženskom znaku u svakom slučaju povoljnija i privlačnija.


Smaragd
Veneri pripada zelena boja i kristali zelene boje (smaragd, žad, aventurin)  koji harmoniziraju rad srčane čakre i doprinose osjećaju unutrašnjeg mira, dok rozenkvarc koji je takođe Venerin kristal, podstiče osjećaj milosrđa i umanjuje krutost i bezosjećajnost u odnosu prema drugima. Venerinu simboliku takođe možemo invocirati nošenjem bakrenog nakita, konzumiranjem čokolade, udisanjem mirisa ruža ili kupkama u ružinoj vodici, bojenjem kose u boju bakra, njegovanjem kože i održavanjem prirodnog izgleda (sa što manje šminke), nošenjem odjeće živih boja i cvjetnih dezena, aromaterapijom na bazi jasmina, ružinog ulja i masažom srčane čakre eteričnim uljima, razvijanjem srdačnosti i usklađivanjem sa prirodom. Svaka izvještačenost, napadno oblačenje, šminkanje, sintetički materijali i mirisi, plastične operacije i praćenje modnih ultimatuma, mršavost, neljubazno, razuzdano i poročno ponašanje, slušanje agresivne muzike, oštre linije namještaja i sl. povređuju našu Veneru i rezultiraju osjećajem nezadovoljstva. Međutim, samom invokacijom Venerine simbolike možemo pojačati našu privlačnost ili opšti osjećaj zadovoljstva, ali teško možemo izmijeniti njenu esencijalnu natalnu prirodu, no ipak možemo svjesno raditi na uspostavljanju unutrašnje harmonije koja je osnovni preduslov za zdrave odnose sa drugima.  


20. ožu 2013.

Planetarne korespondencije - Sunce

U planetarnoj hijerarhiji Suncu pripada kraljevski status. Na mikrokosmičkom nivou, Sunce predstavlja duh  nadahnut elementom vatre, koji nije ništa drugo do čestica božanske ljubavi smještena u srce kao centar mikrokosmosa, emocija u kojoj je sadržana želja za životom. Duh je ono što nas čini živim čovjekom, prožimajući svaku mikročesticu zemlje koja sačinjava tijelo. Kao osnovna pokretačka sila života i jedan od četiri elementa (stuba) koji drže svijet, vatra je element bogatstva i naš duh (Sunce) neposredno označava potencijal duhovnog ili materijalnog bogatstva, odnosno parametar naše kreativnosti koja je sposobna da stvori život, bukvalno ili metaforički.

Sunce, kao oličenje duha, na fizičkom nivou simbolizira srce kao centar svjesnosti i istinskog znanja koje se spušta na srce u skladu sa našom svjesnošću.  U tom smislu, arapska tačka duha predstavlja fokus solarne strane  ličnosti kroz koju se ogleda snaga duha, dok  dispozitor označava planetarnu inteligenciju koja njime rukovodi.

U osnovi, duh je sadržan u našem krvotoku koji uvjetuje  fizički opstanak i učestvuje u kreiranju opšte slike,  karizme i magnetičnosti koja stvara silu privlačnosti u spoljnom svijetu. Sve što privučemo ili sve što univerzum stvori kroz nas, odraz je naše životne sile koja je ogledalo duha. U svakom trenutku će stanje našeg srca, naših osjećaja i vjere  oslikati naš solarni princip. Pod pritiskom Saturna solarizacija duha biće otežana, a to možemo osjetiti u tranzitima kada nas napušta optimizam i preuzimaju emocije straha, mržnje, depresije i beznađa. Saturn je esencijalni neprijatelj Sunca i duha, jer njegova strogoća i potreba da sve zarobi u oblik, otežava i sputava cirkulisanje osjećaja, u uporednim horoskopima osoba čiji Saturn ugrožava Sunce druge osobe će s vremenom početi da sputava njen duh i osjećaje, te uskratiti životnu radost. U odnosima s drugima, duh je taj koji nas privlači ili odbija, kada se Saturn umiješa dolazi do odbojnosti jer se nameće autoritet materije nad duhom i kada sve sagledamo kroz prizmu suhe realnosti i počnemo da vagamo koliko dajemo a koliko dobivamo, prestajemo da uočavamo svrhu nekog odnosa.


U alhemiji, Sunce je simbol zlata i njen proces je usmjeren u pravcu transmutacije olova (Saturn) u zlato. U duhovnom smislu, taj proces podrazumijeva preobražaj logičkih i misaonih formi u istinsko znanje, straha u ljubav, te krute, fizičke forme života u svjesno postojanje. 

No, materijalni svijet ne bi bio to što jeste, da zlato nema svoj odraz kroz prizmu  Saturna, koji ga pretvara  u novac i čini kraljem svjetovnog života koji nas, kao kamen kušnje, odvaja od suštinske vrijednosti duhovnog zlata,  Zlato, kao najdragocjeniji metal je podloga novca i predstavlja osnovnu jedinicu razmjene, pa tako Sunce u  najgrubljoj formi predstavlja potencijal bogatstva, novca i naš odnos prema njemu. Sunce "u rukama" Saturna,  kao novac, postaje njegov hladan i suh  suparnik koji nam otežava i olakšava život i predstavlja idealan teren za usađivanje osjećaja nesigurnosti i straha od neimaštine,  dovodi u stanje grča ,  zatvara za solarizaciju  i okreće ka principima materijalističkog svijeta. Tu Saturn lukavo zadobija bitku, jer  u trci za novcem odlažemo pitanja duha za neka druga vremena. Osobe sa neharmoničnim aspektom Sunca i Saturna znaju biti posebno ambiciozne u sticanju društvenog statusa i gomilanju novca, dok Saturn istovremeno teži ka degeneraciji duha, posebno ako je bez dostojanstva. S druge strane, možemo vidjeti da se osoba sa kvadratom između Sunca i Saturna, snagom duha izdigla iznad materije i odrekla želja materijalnog svijeta, ali bez obzira, u takvom aspektu se uvijek stvara konflikt koji nastoji ili očvrsnuti ili degradirati duh kroz izazov materije.

Sunce je simbol orijenta, autoritet duha nad materijom, metafizike nad psihologijom,  svjetla  nad tamom, života nad smrću, intuicije nad logikom i ljubavi nad strahom,  svjesnog nad nesvjesnim,  bogatstva nad siromaštvom i toplog nad hladnim. Orijentalne planete će ispoljavati više solarnu stranu svoje prirode, pa će na primjer, orijentalna Venera biti  bogatija, društvenija, duhovnija, uočljivija  i  ispoljiće se otvorenije, brže i ranije, u odnosu na okcidentalnu koja će biti više "zemljana" i daće kasnije rezultate.

Na kabalističkom drvetu života, Sunce utjelovljuje sefiru Tifaret na srednjem stubu, između stuba strogosti i stuba milosrđa, što ukazuje na potrebu za ravnotežom i harmonijom na nivou solarne sfere, odnosno uspostavljanjem  balansa između materijalnog i duhovnog bogatstva i kroz ovu sferu uspostavljamo tačku ravnoteže za sve druge krajnosti, s obzirom da je svijest (srce) centar njihove uravnoteženosti.

U sufističkom učenju, suprotstavljenost između Orijenta i Okcidenta, svjetlosti i tame, pronalazi tačku ravnoteže u svjetlu koje nije ni istočno ni zapadno. To je kosmički sjever, ponoćno Sunce, bljesak polarne zore, to je tačka IC u kojoj se nalazi dan koji sjaji usred noći, i to je polje nad kojim Sunce ima prirodno vladarstvo, ovo je tačka početka i kraja, ali i početak puta ka duhovnom prosvjetljenju,  tu se zaziva pristup smaragdnoj stijeni i svijet motri kroz svjetlo anđela, te je zapravo ovo istinski Orijent u duhovnom smislu.

Platon kaže da su oči najsolarniji instrument u nama, te da je ljubav neka vrsta "očne bolesti". Pomoću vida mi upijamo slike materijalnog svijeta koje se prelamaju kroz prizmu razuma i osjećaja, dok je zapravo cijeli koncept veze sa drugim bićem sadržan u slajdovima memorisanih slika iz  kojih crpimo utiske, zato će neki odnos funkcionisati bolje ukoliko su svjetla uzajamno u dobroj poziciji, jer će na taj način biti usklađeni unutrašnji utisci.  Korupcija solarnog principa ukazuje na skliznuće ili pad kroz polje u kome se nalazi, odnosno iskustva koja idu u smjeru pogrešnih izbora kao posljedice slabovidnosti i iskrivljenog razumijevanja materijalnog svijeta.  Sunce, kao  generator životne energije  pokazatelj je opšte vitalnosti i njegova slabost ukazuje na nedostatak volje,  nezadovoljstvo i pasivnost u odnosu na  životne tokove.

Solarne biljke su zlatne ili narandžaste boje kao što je narandža, za koju gnostička izučavanja okultne inteligencije biljaka kažu da pomaže u rješavanju finansijskih problema i privlačenju bogatstva. Osim toga, postoje minerali i biljke koji su djelotvorni za srce, kao što je magnezijum koji opušta srčani mišić ili cimet koji izaziva srdačnost, te biljke koje pokazuju tendenciju okretanja prema Suncu, kao što je suncokret. U svijetu kristala, simbolika  Sunca se invocira pomoću rubina ugrađenog u zlato, ali ako je Sunce funkcionalni malefik (vladar neke od malefičnih kuća), onda će svjesna ili nesvjesna invokacija njegove energije podstaći nešto iz domena kuće kojom vlada, pa se ovakva praksa uglavnom ne preporučuje, jer ne treba zaboraviti da će vladar svake kuće u prvom redu nastojati da zaštiti interes one kuće kojom vlada. Malefične kuće predstavljaju mračne "podrume" u kojima se deponuju različiti negativni sadržaji koji narušavaju tijelo i psihu i njihovi dispozitori predstavljaju protutežu našoj želji za harmoničnim, zdravim i sretnim životom. Ako  će nas solarni princip uvesti u neki od tih razarajućih procesa, mi možemo napraviti svjestan izbor odricanja i tako izbjeći štetne posljedice. Ako je npr. Sunce vladar osmog polja, a mi ojačamo prenos solarne energije  možemo podstaći krizu i patnju koja će rezultirati gubitkom želje za životom, ali ako je Sunce vladar ascendenta onda se jačanjem njegove simbolike podstiče kreativna životna energija. U biti, Sunce je davalac života i pokazatelj vitalnosti,  ali vidimo da, kao pokazatelj našeg duha, može biti u vezi sa poljem smrti i to je znak da se naš duh najbolje osjeća kada je u dodiru sa temama smrti, podzemlja, misterija, okultnog i sl., ali to su ujedno sfere kroz koje se duh najlakše degeneriše, zato je jedini izlaz i spas u traženju puta ka Bogu, kako bi se izbjegla potreba za pročišćenjem kroz krize i stradanja.20. velj 2013.

Saturnove zamke vremena i prostoraFizičari i naučnici  nemaju jasnu ideju koncepta vremena i uglavnom pojam vremena vezuju za pojavu kretanja u univerzumu, ali se općenito vrijeme posmatra kao intelektualni koncept, iluzija uma. Možda je rimski filozof Augustin  najbolje oslikao zbunjenost u pogledu definisanja ovog pojma : "Šta je dakle vrijeme? Dok me niko ne pita, ja znam; kad bi, pak, valjalo da to objasnim - ja ne znam." 


U mitologiji se vladarstvo nad vremenom pripisuje Kronosu, grčkom bogu žetve i sjemena, a pandan mu je Saturn u rimskoj mitologiji, gdje zapravo mitologija simbolički potvrđuje načelo uzroka i posljedice (sjemena i žetve) i najbliža je kabalističkom konceptu vremena iz Zohara, da vrijeme  predstavlja udaljenost između uzroka i efekta, između akcije i reakcije i čini da se uzrok i posljedica ne dešavaju u istom trenutku. To uzrokuje zabludu da dobrota ostaje nenagrađena, a loše ponašanje nekažnjeno, iz čega proističe iluzija da pravda ne postoji, te da bolje prolaze oni koji čine loša djela.  S obzirom da je uloga Saturna, kao najvećeg malefika, da nas dovodi u svakojake zablude i iskušenja, moglo bi se reći da je vrijeme najjače oružje u njegovim rukama i manipulacija vremenom upravo nas dovodi u situaciju da se uljuljkamo u određenim stanjima misleći da nikada neće proći i držeći nas u uvjerenju da čineći neka djela nećemo snositi posljedice. 

Saturn je vezan za čovjekov pad i predstavlja personifikaciju ega,   odvojenosti od suštinskog (Božanskog) bića. Priča o Adamu i Evi je alegorija naše uspavanosti u uvjerenju da možemo funkcionisati odvojeno od Božanskog bića, jer nas poredak materijalne stvarnosti (Saturn) navodi na to. Prema mitologiji, Saturnu pripada gospodarstvo nad poljoprivredom, manuelnim radom kojim se izdržavamo nakon što smo izgubili sve blagodeti koje smo imali u raju. Tu nas Saturn okiva u neznanju da smo sposobni održavati se svojim radom i da smo neovisni o Bogu. Njegov primarni cilj je udaljavanje od Božanske esencije i suparništvo nad Vlasnikom svih stvari. To je težnja za neovisnošću i slobodom koja se očituje u sferi Vodolije, Saturn je suprotnost svjetlu i njegova sloboda je zapravo ropstvo i haos.  

Kada Saturn tranzitira neku značajnu tačku u natalnoj karti, on nastoji da ubaci  komad (prostor)vremena između nas i onoga što predstavlja određena tačka, bilo da je to osoba za koju smo vezani, posao, novac ili nešto drugo. I dok smo uljuljkani udobnošću određene situacije,  Saturn se posluži vremenskim trikom i isporuči nam posljedicu nekih djela na koje smo već davno zaboravili. Jer  ne smijemo smetnuti s uma da Saturn, kao izvršilac kosmičke pravde (poreznik) ima uvid u bilans naših dugova i računa, te da nas kroz tranzite preko određenih tačaka približava mogućoj naplati. Kroz takav proces, suočavamo se  preokretom na jedan veoma bolan način, stvara se haos i stvari se odvijaju mimo naših očekivanja.   Saturn zatire i gazi naše snove i nade, donosi gubitke, rastavlja nas od voljenih osoba, često i bespovratno, (ili smrću) i stvara hladnoću, međuprostor koji je sve teže premostiti. Sve što nam je prvobitno obećao (kada smo mu povjerovali), sada je uzdrmao, ali nas zapravo nije iznevjerio Saturn nego naša vjera u samodostatnost i naš ego, kojim kopiramo suparništvo nad Božijom svemoći. 


Često možemo čuti pitanje tipa "šta će mi donijeti tranzit Saturna kroz sedmu kuću" - možda bi se prije moglo reći "šta će mi uzeti", jer Saturn ne donosi ništa, što već nemamo ubilježeno na računu. Ali, u skladu za načelom uzroka i posljedice, može se stvoriti prilika da "ispucamo" plus koji smo uknjižili ranije pa da na primjer, prilikom ovog tranzita dobijemo bračnog partnera kakvog zaslužujemo, gdje istovremeno možemo biti na dobitku i na gubitku. Saturn u slabom dostojanstvu govori o vremenu koje nam ne ide u prilog, stvari u početku izgledaju bolje nego što jesu i vrijeme donosi neku težinu i nepodnošljivost. Saturn u sedmoj kući će smanjiti emocionalnu, vremensku ili prostornu bliskost među partnerima,  ali povrh svega, može donijeti trajanje kao još jednu zamku vjerovanja da će se stvari popraviti same od sebe, iako se sam kvalitet odnosa može mjeriti samo vremenom. Kada je Saturn povezan sa poljem odnosa ili Venerom kao prirodnim vladarem braka, tu će se uvijek vrijeme maskirati na različite načine, što može rezultirati dugim vezama koje  se jednostavno "vuku" kroz vrijeme i ne mogu da se prekinu, ali su istovremeno pravo mučenje za dušu. Isto tako, Venera u Vodoliji je pravi ekspert za gubljenje vremena i propuštanje prilika, jer upada u zamku iluzije da će prilika uvijek biti i da vrijeme igra za nju i na kraju postane najveći samotnjak. 

U mitologiji Saturn je prikazan kako jede svoju djecu - sve što se rodilo u vremenu biće "pojedeno" od samog vremena, svaki mikrotrenutak sadašnjosti u času biva pojeden prošlošću - jer pad u vrijeme  nas je iz vječnosti gurnuo u smrtnost.  Tu je zapravo simbolika njegove kosignifikacije nad I i VIII kućom, koje su kuća života i kuća smrti, i nema od Saturna (vremena) dobitka, jer je jasno da putanja života ustvari vodi ka smrti.  

19. velj 2013.

Princip polariteta

Prema kabalističkom učenju, u univerzumu postoje dvije sile ili kvalitete - želja za davanjem i želja za primanjem. Da bi nešto bilo stvoreno, neophodno je postojanje obje kvalitete istovremeno. Želja za primanjem predstavlja svojevrsnu posudu (matricu). Riječ matrica potiče od latinske riječi "matrix" što znači majka, mater, tako i želja za primanjem, kao kosmička sila, ima negativan, ženski polaritet i sposobnost rađanja, stvaranja, te kao takva predstavlja ekvivalent Mjeseca, dok želja za davanjem ima pozitivan, muški polaritet i predstavlja akciju, inicijativu i ekvivalent je Sunca. 

Drevno hermetičko načelo govori o principu pola: "Pol je u svemu; sve ima svoje muške i ženske principe; pol se manifestira na svim razinama." Svako duhovno ili materijalno stvaralaštvo temelje se na ovom principu.

Djotiš ima podjelu svakog zodijačkog znaka na dvije faze, gdje svaki znak ima svoj muški i ženski polaritet,  pa je prva polovina muških znakova  pod uticajem Sunca a druga pod uticajem Mjeseca, dok je kod ženskih znakova prva polovina pod uplivom Mjeseca, a druga pod uticajem Sunca. S obzirom da se ženski znaci nazivaju još i noćnim, tako i zodijački znaci imaju žensku polovinu u kojoj će planeta ispoljiti nevidljivi, pritajeni karakter, dok će se oni koji imaju dnevni karakter ispoljavati otvorenije i direktnije. Takođe, ženski pol ima "hraniteljsku" prirodu i uvijek potrebuje sjeme, spoljašnju akciju koju će prihvatiti, obraditi i pretvoriti u nešto smisleno. 

U skladu s tim, kod analize natalne karte, neophodno je razmotriti poziciju Sunca i Mjeseca, kao i mjesečevu fazu i sizigije, jer to određuje "plodnost" natusa u smislu samorealizacije u materijalnom svijetu. Druga značajna stavka jeste realizacija odnosa sa drugima. Kod sinastrijskog posmatranja veza, neophodno je procijeniti međuodnos svjetala i mjesečevih faza, jer su to ključni faktori plodnosti jedne veze ali i ključ nerazumijevanja između dvije osobe. 

S druge strane,  planete imaju vladarstvo nad muškim i ženskim znacima, što govori o dualnoj prirodi i samih planeta.  Jupiter je "muško" u znaku Strijelca, posebno u prvoj polovini znaka, a "žensko" je u Ribama, odnosno u Strijelcu će pokazati inicijativu,  a u znaku Riba će biti pasivan i plodan za stvaranje nakon što neko drugi preuzme inicijativu i pošalje stvaralački impuls. Merkur u Blizancima je  komunikativan, govorljiv i daje mišljenje bez prethodne analize, dok je  Merkur u Djevici  mislilac i onaj koji sluša, nastojeći da ono što čuje uvuče unutra i analizira, te pronađe odgovarajući smisao i logiku. Merkur u Djevici ne voli "neplodne" ideje, jer ženski, stvaralački potencijal odbacuje sve ono od čega ne može da se stvori nešto praktično primjenjivo. Saturn u Jarcu je materijalno orijentisan i sklon da "muze" korist od drugih, prikuplja i škrtari, kontroliše tokove novca, emocija, nastoji da u svemu zadrži neki zamrznuti oblik i red,   dok Saturn u Vodoliji mrzi bilo kakav poredak, šablon, buni se i suprotstavlja, obično je crna ovca u grupi koja  nastoji  da sruši i obezvrijedi poredak i autoritete. Venera u Biku je  obla,  plodna, žena koja kuha omiljene kolače, obrađuje cvijetnjak, prikuplja i čuva novac, dok je Venera u Vagi okrenuta prema spolja,  "viđena" na modnim revijama, u pozorištu, na koncertu, elegantna, u haljini vrhunskog dizajna i ona je ta koja troši novac.  Mars u Ovnu je oštar, brz, borben, direktan, napadački, "potrošački" u smislu energije, dok Mars u Škorpiji  daje ogromnu unutrašnju energiju koju akumulira i ne rasipa. Svaka planeta će u svojoj muškoj fazi djelovati otvorenije i direktnije, od one u ženskoj fazi, gdje će ispoljiti dozu pasivnosti,  prikrivenosti i potrebe za zadržavanjem. Pol predstavlja esencijalni kvalitet kosmičke sile koja će biti angažovana i od njega zavisi efekat planete. 

Sunce, kao prirodni izraz kosmičke sile želje za davanjem (svjetlosti), ili bilo koja druga planeta u muškoj fazi, predstavlja ono što traži plodno tlo da bi ispoljilo svoj stvaralački, kreativni impuls (sjeme),  dok Mjesec ili planeta u ženskoj fazi, kao želja za primanjem, jeste onaj "gladni" dio koji želi da bude nahranjen i čeka sjeme, ideju, inicijativu da bi došlo do stvaranja, materijalizacije. Na primjer, tradicionalno, muškarac je taj koji bi trebao da se udvara djevojci, da baci sjeme, da bude dosjetljiv, duhovit ili inteligentan, i kada  nahrani njen gladni Mjesec koji čeka dovoljno prihvatljivo sjeme, ona prihvata stvaralački impuls i tako se rađa odnos. Svaki odnos, ma kako to nama izgledalo, počinje kroz ono najličnije u nama opisano luminarima i nema tog Marsa i Venere koji će održati jedan odnos ako svjetla nisu u stanju da harmonizuju ulazno-izlazne tokove želje za davanjem i želje za primanjem koje predstavljaju stvaralački potencijal.