19. velj 2013.

Princip polariteta

Prema kabalističkom učenju, u univerzumu postoje dvije sile ili kvalitete - želja za davanjem i želja za primanjem. Da bi nešto bilo stvoreno, neophodno je postojanje obje kvalitete istovremeno. Želja za primanjem predstavlja svojevrsnu posudu (matricu). Riječ matrica potiče od latinske riječi "matrix" što znači majka, mater, tako i želja za primanjem, kao kosmička sila, ima negativan, ženski polaritet i sposobnost rađanja, stvaranja, te kao takva predstavlja ekvivalent Mjeseca, dok želja za davanjem ima pozitivan, muški polaritet i predstavlja akciju, inicijativu i ekvivalent je Sunca. 

Drevno hermetičko načelo govori o principu pola: "Pol je u svemu; sve ima svoje muške i ženske principe; pol se manifestira na svim razinama." Svako duhovno ili materijalno stvaralaštvo temelje se na ovom principu.

Djotiš ima podjelu svakog zodijačkog znaka na dvije faze, gdje svaki znak ima svoj muški i ženski polaritet,  pa je prva polovina muških znakova  pod uticajem Sunca a druga pod uticajem Mjeseca, dok je kod ženskih znakova prva polovina pod uplivom Mjeseca, a druga pod uticajem Sunca. S obzirom da se ženski znaci nazivaju još i noćnim, tako i zodijački znaci imaju žensku polovinu u kojoj će planeta ispoljiti nevidljivi, pritajeni karakter, dok će se oni koji imaju dnevni karakter ispoljavati otvorenije i direktnije. Takođe, ženski pol ima "hraniteljsku" prirodu i uvijek potrebuje sjeme, spoljašnju akciju koju će prihvatiti, obraditi i pretvoriti u nešto smisleno. 

U skladu s tim, kod analize natalne karte, neophodno je razmotriti poziciju Sunca i Mjeseca, kao i mjesečevu fazu i sizigije, jer to određuje "plodnost" natusa u smislu samorealizacije u materijalnom svijetu. Druga značajna stavka jeste realizacija odnosa sa drugima. Kod sinastrijskog posmatranja veza, neophodno je procijeniti međuodnos svjetala i mjesečevih faza, jer su to ključni faktori plodnosti jedne veze ali i ključ nerazumijevanja između dvije osobe. 

S druge strane,  planete imaju vladarstvo nad muškim i ženskim znacima, što govori o dualnoj prirodi i samih planeta.  Jupiter je "muško" u znaku Strijelca, posebno u prvoj polovini znaka, a "žensko" je u Ribama, odnosno u Strijelcu će pokazati inicijativu,  a u znaku Riba će biti pasivan i plodan za stvaranje nakon što neko drugi preuzme inicijativu i pošalje stvaralački impuls. Merkur u Blizancima je  komunikativan, govorljiv i daje mišljenje bez prethodne analize, dok je  Merkur u Djevici  mislilac i onaj koji sluša, nastojeći da ono što čuje uvuče unutra i analizira, te pronađe odgovarajući smisao i logiku. Merkur u Djevici ne voli "neplodne" ideje, jer ženski, stvaralački potencijal odbacuje sve ono od čega ne može da se stvori nešto praktično primjenjivo. Saturn u Jarcu je materijalno orijentisan i sklon da "muze" korist od drugih, prikuplja i škrtari, kontroliše tokove novca, emocija, nastoji da u svemu zadrži neki zamrznuti oblik i red,   dok Saturn u Vodoliji mrzi bilo kakav poredak, šablon, buni se i suprotstavlja, obično je crna ovca u grupi koja  nastoji  da sruši i obezvrijedi poredak i autoritete. Venera u Biku je  obla,  plodna, žena koja kuha omiljene kolače, obrađuje cvijetnjak, prikuplja i čuva novac, dok je Venera u Vagi okrenuta prema spolja,  "viđena" na modnim revijama, u pozorištu, na koncertu, elegantna, u haljini vrhunskog dizajna i ona je ta koja troši novac.  Mars u Ovnu je oštar, brz, borben, direktan, napadački, "potrošački" u smislu energije, dok Mars u Škorpiji  daje ogromnu unutrašnju energiju koju akumulira i ne rasipa. Svaka planeta će u svojoj muškoj fazi djelovati otvorenije i direktnije, od one u ženskoj fazi, gdje će ispoljiti dozu pasivnosti,  prikrivenosti i potrebe za zadržavanjem. Pol predstavlja esencijalni kvalitet kosmičke sile koja će biti angažovana i od njega zavisi efekat planete. 

Sunce, kao prirodni izraz kosmičke sile želje za davanjem (svjetlosti), ili bilo koja druga planeta u muškoj fazi, predstavlja ono što traži plodno tlo da bi ispoljilo svoj stvaralački, kreativni impuls (sjeme),  dok Mjesec ili planeta u ženskoj fazi, kao želja za primanjem, jeste onaj "gladni" dio koji želi da bude nahranjen i čeka sjeme, ideju, inicijativu da bi došlo do stvaranja, materijalizacije. Na primjer, tradicionalno, muškarac je taj koji bi trebao da se udvara djevojci, da baci sjeme, da bude dosjetljiv, duhovit ili inteligentan, i kada  nahrani njen gladni Mjesec koji čeka dovoljno prihvatljivo sjeme, ona prihvata stvaralački impuls i tako se rađa odnos. Svaki odnos, ma kako to nama izgledalo, počinje kroz ono najličnije u nama opisano luminarima i nema tog Marsa i Venere koji će održati jedan odnos ako svjetla nisu u stanju da harmonizuju ulazno-izlazne tokove želje za davanjem i želje za primanjem koje predstavljaju stvaralački potencijal.


Nema komentara:

Objavi komentar