6. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Jarac

 Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" Muriel Bruce Hausbrouck

   JARAC

(22. XII — 19. I)

Zastrašujući izgled ovog ključa samo je izraz humora koji ponekad nalazimo u tarot kartama. Groteskna figura s rogo­vima, šišmišovim krilima i pandžama djeluje prilično stra­vično dok ne opazite — prvo, da su muškarac i žena posve mirni i — drugo, da su ogrlice lanca kojim su vezani za crnu stijenu đavolova podnoška toliko široke da ih lako mogu prebaciti preko glave. Smisao je jasan. »Zlo je u očima pro­matrača«. Vrag je samo protivnik koji jača duh. Najlakše ćemo ga pobijediti spoznajom da je svako zlo negativna stra­na odgovarajućeg dobra. Figure ljudi koje predstavljaju VAS treba samo da podignu lanac i da se oslobode okova pogrešnih ideja i tumačenja koje tako često vode u krive akcije. Ovaj ključ daje logičnu pozadinu ljudi Jarčevih dekada — jaki, čvrsti i pozitivni, svaki na svoj način.

JARAC DVA (I DEKADA)
22. — 30. XII       (0° do 9° 59' jarca)
POTENCIJAL: DVA      FREKVENCIJA: JUPITER
(Inicijativa)            (Postojanost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: II NOVČIĆA
(prilagodljivost, ljubaznost, krajnosti, nestalnost)

 Osnovni faktori ovog karaktera su diplomacija, prilagod­ljivost, smirenost i snalažljivost. Konflikt nastaje između tež­nje za praktičnim uspjehom i nemirne nestalnosti cilja.

POZITIVNA STRANA 
U ovoj ličnosti nalazimo mnoge najpriznatije ljudske vr­line. JARCI DVA su plemeniti, instinktivno uljudni i vrlo go­stoljubivi. Oni instinktivno razumiju osjećaje drugih, a sim­patije su im začinjene humorom. Nadareni su da uživaju u životu i da se osjećaju sretni, cijene obične jednostavne fi­zičke užitke. Imaju snažan osjećaj za poštenu igru u me­đuljudskim poslovima i praktičnim odnosima. Milostivi su, ali pravedni. Plemeniti su, ali mudri u davanju. Odani su i obično vrlo omiljeni u širokom krugu znanaca i prijatelja. S nevjerojatnom se lakoćom mogu prilagoditi različitim uvjeti­ma života. U pristupu životu su demokratični i tolerantni, a praktičan smisao im je snažan i aktivan.

NEGATIVNA STRANA 
Izražavaju neodlučnost i nestalna su cilja. Svoje mišlje­nje mijenjaju s takvom okretnošću da na kraju ne znaju kakvo im je zapravo stajalište. Prirodni takt i diplomacija mogu oslabiti do spremnosti popuštanja svemu i svačemu, pa diplomat postaje čovjek koji se uvijek slaže. Ako su nega­tivni, prilagodljivost im prelazi u nepotpun sud, pa popuštaju okolnostima, a da nisu analizirali uvjete ili pretpostavili ishod. Iznenada mogu popustiti vlastitim impulsima i tada u potpu­nosti gube mir i prelaze u suprotnu krajnost nervozne nestal­nosti. Ako su negativni, djeluju stidljivo, slabi su, te se plaše budućnosti.

RAVNOTEŽA 
Ključ ravnoteže JARCA DVA je nepovredivo poštenje i cjelovitost, te jasna odluka o budućem cilju i nastojanje da se do njega stigne. Svoj će prirodni mir lako sačuvati ako ih neodlučnost ne počne bacati s jedne na drugu stranu, a nji­hov će, po prirodi, dobar sud biti točan, ako se uspiju saču­vati od tuđeg utjecaja ili masovnog mišljenja. Valja pobije­diti iskušenje u koje ih može dovesti želja za »mirom pod svaku cijenu« i uvijek imati na umu da treba biti pošten prema sebi, ali i dobar prema drugima. Impulzivne akcije za njih su najveća opasnost — jer, iako im je teško donositi odluke, često skaču prije nego što su pogledali kuda će pasti.

KOMENTAR 
Ovo je ciklus u kojem je rođen čovjek kojega nazivaju Kraljem mira. Njegovi su simboli u punom skladu s ideali­ma Božića — mir na zemlji, dobra volja prema ljudima, do­brota i plemenitost, milost umjesto strogosti. U naravi JARCA DVA nalazimo blagost i plemenitost — bilo da su pozitivni ili negativni, više ili manje uravnoteženi — što vrlo sugestiv­no govori o principu poznatom pod nazivom zlatno pravilo.

Uravnoteženi, JARCI DVA su profinjeni karakteri. Unu­tar četverokutne stabilnosti Jupiterove frekvencije, integrira­ne snage Zemljine značajke i inicijative i snalažljivosti poten­cijala DVA nema pravog konflikta. Osnovna je teškoća ovih ljudi što su u manjini, što čeznu za mirom i dobrom voljom u svijetu koji u mnogo većem broju nastavaju ljudi s posve drukčijim željama.

Proučavanja i osobne analize pokazale su da je JARAC DVA obično ultra-negativan i slab zbog preo­sjetljivosti na normalne okrutnosti u životu. Među svim pe­riodima u godini, ovaj najavljuje najmanje mržnje, srdžbe ili destruktivnih emocija. Ta ih plemenitost čini privlačnim ljudima, ali istovremeno ih dovodi u nepovoljan položaj u ovom grubom i uskomešanom svijetu.

Slavni ljudi ovog ciklusa pokazuju vrlo široke i razno­like mogućnosti ovih prilagodljivih i smirenih ličnosti. Tu su Rudyard Kipling, pjesnik i romanopisac, dobitnik Nobelove nagrade, Robert Ripley, autor poznate svaštare »Vjero­vali ili ne«, besmrtne zvijezde Marlene Dietrich i Ava Gardner, genijalni Isaac Newton, astronom Kepler, francuski kemičar i biolog Louis Pasteur, francuski slikar i kipar Henri Matisse, čelist Pablo Casals, a među njima su i Howard Hughes, pa Mao Ce-Tung i Helena Rubinstein, kraljica kozmetike.

JARCI DVA obično su vrlo privlačni i dopadljivi suprot­nom spolu, popularni su i omiljeni i u poslovnom i u dru­štvenom životu. U bliskim osobnim vezama mogu ponekad biti nestalni, ali kao protivnici mogu iznenaditi tvrdoglavošću. U svojoj plemenitosti i šarmu oni kriju snagu karaktera koja, ako se pozitivno primijeni bez insistiranja i napetosti, pouz­dano donosi uspjeh i sreću. Kao što tarot zapis kaže, to su ljudi sretni uz mudar postupak.

JARAC TRI (II DEKADA)
31. XII — 9. I       (10° do 19° 59' jarca)

POTENCIJAL: TRI         FREKVENCIJA: MARS
(Odlučnost)                   (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični razum)
TAROT KARTA: III NOVČIĆA
(poniznost, strpljenje)
Urođene karakteristike ove ličnosti su konstruktivna ener­gija, kreativna sposobnost, hrabrost i pouzdanost. Konflikt je vrlo normalan — nastaje između emotivne čežnje i prak­tičnog razuma.

POZITIVNA STRANA
Kreativna vatra u ovoj ličnosti kontrolirana je konstruk­tivna snaga koja osposobljava JARCE TRI da sve završe što poduzmu. Oni znaju prihvatiti granice ali ih istovremeno i nadvladati. U jeku intenzivne aktivnosti mogu zadržati rav­notežu i posebno su pouzdani u opasnostima. Ujedinjuju inicijativu i želju da upotpune i završe sve što su započeli. Oni su dobri, energični i oduševljeni radnici. Po prirodi se znaju kontrolirati, a svojom jakom emotivnom snagom upravljaju zdravim razumom i jakom voljom. U ljudskim su odnosima strastveni, odani i duboko suosjećaju. Instinktivno razumiju ljude i njihove prilike i uvijek nastoje popraviti uvjete života u svojoj okolini.

NEGATIVNA STRANA
Previše su pozitivni, dominiraju i prkose. Puštaju da njima u potpunosti ovladaju osjećaji kakvi su srdžba i ljubo­mora, pohlepa i mržnja. U nastojanju da ostvare svoj cilj, uništit će sve što im stoji na putu, bez obzira na posljedice ili štetu. Njihova kreativna vatra postaje u potpunosti de­struktivna. Suosjećanje prelazi u mračni pesimizam koji ni u čemu ne vidi dobro. Zatvaraju se u sebe i nastoje se izoli­rati do osamljenosti. Uživaju u osjećaju superiornosti i tako od prijatelja stvaraju neprijatelje. Ako su negativni, JARCI TRI nesretni su ljudi koji zbog velike osobne snage mogu donijeti goleme nevolje svojoj okolini.

RAVNOTEŽA 
Prvi korak prema ravnoteži JARCA TRI je spoznaja vla­stite snage i odlučnost da se ona primjenjuje konstruktivno. Od vitalne je važnosti izbjegavati destruktivne misli i akcije, te razvijati plemenite životne vrline. Valja razvijati i primje­njivati toleranciju i strpljivost koje su u njihovoj naravi sla­bije izražene. No iznad svega im je potrebno opuštanje, vri­jeme za smijeh i užitak. Ovim pozitivnim energičnim ljudima bit će izvrsna protuteža raznolikost interesa, hobija i prija­teljstva, jer se inače često previše usmjeruju samo na jednu stranu i isključuju sve ostale mogućnosti.

KOMENTAR
Struktura ove ličnosti je kao stroj visokog hoda kojem je na kontrolnim uređajima potrebna stručna ruka. Iznena­đuje što s toliko mnogo kreativne snage u ličnosti ovog ci­klusa nalazimo relativno malo slavnih ljudi, no proučavajući mnoge osobe rođene u ovom periodu utvrdili smo nekoliko razloga za tu pojavu. To je tako snažna ličnost da je s njom vrlo teško izlaziti na kraj, a njeni osnovni faktori ne sadrže ambiciju. Osim toga, negativne sklonosti prema svađi, srdžbi i ljubomori ne vode popularnom uspjehu, iako ne moraju biti zapreka velikom konstruktivnom dostignuću.

U ovom ciklusu rođena su tri velika čovjeka koji su po­stigli i slavu i uspjeh: Rudolf Bing, nekadašnji upravitelj Metropolitan opere, J. Edgar Hoover, osnivač FBI-a i Konrad Adenauer, njemački državnik. Među JARCIMA TRI ima malo pisaca i umjetnika: Balanchine, J. D. Salinger, E. M. Forster, Carl Sandburg, Alan Watts i Simone de Beauvoir — idealisti u formi i strukturi. Među njima su i dva hu­morista, Max Eeastman i Victor Borge.

I JARCI TRI imaju primitivnu crtu koju nalazimo kod svih Marsovih frekvencija, a koja im daje jakost i pokretačku snagu što se razlikuje od svake druge. Ti ljudi ne vole letar­giju ni pasivnost, čak često potpuno zapostavljaju odmor i opuštanje, te neprestano rade sve dok stroj ne stane. Naj­bolja je zorna pouka JARCIMA TRI da stanu na obalu mora i promatraju valove. Vidjet će da svaki val uzmakne prije no što će se svom silinom baciti naprijed.

Utvrdili smo da se JARCI TRI najčešće moraju mnogo gibati na svježem zraku i biti što bliže prirodi. Ako im se to ne omogući, nakupe previše energije i postaju svadljivi. Oni su prije svega praktični i najbolje rade kad je pred nji­ma određeni cilj. lako se na tarot slici vidi umjetnik na poslu, zapis im pripisuje »dobitak u poslovnim transakcijama, uspon, povećanje imetka i utjecaja i spretnost u poslovima«. Zatim, uobičajenim bljeskom iskrenosti, dodaje da su na negativ­noj, strani »sebični, uskogrudni i puni predrasuda, te traže nemoguće«.

S prirodom koja je tako nabijena pozitivnom, muškom stranom, najbolje se postiže ravnoteža razvijanjem i bodrenjem receptivnih ženskih osobina koje su dio kreativne spo­sobnosti što ih ova ličnost nesumnjivo ima. Sudeći po obeća­nju tarota, čini se da bi to vrijedilo napora.

JARAC ČETIRI (III DEKADA)
10. — 19. I        (20° do 29° 59' jarca)
POTENCIJAL: ČETIRI       FREKVENCIJA: SUNCE
(Stabilnost)                      (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
 (Praktični smisao)
TAROT KARTA: IV NOVČIĆA
(potpunost, praktičnost, zaradjivanje)
Najsnažniji su faktori ove ličnosti logika, integritet, žila­vost i idealizam. Konflikt nastaje između idealizma — želje za savršenošću — i zdravog razuma — nastojanja za prak­tičnim i brzim uspjehom.

POZITIVNA STRANA 
To je vrlo snažan karakter. JARCI ČETIRI sposobni su iskoristiti priliku koja im se pruža, uz dalekovidnost i logi­čan oprez. Oni su uredni, konstruktivni i produktivni. Objek­tivno misle, postojano rade, a ambicija im je uvijek usmjere­na prema konkretnom opipljivom cilju. Oni su vjerodostojni, vrlo pošteni i strastveno predlažu čestit odnos u svim među­ljudskim vezama. Imaju jak osjećaj za osobno dostojanstvo, dobru izvršnu sposobnost i odlučnost da sve što su započeli dovrše. Imaju prirodni smisao za praktične vrijednosti, zna­ju zaraditi novac. U osobnim vezama oni su nenametljivi, ljubazni, strpljivi i vrlo odani.

NEGATIVNA STRANA
Uznositi su i žele dominirati. Želja za savršenošću i pravednošću okreće se u strogost, čak okrutnost. Misle logično, ali u usko ograničenim domenama koje ne žele prijeći. Do­stojanstvo im prelazi u taštinu i preosjetljivost, a zbog nedo­voljne elastičnosti postaju tvrdoglavi i netolerantni. U želji da na brzinu završe posao, gube perspektivu i tada ih zavede trenutna slika. Njihova nadarenost da zarade novac, ako su negativni, prelazi u pohlepu i strahovanje od gubitaka, pa grabe što im se nađe pri ruci. Negativni JARCI ČETIRI mi­sle samo na praktične poslove i isključuju sve ostalo.

RAVNOTEŽA 
Ove ličnosti posjeduju dva prirodna stabilizatora — smi­sao za logiku i urođenu postojanost. Ako razviju dar analize i odmjerenosti, ako neprestano nastoje biti kritični, mogu postići izvanrednu ravnotežu i tako omogućiti sreću Sunčeva frekvencije, koju inače koči praktična značajka ZEMLJE i ograničava potencijal ČETIRI da ostvari istinitu radost života. Tolerancija i opraštanje u ovoj su ličnosti zatomljene, pa ih treba ustrajno njegovati, ako se želi postići ravnoteža i iz­graditi pozitivna strana karaktera.

KOMENTAR 
U praktičnom svijetu moglo bi se činiti da su JARCI ČETIRI prava sol zemlje. Oni zarađuju pošteno novac, ambi­ciozni su, ali ambicije su im praktične i dostižne, te obično misle i na tuđe dobro. Samo je posve negativna ličnost rođe­na u ovom periodu potpuno sebična. U svakoj Sunčevoj fre­kvenciji nalazimo crtu plemenitosti, a ovdje i sklonost idea­lizmu. U JARACA ČETIRI ti su faktori donekle umjereni, pa ih ponekad treba poticati da bi se pokazali. Snaga ove ličnosti nesumnjiva je, no često joj treba dodati slast — kao lavu u bajci — u obliku meda.

U ovom su ciklusu rođeni mnogi vrlo poznati ljudi. To su Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Albert Schweitzer, Moliere, William James, Edgar Allan Poe, Anton Čehov, Paul Cezanne, Danny Kaye, Galina Uljanova, ruska balerina, za­tim rock-zvijezda Janis Joplin, Al Capone, Robert E. Lee, te popularni boksač Muhammad Ali.

Ovaj se ciklus po broju slavnih ljudi približava vrhuncu velikih koji pada u februaru. Možda je to zbog velike urođene snage u ličnosti JARCA ČETIRI drugi ciklus po prosjeku slavnih ljudi u zimskom periodu. Ambicija Sunčeve frekven­cije, potpomognuta praktičnom značajkom ZEMLJE i pot­krijepljena postojanošću i poštenjem potencijala ČETIRI, daje gotovo savršenu strukturu uspjeha. Ovaj ciklus sa sjaj­nim popisom uspješnih ljudi prilično jasno ističe staru istinu da je čestitost najbolja lukavost.

No kad je riječ o osobnoj sreći, proučavanja i analize po­kazale su da JARCI ČETIRI toliko mnogo zahtijevaju od života da često doživljavaju razočaranja. Potencijal ČETIRI čezne za redom, skladom, sigurnošću i pravdom, Sunčeva frekvencija traži ljepotu i savršenstvo, a značajka ZEMLJE očekuje opipljive rezultate i integriranu strukturu, inače neće biti zadovoljna. Sve se to u nesavršenom svijetu može opisati kao doista prevelik zahtjev!

Možda je upravo taj istinski faktor idealizma tajna veli­čine ovih ličnosti koje »voze svoja kola prema zvijezdi«. Ne prihvaćaju iluziju kao stvarnost i odbijaju nadomjestke. Od života zahtijevaju koliko su mu sami spremni dati, a to je prilično mnogo.

Tarot zapis obećava im »uspjeh, položaj, dominaciju i zemaljsku moć«, a — ako su uravnoteženi — doista mogu postići veliku sreću i zadovoljstvo, kao i materijalni uspjeh u životu.

2 komentara:

  1. Druga dekada je dala najpopularnijeg od svih nabrojanih Kralja Rock and Rolla!

    OdgovoriIzbriši
  2. a Isus? Koja je on dekada 25.12.ili 07.01.?

    OdgovoriIzbriši