5. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Djevica


Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" - Muriel Bruce Hausbrouck

DJEVICA
(23. VIII — 22. IX)


Čini se da je divna tiha figura Pustinjaka osamljena i daleko od briga i nevolja svijeta podno njegovih nogu. Za­pravo, on je toliko zaokupljen ljudskim nevoljama koje — kao što je shvatio uspinjući se na vrh planine — dolaze zbog neznanja i gluposti, da je zastao kako bi osvijetlio put onima koji ga možda slijede. Sve tri dekade Djevice imaju jak smi­sao za odgovornost prema drugima, svaka u drugom smjeru, ali prema istom cilju — cilju na koji je Pustinjak već stigao. On drži svjetiljku visoko da bi osvijetlio tvoj put i čeka s neizmjernom strpljivošću da ga sustigneš.DJEVICA OSAM (I DEKADA)
23. VIII —1. IX             (0° do 9° 59' djevice)
POTENCIJAL:  OSAM            FREKVENCIJA:   SUNCE
(Oštroumnost)                                  (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
 (Praktični smisao)
TAROT KARTA: VIII NOVČIĆA
(vještina, znanje, detaljnost)

Osnovni faktori ovog karaktera su oprez, djelotvornost, vještina u pojedinostima i aktivna imaginacija. Konflikt na­staje između zahtjeva ambicije i ograničavanja opreznog ana­litičkog razuma.

POZITIVNA STRANA
To je racionalna pouzdana ličnost koja je sposobna razviti visok stupanj vještine u svim onim vrstama poslova koji zahtijevaju pažnju, s obzirom na detalje. DJEVICE OSAM pedantni su radnici, misle logično i konstruktivno i imaju živ smisao za odgovornost. Sve što započnu to i završe i, usprkos aktivnoj imaginaciji, vrlo su praktični i djelotvorni. Radije slijede tradiciju i običaj nego nove putove, ali su u osnovi hrabri. Nadareni su, strpljivi i tolerantni. Odani su, pošteni i povjerljivi. Sjajno kontroliraju emocije i imaju jednostavnu magnetsku privlačnost.

NEGATIVNA STRANA
Previše su oprezni, uskih pogleda i licemjerni, boje se poduzeti i najmanji korak prije no što su isplanirali što će napraviti ako ih snađe bilo kakva opasnost. Troše energiju na male i nevažne stvari i tako zanemaruju one važne. Postaju škrti, lakomi i sitničavi. Netrpeljivi su i kritični prema vla­danju i moralu drugih ljudi. Ograničavaju svoje aktivnosti i pridržavaju se običaja i navika gotovo religiozno, ne dopušta­jući sebi pustolovine čak ni u mislima. Tako onemogućavaju svoj mentalni razvoj i gube smisao za inicijativu i poduzet­ništvo.

RAVNOTEŽA
Faktori ravnoteže za DJEVICU OSAM su gledanje sa sim­patijom i strpljenjem na nedostatke i slabosti drugih ljudi, a uz to uvijek živa osobna ambicija i širok pogled. Treba raz­viti i poticati toplinu Sunčeve frekvencije, nasuprot bezličnoj hladnoći potencijala OSAM i praktičnom pedantnom svojstvu ZEMLJE. Smisao za pustolovinu, prilagodljivost i tolerancija pozitivni su atributi ove naravi i zato ih treba poticati i održa­vati. Djevica OSAM mora se uvijek čuvati onog sljepila koje »od stabla ne vidi šumu«.

KOMENTAR
Čini se da su u ovom ciklusu ambicija i privlačnost Sun­čeve frekvencije donekle sputani kombinacijom oštroumnosti potencijala OSAM i praktičnog svojstva ZEMLJE. Svaki bi psiholog u ovakvom slučaju očekivao da će naći inhibicije i potiskivanja. Rezultati analiza pokazuju da su ljudi rođeni u ovom periodu ponekad opterećeni najpoznatijim od svih »kompleksa« — osjećajem manje vrijednosti. Ovaj nedosta­tak povjerenja u sebe u takvoj je suprotnosti s pozitivnim izrazom svake Sunčeve frekvencije da mora utjecati na ravno­težu DJEVICE OSAM.

Izgrađivanje samopoštovanja, koje se može postići istica­njem vrijednosti pozitivnih svojstava — sposobnosti, vještine i povjerljivosti koje rese ovu narav — konstruktivno djeluje na DJEVICE OSAM. Moraju shvatiti da. su zbog praktičnog smisla i vještine, što su im prirođeni, vrlo poželjni ljudi u gotovo svim prilikama.

Možda je zbog sputane ambicije i prevelike skromnosti, popis poznatih ljudi ovog ciklusa kratak. Ipak, tu je Aubrey Beardsley, veliki portretist profinjene dekadentnosti fin-de-sièclea, Theodore Dreiser, čija je pažljiva konstrukcija radnje i scene tipična za DJEVICU OSAM, Leonard Bernstein, briljantan skladatelj i dirigent. I veliki univerzalan genij Johann von Goethe, pjesnik, filozof, dramatičar, pripovjedač, botani­čar i učenjak, rođen je u ovom ciklusu. Tarot zapis im pripi­suje »vještinu, pronicavost i lukavost«.

Oni nikad ne popuštaju samozadovoljstvu i život shvaća­ju vrlo ozbiljno. I dok, zbog Sunčeve frekvencije, imaju urođenu sklonost prema ljepoti i užicima, njihova su praktična i racionalna svojstva toliko jaka da ponekad zaborave na sve igre. Najčešće potencijal OSAM nameće prihvaćanje restrik­cija koje mogu ugroziti i sreću i ambiciju. No, iako ih obično više usrećuje materijalni i konkretni cilj nego idealistički, moraju neprestano čuvati i svoje snove i težiti većim uspje­sima, što premašuju trenutan domet.

Ključ najboljeg razvitka DJEVICE OSAM je širenje aktivnosti, prijateljstva i pogleda. To je ciklus kojem tarot zapis pripisuje zavidnu sposob­nost stjecanja bogatstva. Utvrđeno je da mnoge DJEVICE OSAM doista znaju kako se stječe i privlači novac, no u fi­nancijskim poslovima izuzetno su pošteni. I nema sumnje da su onda kad se sjete da život ne treba uzeti previše ozbiljno isto toliko privlačni koliko i pošteni.

DJEVICA DEVET (II DEKADA)
2 — 11. IX            (10° do 19° 59' djevice)
POTENCIJAL: DEVET           FREKVENCIJA: VENERA
(Pouzdanost)                        (Produktivnost)
OSNOVNO SVOJSTVO: ZEMLJA
 (Praktični smisao)
TAROT KARTA: IX NOVČIĆA
(disciplina, materijalna sigurnost, kultura)
Glavne komponente ove ličnosti su neovisnost, intuicija, kreativno mišljenje i instinktivna osobna privlačnost. Konflikt nastaje između težnje za praktičnim uspjehom i emotivnom potrebom za pasivnošću.

POZITIVNA STRANA
DJEVICE DEVET su kreativne i maštovite. Imaju živu intuiciju, praktično su nadarene i žarko žele ostvariti svoje snove. Osobno su vrlo privlačne i s velikim smislom za fizičke užitke. Predaju se do krajnosti intenzivnoj aktivnosti ili isto toliko snažnoj letargiji — ili rade ili ljenčare. Vrlo su osjet­ljivi, brzo reagiraju i odgovaraju na primijenjene uvjete, ali su i neovisni, zatvoreni i pronicavi. Imaju egzekutivnu i organizatorsku sposobnost i instinktivno razumiju želje i potrebe drugih ljudi. Osjećajni su, privrženi i vrlo odani.

NEGATIVNA STRANA
Potencijal DEVET i Venerina frekvencija, oboje obično na negativnoj strani čovjekove naravi, nastoje pojačati negativan izraz DJEVICE DEVET. One su tada lijene i bez ambicija, intuiciju koriste za brze zaključke, za izbjegavanje pravog rada, a poznavanje ljudi da dobiju što žele, bez obzira na poslje­dice. Ako su negativne, DJEVICE DEVET mogu biti bespo­moćne, loše raspoložene, nesretni ljudi koji svu svoju sposob­nost i šarm troše čudnim i gotovo tragičnim intenzitetom. Postaju lakomi i ljubomorni, i mogu izgubiti smisao za etičku odgovornost. 

RAVNOTEŽA
Kontrola emocija i stalna disciplinirana aktivnost izvrsni su faktori ravnoteže za DJEVICU DEVET. Razvijajući i ohra­brujući intuiciju, istovremeno je poželjno i potrebno dobro odabrati gdje i kada je primijeniti. Ona mora postati praktič­no radno oruđe, a ne emotivan odušak. U ovoj su ličnosti želje i emocije vrlo snažne i ona se samo pomoću čvrste ruke može zadržati na pozitivnoj strani, te otvoriti konstruktivne smjerove za djelovanje njene kreativne moći.

KOMENTAR
Kada je riječ o ciklusima s Venerinom frekvencijom, ni­jedan komentar sa čisto logičnog stajališta nije potpun i ne zadovoljava. Venerina je frekvencija sama po sebi emotivna, ženska, nestalna snaga koju je teško kontrolirati i doista konstruktivno upotrijebiti. Njena je najveća vrlina instinktiv­na privlačnost koja proizlazi iz takozvanog seksepila i tako zbunjuje analitičare. Možemo je samo osjetiti, nikad je ne­ćemo razumjeti ili razjasniti.

U DJEVICA DEVET čini se da je to ugodno svojstvo po­sebno snažno, i zanimljivo je, iako u tom periodu nalazimo mnogo privlačnih pojedinaca, da popis slavnih ljudi zaostaje za prosjekom. Vjerojatno je tome razlog što među simbolima ovog ciklusa ne nalazimo tragove ambicije ili častoljublja. Ova ličnost želi samo stvarati, proizvoditi, donositi plodove bilo koje vrste. Naziv je tarot karte Materijalna dobit i proučavajući ljude rođene u ovom periodu, utvrdili smo da su — ako su usklađeni — vrlo sretni u financijskim poslovi­ma. Zato nas ne iznenađuje što je među nj ma J. P. Morgan koji je sinonim za bogatstvo. No bogatstvo ipak nije jedini cilj kreativne usmjerenosti ove ličnosti. Tu je intenzitet u snazi Venerine frekvencije koja, spojena sa značajkom ZEM­LJE daje veliku vitalnost i omogućava oživotvorenje i drugih uspjeha. Primjer takve vitalnosti je Baka Moses, zatim lite­rarni div Lav Tolstoj. Mnoge DJEVICE DEVET duboko pro­življavaju ljudske patnje. Upravo je to suosjećanje pomoglo velikim glumcima komičarima Peteru Sellersu i Sidu Caesaru da tako znalački interpretiraju slabosti svojih suvremenika. Mnoge DJEVICE DEVET osjećaju slično, ali kako ne znaju to izraziti zatomljuju osjećaje i razvijaju ih u neku vrstu emo­tivnog popuštanja. Čini se da je najvažniji od svih problema za sve DJEVICE DEVET pronaći način primjene kreativnog intenziteta svojih naravi.. U ovom je ciklusu na primjer, ro­đen i David Seabury, pisac i psiholog koji se bavi problemima individualnog ljudskog bića.

Ova je ličnost, uz kreativnu snagu, nestrpljiva sa suvišnim stvarima i teži za fundamentalnom osnovicom u životu. Opće­nito DJEVICE DEVET vole dom i najsretniji su kada žive normalnim, obiteljskim životom. I onda kada su najprofi­njeniji, u njihovoj strukturi nalazimo primitivnu crtu koja više voli jednostavnost umjesto zamršenosti suvremene civili­zacije. Možda više od bilo kojeg drugog ciklusa, DJEVICA DEVET osjeća potrebu za prirodom i bolje je da ne živi u gradu.

DJEVICA DESET (III DEKADA)
12° — 22. IX        (20° do 29° 59' djevice)
POTENCIJAL: DESET       FREKVENCIJA: MERKUR
(Upornost)                   (Pronicavost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TROT KARTA: X NOVČIĆA
(bogatstvo, postojanost)

U ovoj se ličnosti ističu inteligencija, poštenje i pouzda­nost. Sukob nastaje između brze reakcije razuma i polaganijeg djelovanja osjećaja.

POZITIVNA STRANA
Ova je ličnost vrlo snažna i sposobna. Upornost potenci­jala DESET s logikom i bistrinom Merkurove frekvencije na praktičnom polju ZEMLJE moraju pružiti široke mogućnosti uspjeha. DJEVICE DESET su prirodni ekstroverti. Misle ob­jektivno. Njihovi su postupci uvijek okrenuti konkretnim rezultatima i ciljevima. Imaju živ, analitički duh i uz intelek­tualnu djelatnost vezuju instinktivnu pronicavost i duhovni senzibilitet što im omogućava ispravno razlučivanje. Marljivi su i neumorni radnici, uvijek praktični i po prirodi usmjereni na stvaranje zdravih teorija u životu. U svim postupcima i međuljudskim odnosima traže sigurnost, red i ispravnost.

NEGATIVNA STRANA
Bezlični su i sebični, obuzeti uglavnom materijalnim am­bicijama. U životu imaju samo jedan jedini cilj: u praktičnom smislu napredovati, te steći imovinu i siguran položaj. Bez­osjećajni su, čak okrutni, vrlo kritični prema drugima, netr­peljivi i nemirni. Njihova senzibilnost prelazi u preosjetljivost i razdražljivost. Negativne, DJEVICE DESET mogu biti vrlo nesretne i razoriti sreću drugih. Za njih su osjećaji problem, jer se teško razvijaju i prijete da zaustave tokove vitalnosti i aktivnosti.

RAVNOTEŽA
Treba razvijati prirodno razlučivanje koje će najbolje spriječiti negativne osobine. Uz Merkurovu frekvenciju, ra­zum je uvijek pouzdanije sredstvo nego intuicija ili osjećaji. DJEVICE DESET su sretnije i bolje kada se previše intenziv­no ne bave praktičnim problemima. Ako su negativni, zabri­nuti su i postaju veliki pesimisti, vječno obuzeti strahom da ne izgube ono što imaju. No ako im logika i jasna misao za­drže prevlast, a osjećaji pravo mjesto, tada mogu postići i osobnu sreću i praktičan uspjeh.

KOMENTAR
U ovom se ciklusu javlja gotovo dva puta više slavnih ljudi nego u prošlim, što upućuje da je možda Merkurova frekven­cija (korisna prednost u borbi za visoka mjesta. Ciklus s naj­više slavnih ljudi, VODENJAK ŠEST, također ima Merkurovu frekvenciju, što potvrđuje opće mišljenje da je za uspjeh prvi uvjet inteligencija. U svim sistemima simbola, Merkur pred­stavlja razum i intelekt, a koliko je ta pretpostavka točna dokazuju osobe rođene u svim ciklusima u kojima nalazimo njegov utjecaj. To su odreda pametni ljudi koji vrlo često postaju slavni, ali i moćni.

U ovom ciklusu slavni ljudi počinju s piscima H. G. Wellsom, Johnom Knowlesom, Williamom Goldingom i Kenom Keseyom. Među glumcima tu su Peter Falk i zanosna Anne Bancroft, Greta Garbo, Sophia Loren i Lauren Bacall. Na popisu su još koreograf Agnes de Mille, te engleski pisac, kritičar i prvi leksikograf engleskog jezika Samuel Johnson, čije ime nosi cijela književna epoha, te dr Ellswort Huntington s Yale sveučilišta, autor knjige »Season of Birth« (Razdoblje rođenja), čovjek koji je prvi znanstveno dokazao značenje datuma rođenja.

Osobnim analizama i kontaktima utvrdili smo da u DJEVICAMA DESET dolazi do značajnog psihološkog sukoba koji može dovesti do živčanog poremećaja. Kada u praktičnoj ličnosti dominiraju snage razuma, prirodno je da su emotivne potisnute — a upravo se poražene snage teško obuzdavaju, te stvaraju neprilike. Međutim, kada se uzroci otkriju, takvim osobama nije teško svladati razdražljivost i srdžbu, koja je nastala izolacijom i kočenjem osjećaja.

Umjesto da slijede negativnu tendenciju kontrole osje­ćaja DJEVICE DESET morale bi dopustiti jednostavnim emo­cijama ljubavi i prijateljstva da se slobodno razvijaju i izra­žavaju riječima, postupcima, izrazom, pa će tako pružati i primati veću sreću u svim osobnim odnosima. Koristit će im da i u praktičnim i u poslovnim problemima izbjegavaju na­petosti. Čini se da su pretjerano kritični i prema sebi i pre­ma drugima. Skloni su bez stanke i odmora dugo i nepresta­no da rade do iznemoglosti. No, samo kratak pogled na po­stignute uspjehe u tom ciklusu, na imena koja smo spomenu­li, upozorava da će se DJEVICAMA DESET, po svoj prilici, isplatiti svaki napor koji ulože da bi postigli ravnotežu.1 komentar:

  1. npr.... meni je vl.2.polja u 11.polju Jupiter III dek. Device i jos u trigonu sa vl.11.polja Merkurom IIdek. Bika, pa opet nit sam bogata niti poznata siroj javnosti !

    OdgovoriIzbriši