4. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Lav

Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" Muriel Bruce Hausbrouck
 

L A V
(22. VII — 22. VIII)
Ovaj simbol savršena je slika energije — bezimena snaga koja vječno prožima sve što živi na zemlji. Lav, simbol animal­ne fizičke sile, poslušan je u nježnim rukama žene. Ona simbo­lizira spiritualnu energiju, što pokazuje njena bijela haljina i znak neizmjernosti iznad njene glave. Ali, Žena i Lav vezani su — ujedinjeni — lancem ruža, simbolom ljubavi. Oni nisu dvije već jedna bitnost. Instinktivna svijest o toj neraskidivoj energiji je rođendanski dar Lavu, kralju triju perioda VAT­RE u zodijaku. Na slici se vidi kako Žena kad to želi, može, zatvoriti Lavu usta ako ga hoće umiriti, odnosno otvoriti, ako ga želi potaći da riče. Čovječe, ta je energija U TEBI. Tvoj je izbor!

LAV PET (I DEKADA)
22. VII — 1. VIII              (0° do 9° 59' lava)POTENCIJAL: PET              FREKVENCIJA: SATURN
(Aktivnost)                        (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: V ŠTAPOVA
(sukob, neslaganje, borbe)
Osnovne značajke ovog karaktera su odlučnost, osobna snaga, konstruktivna sposobnost i usmjerenost. Konflikt na­staje zato što su svi prirodni faktori pozitivni, pa nema mo­gućnosti za popuštanje napetosti.

POZITIVNA STRANA
To je ličnost s neobično visokim naponom koja izravno pristupa životu, koja ima veliku energiju i neumorno radi. LAVOVI PET marljivi su radnici koji mogu druge poticati i voditi u svakodnevnom ili društvenom životu. Imaju veliki ka­pacitet za koncentriran i neprekidan napor — vitalni su, ima­ju trajnu snagu, inicijativu i strpljivost. Sami pokreću i sami prazne pogonom vlastite snage. To je ciklus velike moći, do­minacije i silovitosti, no usprkos tome, LAV PET duboko su­osjeća s onima koji pate. Vrlo je emotivan i sklon ekstremnoj privrženosti i odanosti. Ima toplo srce i prijazan je, uvijek spreman da popravi prilike i ispravi krivo. Ima snažan osje­ćaj za društvenu odgovornost.

NEGATIVNA STRANA
Okrutni su i destruktivni. Jedina im je želja vladati nad drugim ljudima i situacijom. Netrpeljivi su i drski, nemilo­srdni i bezobzirni u postupcima, osim svog stajališta ne mogu i ne žele vidjeti tuđe gledište. LAV PET, ako je negativan, se­be i svoju okolinu može unesrećiti, postati egocentričan i in­trovertiran te okrenuti svu svoju pozitivnu osobnu snagu u unutrašnjost prema vlastitim emocijama. Često trati i vrijeme i energiju na srdžbu, svađe i zlonamjerne postupke.

RAVNOTEŽA
Prvi korak prema ravnoteži, LAV PET učinit će ako spozna svoje prekomjerne pozitivne tendencije i ublaži ih poticanjem plemenite strane svoje naravi. Mora naučiti umije­će namjernog opuštanja i njegovati usklađivanje u osobnim vezama. »Uspori i smiri se« to bi trebalo da bude parola sva­kog LAVA PET. Glavno sredstvo za smirenje te silovite ličnosti je kontrola emocija, osobito srdžbe i ljubomore, te njegova­nje smisla za humor. Smijeh je najbolji lijek za smirivanje svake Saturnove frekvencije.

KOMENTAR
Proučavajući ljude rođene u ovom silovitom vatrenom ciklusu, najviše nas je impresionirala vrijednost pojedinaca u shemi života. Život je borba — ta se tvrdnja ne može mimoi­ći — a LAVOVI PET prirodni su borci, doslovno i figurativ­no. Naziv tarot karte je Sukob, a slika prikazuje pet juna­ka koji se bore, ali nisu ljutiti te se čini kao da se bore zato što uživaju u igri ili zato što misle da to treba činiti. Svaka osoba koja, kao ova, ima u svom simbolu samo pozitivne, muš­ke, direktne sile — značajku VATRE, potencijal PET i Saturnovu frekvenciju — ima borbeni duh, koji lako plane.

Svi poznati ljudi u ovom ciklusu impresivne su ličnosti. Tu je Carl Gustav Jung, veliki psiholog i filozof, Henry Ford I, Aldous Huxley, koji je pobijedio sljepilo i postao slavni pisac, Max Heindel, rozenkrojcer, Alexander Dumas i Herman Melville, sjajni pripovjedači, Amelia Earhart, legendarna avijatičarka, Raspućin, čarobnjak i demagog, i Mick Jagger rock--star, te vječni George Bernard Shaw.

Općenito su LAVOVI PET vrlo napeti, pa im ponekad po­puste živci. Njihova strast za moći dobiva različite oblike i čes­to se ističe u obiteljskim odnosima. LAV PET želi domini­rati u kući, bez obzira na dobro ili zlo, ovisno o stupnju svoje uravnoteženosti i stupnju jakosti ili slabosti karaktera onih koji ga okružuju. Blaže naravi nemaju šanse protiv LAVA PET čiji ih kompleks moći obara i gazi, često s najboljim namjerama i postupcima koji su naoko bizarni i plemeniti, ali su zapravo suprotno od toga.

Zato što su toliko pozitivni sa cijelom težinom na jednoj strani vage, LAVOVI PET obično se moraju prisiljavati na od­mor u redovitim intervalima, na prilagodbu ljudskoj plimi i oseki koja se neprestano giba od jednog do drugog kraja po­la. Ovoj je naravi teško prilagoditi se, jer teži čvrstom glediš­tu. Kao Alica u zemlji čuda, LAV PET tako čvrsto fiksira neku točku, da se ona probije na drugu stranu. Više od bilo koje druge skupine u sistemu, LAV PET mora naučiti jednostavno umijeće življenja u svijetu suglasja i prihvaćati život kako dolazi. Ako tako učini, može postati, kao što smo već spome­nuli, dragocjeni pojedinac, jer će se u velikim izazovima živo­ta znati boriti do posljednjeg daha za sve do čega mu je stalo.

LAV ŠEST (II DEKADA)
2. – 11. VIII             (10° do 19° 59' lava)

POTENCIJAL: ŠEST       FREKVENCIJA: JUPITER
(Ambicija)                      (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: VI ŠTAPOVA
(Trijumf, pobjeda, ponos)
Strukturu ove ličnosti određuju dostojanstvo, srdačnost, idealizam i nesavladiva volja. U njoj dolazi do slabog konflik­ta između želje za apsolutnom pravičnošću.

POZITIVNA STRANA
Ova je narav izvanredno uravnotežena. LAV ŠEST ima osjećaj osobne snage, samopouzdanja i ponosa. On je vitalan i dinamičan i snažno utječe na ljude i prilike. Ima jak osjećaj za pravdu, misli metodično, vjeran je običajima i tradiciji. Iako je veći idealist nego praktičar, energičan je i izdržljiv. Više od svega čezne za mirom i spreman je boriti se za nje­ga, žudi za ljepotom i savršenstvom u svim stvarima i spreman je raditi za ono što želi. U osobnim vezama srdačan je i stras­tveno odan. Uz instinktivno dostojanstvo, koje ga nikada ne napušta, ima veliku osobnu privlačnost. LAV ŠEST je rođeni vođa, sposoban da zauzme važne i odgovorne položaje.

NEGATIVNA STRANA
Drski su, netolerantni i egocentrični. Spremni su da svo­joj ambiciji sve žrtvuju, čak i prijatelje i svoje najdraže. Tašti su, preosjetljivi na kritiku, uskih pogleda i licemjerni. Pleme­nitost kod njih ne prelazi u pretjerivanje, kao što je u ne­kim drugim ciklusima čest slučaj, već se steže u škrtost i strah od gubitka. Ponos postaje oholost, a jedina im je lju­baznost pokroviteljstvo. Negativan LAV ŠEST može biti vrlo nezadovoljan, te i drugima donijeti nezadovoljstvo.

RAVNOTEŽA
Najbolji faktori ravnoteže su prijaznost i samilost, koja ublažava pravičnost. Ako se ohrabri blaga strana potencijala ŠEST, ona djeluje kao svjetlost sunca koja grije i ublažava atmosferu. LAVU ŠEST mnogo pomažu tolerancija i prilagod­ljivost, iskrenost i sportski duh da se održi na pravoj strani. Da bi djelovao pozitivno dovoljno je samo malo blagosti, uz magnetsku privlačnost i prirodno dostojanstvo koje njegova ličnost već ima.

KOMENTAR
Čini se kao da je egoizam LAVA ŠEST obavijen čarolijom, jer ga šarm njegove ličnosti pretvara u vrlinu. LAV ŠEST za­uzima središte pozornice i zadržava ga s takvom lakoćom i povjerenjem da ga obično nitko u tome ne ometa. Zapravo, taj je egoizam dragocjeno svojstvo, jer je nužan sastavni dio ličnosti svakog vođe, a LAV ŠEST ima urođenu sposobnost za vodstvo.

Njegov je problem, međutim, u tome kako da to domi­nantno svojstvo konstruktivno primjeni. Ako ne zauzima vo­deći položaj, LAV ŠEST može, zbog frustriranog osjećaja su­periornosti, ugrožavati druge ljude. Utvrdili smo da ova ličnost može privući više ljubavi i odanosti nego neka iz bilo kojeg drugog ciklusa, ali i više ogorčene mržnje, ljubomore i antipatije. U njihovoj je naravi strahovita snaga, bilo za dobro ili zlo.

LAVOVI ŠEST mogu biti sjajni radnici i idealisti, kao Arthur Goldberg, nekadašnji predsjednik SAD u Ujedinjenim narodima, ili Herbert Hoover, kojega su cijenili zbog zauzi­manja za siromašne prije no što je postao predsjednik, ili Mata Hari, koja je na svoj način hrabro i ustrajno radila za svoju zemlju. U ovom su ciklusu rođeni i pjesnici Shelley i Alfred Lord Tennyson, pripovjedač Guy de Maupassant, film­ski redatelj John Huston i vitalna nezaboravna glumica Lucille Ball.

Ovaj je ciklus »vrhunski period« drugog vala solarne go­dine. U njemu nije rođeno natprosječno mnogo slavnih ljudi, ali oni koji su na popisu bili su utjecajni, snažni, poznati po vitalnosti, sposobnosti, šarmu i dostojanstvu. Emocionalno svojstvo vatre daje LAVU ŠEST veću dinamičnu snagu nego što je imaju ostali vrhunski periodi, ali on nije toliko pame­tan i inteligentan kao VODENJAK ŠEST koji je na vrhuncu slavnih rođendana, čini se da Jupiterova frekvencija daje lo­gičan um, ali ne i brzu briljantnu oštroumnost Merkurove frekvencije. Svi potencijali ŠEST po prirodi su egoisti, no LA­VOVI ŠEST, zbog smisla za pravdu koji je ugrađen u Jupiterovu frekvenciju, skloniji su blagosti i više se protive okrut­nosti nego ostali. Do LAVOVA ŠEST najlakše se dolazi srcem, a ne glavom. Oni uvijek žele biti glavni, i na popuštanje ih se može prisiliti samo ako im se uzbude emocije — ljubav ili mržnja, sažaljevanje ili odanost ili (na negativnoj strani) ljubomora. Nema smisla pozivati ih na razum, jer su uvjereni da su nepokolebivi.

Vole ljepotu a mrze nered i ružnoću. Čeznu za savršen­stvom i potpunošću i teško ih je zadovoljiti. S LAVOVIMA ŠEST nije lako ni živjeti, ni raditi, ni razumjeti se, ali analize njihovih ličnosti pokazale su da u sebi nose klice veličine, i to je ciklus koji može dati pojedince što su najpotrebniji kaotičnom svijetu — vođe, pravedne i časne, snažne i blage, spremne da prihvate i ispune odgovornost.

LAV SEDAM (III DEKADA)
12. — 22. VIII                                  (20° do 29° 59')


POTENCIJAL:  SEDAM         FREKVENCIJA: MARS
(Mnogostranost)                      (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA VII ŠTAPOVA 
(Smjelost, odvažnost, borbenost)

Vitalne komponente ove ličnosti su hrabrost, snalažlji­vost, imaginacija i intenzitet doživljavanja i osjećaja. Kon­flikt nastaje između težnje za savršenstvom koja zahtijeva koncentraciju i sklonost prema svaštarenju ili različitim in­teresima.

POZITIVNA STRANA
LAVOVI SEDAM dominantni su, vitalni ljudi, uvijek spremni za akciju, pustolovinu ili borbu. Energični su i gor­ljivi, neumorni i kao takvi znaju potaći i druge da rade s njima i za njih. Vrlo su privlačni, posebno za suprotni spol. U osobnim odnosima vrlo su emotivni, napeti i strastveni. Imaju živu i kreativnu maštu. Skloni su da sve u životu dra­matiziraju, od sitnih pojedinosti do velikih pothvata. Sposobni su za intenzivnu koncentraciju i, ako su pozitivni, mogu biti posve bez straha. Pod pritiskom mogu pokazati veliku snagu. Snalažljivost im je jedna od najdragocjenijih vrlina.


NEGATIVNA STRANA
Oni su borci koji se uvijek suprotstavljaju ili brane. Svadljivi su, tašti, uvredljivi i tvrdoglavi. Nedostaje im sposobnost da surađuju, žele uvijek vladati i upravljati. Od snalažljivosti prelaze u razdražljivost i netrpeljivost, ulaze u akciju a da nisu razmislili o posljedicama. Negativni, oni mogu biti ok­rutni u osobnim odnosima, osobito kad je riječ o osjećajima. Mnogostranost ih odvodi u rasipanje energije, a napor da se istovremeno koncentriraju na mnogo stvari narušava njihovu duhovnu ravnotežu, pa postaju razdražljivi, nervozni i nepredvidivi. Teško im je da koordiniraju svoje napore.

RAVNOTEŽA
Osnovni faktor ravnoteže za LAVOVE SEDAM je obuzdavanje. I Marsova frekvencija i potencijal Sedam zahtijevaju disciplinu, a ovdje ih nalazimo oboje u istom ciklusu, pa je potreba za disciplinom dvostruka. Za usklađivanje snažnih sila ove naravi potrebna je samodisciplina u svakodnevnom životu, red i redovitost, prihvaćanje konvencija i strogo po­štenje u svim ljudskim odnosima. Emocije, kao što su srdžba, mržnja i ljubomora, zahtijevaju neprestanu kontrolu jer u ovoj kombinaciji imaju eksplozivan karakter s kojim nije lako izlaziti na kraj. Ključ praktičnog uspjeha je koncentra­cija samo na jedan predmet u dano vrijeme, a za osobnu sreću nužno je samo-obuzdavanje.

KOMENTAR
Na prvi pogled čini se kako LAVOVI SEDAM žele da je sve onako kako su to sami zamislili. Ustanovili smo među­tim, da su oni kao kočijaš sa sedam vatrenih konja koji nama bič već samo tanke vrpce kao uzde. Konje valja voditi i obuz­davati voljom. Problem ovog ciklusa sadržan je u prastaroj poslovici: onaj tko želi osvojiti svijet, mora najprije osvojiti sebe sama. Za LAVOVE SEDAM to je malo teže nego za druge ljude, jer je njihov živčani sistem previše nabijen elektricite­tom. Tarot im pripisuje »srčanost, žurbu, nasilnost, čežnju plemenitost«, lukavo dodajući da im uspjeh ovisi o »dosto­janstvu«.

Njihova je mnogostranost neobična. Ne samo što mogu raditi zapanjujući broj raznih stvari, već jednako zapanjuju time što ih dobro rade, čini se bez vježbe ili pripreme. No zbirni rezultat te čarolije kao da je krov na visokoj zgradi sagrađenoj bez temelja koju će prva oluja srušiti. Imagina­cija LAVA SEDAM ne poznaje granice. Osnovno je za njih da nauče raditi istovremeno samo jednu stvar i da ne počinju ništa novo dok staro nisu završili. Prosječan LAV SEDAM ostavlja za sobom trag nedovršenih poslova.

Najpoznatiji među njima bio je Napoleon Bonaparte. On je savršen primjer velikih mogućnosti ovog ciklusa, a osnovna njegova pogreška proizašla je iz karakteristične nesposobno­sti ove ličnosti da se zamisli u bilo kojoj drugoj ulozi, osim »osvajača«. Zbog toga je, logično, zaboravio na svaki praktičan oprez. U tom su ciklusu rođeni Mme H. P. Blavatsky, utemeljiteljica Teozofskog društva, koja je gotovo sama prenijela istočnu mudrost zapadnom svijetu i veliki indijski mistik, pjesnik i pisac Sri Aurobindo. Osim njih, tu su veliki roma­nopisac John Galsworthy, režiser filmskih epova Cecil B. DeMille, majstor krimića Alfred Hitchcock, revolucionar Fidel Castro, britanski arheolog, pustolov i pisac T. E. Lauwrence (Lawrence of Arabia) i glumac Robert Redford.

Nestalnost ovih ličnosti vjerojatno je uzrokom što u cik­lusu nema mnogo poznatih ljudi, no u svakodnevnom životu mnogo ćemo živahnih i uzbudljivih ljudi otkriti kao LAVOVE SEDAM. Analize su pokazale da su nesretni samo onda ako je njihova vizija veća od njihova stvarnog kapaciteta. Ne vole ići korak po korak. Želja im je da stignu na vrh jednim sko­kom i uvjereni su da to mogu.

Ipak, dobro podnose udarce i obično nisu obeshrabreni duže od nekoliko sati. Brzo se oporavljaju i uvijek su spremni na ponovne pokušaje. Jedina stvar koju doista žele, ista je ona koju je htio Napoleon — da na ovaj ili onaj način pokore svijet. I ako uspiju pokoriti vatrene sile u vlastitoj naravi, nema razloga da ne pokore i svijet.Nema komentara:

Objavi komentar