10. lis 2019.

Spaljeni merkur, retrogradni merkur, merkur u slabom dostojanstvu

Merkur kao planeta  komunikacije, procesuiranja informacije itd. bi u svom najprirodnijem stanju trebao biti neutralan i objektivan u prosuđivanju, međutim, s obzirom da je dvospolan i prilagodljiv, on očigledno može da prilagođava svoja stanja u odnosu na okolnosti kojima je izložen. Merkur je izuzetno značajan planetarni princip u natalnoj karti, iako se ta činjenica ponekad zanemaruje posebno kod razmatranja sinastrijskih i ljubavnih odnosa, gdje se svi uglavnom baziraju na odnos venere i marsa i sl. 

Šta predstavlja spaljeni merkur 


Spaljeni merkur se veoma često susreće u natalnim kartama, pa možda i većina ljudi na ovoj planeti ima spaljen merkur. Da bismo istumačili uticaj spaljene planete, prvo nam je neophodno poznavanje prirode sunca kako u općenitom smislu, tako i u individualnom smislu u odnosu na našu natalnu kartu. Sunce u planetarnoj hijerarhiji predstavlja kralja, na individualnom nivou predstavlja (JA) ličnost, identitet,  svjesni i vidljivi aspekt našeg postojanja, čini da imamo izgrađen osjećaj individualnosti, osobnosti i ego. Kako je sunce centralna tačka sunčevog sistema, tako je i ego centar naše ličnosti. Ego nam daje privid odvojenosti od ostatka univerzuma i osjećaj posebnosti, originalnosti koja nas razlikuje od drugih,  ego je  u suštini neophodan, poželjan,  ego nas navodi na preživljavanje, pokretanje, učenje, dokazivanje, stvaranje, otkrića. Pozicija sunca u natalnoj karti je od velikog značaja za osjećaj vlastitog identiteta, kvalitet životne energije i našeg postojanja, te kada govorimo o suncu i planeti koju ono spaljuje, polazimo od kuće i znaka u kojoj se nalazi, ali i aspekta života koji predstavlja. 

E sad, što se tiče merkura, pošto je on fleksibilan, prilagodljiv, kada je pod snažnim uticajem sunca, on gubi na svojoj neutralnosti i objektivnosti,, jer je pod  uticajem  ega i potrebe za dokazivanjem ličnosti, ličnog nad objektivnim, nepristrasnim, i postoje situacije kada on djeluje prilično zaslijepljeno u svom ispoljavanju, posebno u situacijama kada su u pitanju stvari koje ne gode našem egu, kritike i sl.   

Što se tiče stanja merkura, vjerovatno je najizazovnije  kada je merkur debilitiran, u izgonu, na primjer u ribama, i pri tome spaljen. Merkur u ribama nije u stanju objektivno i nepristrasno donositi odluke, jer se u suštini vodi emocijama i subjektivnim stanjima, osjećajima i  ličnim simpatijama prema nekoj osobi ili situaciji, dok mu razboritost i objektivnost u ovom znaku nije jača strana, dakle, on se utapa u taj tajanstveni i magloviti svijet emocija, podsvjesnih uticaja i sl. Ukoliko je taj merkur još dodatno spaljen od sunca u ribama, on biva  zaslijepljen i preplavljen takvim stanjem i dodatno poljuljan u procesu racionalnog prosuđivanja Uzmimo, hipotetički,  kao jedno od mogućih značenja sunca u ribama potrebu za bježanjem od stvarnosti na neki  način, hajmo reći prenaglašena romantičnost koja se nalazi u ljubavnim romanima, filmovima, idealiziranje svijeta, sklonost ka umjetnosti, (da ne pominjemo sedative, alkohol, droge i sl.),   gdje  merkur   možda "vidi"  stvari koje realno ne postoje - na primjer, djevojka umisli da se dopada nekom muškarcu i stvori čitavu iluziju tog odnosa, a on je uopšte i ne poznaje, ili mu piše pisma, pjesme itd. i njegove reakcije tumači na neki svoj način koji je daleko od realnog stanja, a  realno je da taj muškarac nije zainteresovan za nju.  Njen merkur, način procesuiranja informacije, je, dakle, suviše subjektivan i zaslijepljen uticajem ega (sunca) na kojem osoba gradi svoj identitet. 

Negdje se čak može pronaći da ribe nemaju ego, što je potpuni apsurd, jer u tom slučaju osoba ne bi ni mogla postojati u materijalnoj ravni, iako je činjenica da ribe, kao dvanaesti zodijački znak, predstavljaju rastapanje materije, pa se ego ne temelji toliko na materijalizmu koliko na onome što možda djeluje kao iluzija, opsjena i način opstajanja ribljeg ega (ličnosti) je zapravo u tim sferama duhovnog, nematerijalnog, otud i toliko povezivanje riba sa alkoholom, sedativima, drogama, umjetnošću, fantazijama pa i duhovnošću. Pitanje koje se često postavlje jeste: kakve veze imaju droge i duhovnost. Imaju veze stanja svijesti, jer iza oba stanja postoji potreba za udaljavanjem od realnog/materijalnog nivoa, s tim da različiti načini korištenja potencijala dovode do različitih rezulatata i ishoda. Postoji slučaj brata i sestre blizanaca, sunce i mars u ribama, plus spaljeni merkur u ribama, gdje je brat teški narkoman i kriminalac, a sestra okrenuta religiji,  umjetničkim radovima, fotografiji i potpuna suprotnost po pitanju etičkih principa - dakle, potpuno različit način korištenja potencijala, odnosno "trošenja" aspekata.  Iako možda vlada uvjerenje da su ribe "mirne" po prirodi, treba znati da ribe mogu ispoljiti veliku dozu histerije i nervoze, kada su preplavljene emocijama u kojima se potpuno izgube, ponašaju se kao podivljali okean koji ruši sve pred sobom, mada često i na svoju štetu.  


Spaljen merkur od sunca može ponekad dati potrebu da osoba preuveličava, laže ili svoje mišljenje podiže na pijedestal, sve u zavisnosti od drugih faktora. Ne treba smetnuti sa uma činjenicu da je sunce kralj horoskopa i da se uglavnom ponaša dominantno nad planetom koja se nađe blizu njega, pa koliko kao ličnost imamo potrebu za dominacijom, toliko ćemo to ispoljavati kroz merkur, planetu komunikacije, ali u nekim negativnim aspektima ćemo pribjeći manipulaciji ili laganju, samohvaljenju, kako bismo stvorili privid svoje veličine. Na primjer,  merkur kao vladar ascendenta, spaljen  na MC, može dati da osoba voli da se javno eksponira, da je viđena, dominantna, uticajna, popularna u okruženju i sl., a da je pri tome još sklona da se pohvali svojim statusom, da malo preuveličava svoj značaj i pojavu kroz govor i komunikaciju sa drugima, zaslijepljena vlastitom važnošću ili jednostavno vjeruje da je iznad drugih ljudi. Izazov spaljenog merkura je previše "toplote" i temperature u procesu komunikacije, zaključivanja, procesuiranja informacije, što u principu daje "usijanu glavu" i onda se izgubi u egu, priča bez kočnice i prelijeće preko granice normalne i objektivne komunikacije, a ono što ne prija njenom egu, ne prihvata i negira, na primjer, na kritiku će reagovati burno i sl. Međutim, koliko se uspijemo razviti na duhovnom nivou, toliko će naš ego, naše sunce, ličnost, biti osviješteni i toliko će naša svijest moći da prepozna zamke vlastitog ega te će i naša komunikacija kroz spaljeni merkur biti prilagođena tom nivou,  jer znamo da merkur mijenja svoja stanja, da se lako prilagođava uslovima oko sebe. Tako, sa duhovnim razvojem može doći i do intelektualnog napretka u smislu boljeg razumijevanja svijeta oko nas.  

Kada je u pitanju merkur, ili bilo koji drugi planetarni princip, njihova sjedišta i egzaltacije su samo jedan sloj "savršenog" i (uglavnom) "nepokretnog" univerzuma, jer univerzum u kretanju podrazumijeva miješanje planetarnih uticaja, pa tako, u tom pokretnom univerzumu imamo bezbroj različitih manifestacija planetarnih principa i njihovih međusobnih uticaja. Tako da, pogrešno je određenu planetarnu formaciju nazvati "lošom" ili negativnom, jer su to sve određeni potencijali koji prelaze u manifestovanu formu često putem naših vlastitih izbora, za koje kasnije okrivljujemo "loše" planete. Postoji samo loše korištenje određenih mogućnosti u životu, na primjer, veoma je loše kada čujemo da je otac zlostavljao svoju kćerku, ali tu zaista ne možemo okriviti planete, već njegov izbor i način korištenja mogućnosti. Izazovno postavljen merkur, činjenica je, daje problem kod donošenja  odluka, pa je veća vjerovatnoća da će osoba činiti pogrešne i štetne  izbore. Međutim, nekada će jak merkur, na primjer u znaku djevice, isto tako dovesti do nekog oblika štetnog ili kriminogenog ponašanja, s tim da merkur u djevici to veoma promišljeno, proračunato i analitično radi, obraćajući pažnju na svaki detalj. Ali, recimo, taj merkur može biti smješten u 8. kući ili biti vladar iste, oštećen uticajem malefika i sl. 

Oštećen merkur će nas navesti da nas neko prevari za novac, da nam podvali neki proizvod, da nešto platimo skuplje, a isto tako će nas navesti da mi budemo taj koji će nekoga prevariti, slagati, biti neiskren i sl. dok spaljenost povećava mogućnost zaslijepljenosti, zablude i nerealne procjene. U horarnim pitanjima, recimo, ako je pitač predstavljen spaljenim merkurom u izgonu (u ribama), možemo zaključiti da je on u jednom nepovoljnom stanju gdje nije u mogućnosti donošenja racionalnih odluka, jer je zaslijepljen emocijama i subjektivnim doživljajem stvarnosti, možda vjeruje u stvari koje u realnosti ne postoje, ne može da se suoči sa pravim stanjem stvari, zbog čega bježi od stvarnosti i u takvom stanju ne može da donese ispravnu odluku ili da prihvati činjenice, više je sklon da bude doveden u zabludu, da ga neko prevari i ne može da vidi bitne stvari. Tako je i sa natalnim tumačenjem, posebno ako je u pitanju ascendent, pa spaljeni merkur postaje jedan izuzetno jak lični faktor horoskopa, čiji principi su ključni u kormilarenju sopstvenim životom.   

U kontekstu međuljudskih odnosa, merkur kao primarni faktor komunikacije i razmjene mišljenja, ukoliko je spaljen, veća je vjerovatnoća da će osoba biti u stanju da čuje samo sebe i da će u komunikaciji nastojati da po svaku cijenu odbrani svoje mišljenje i svoju ličnost, uz, naravno, uzimanje u obzir i drugih faktora (aspekata) koji utiču na merkur.  Ukoliko je merkur, recimo, u kvadratu sa marsom, tu je prag tolerancije znatno niži jer osoba nosi jedan unutrašnji konflikt, možda je nervozna i napeta sama sa sobom, pa joj malo treba da "pukne" i raspali ako joj se ego osjeti ugroženim.  Ako je merkur spaljen, u fiksnom znaku, onda ne moramo pominjati kolika tu doza tvrdoglavosti i nepopustljivosti može biti prisutna, i potrebe da se istraje do kraja u svojim stavovima, po svaku cijenu,   a posebno ako je to u znaku lava, gdje je sunce jako, u sjedištu, onda imamo jedan "opasan" merkur i komunikaciju obojenu sa neumjerenom i bespotrebnom dozom samopouzdanja i lične važnosti, (ponekad i agresivnosti),  koja može dobro da skrene sa kolosijeka realne i objektivne, i takav vid komunikacije osobi posluži za vlastito uzdizanje i nerijetko potjcenjivanje ili ponižavanje sagovornika, gdje opet možemo govoriti, ne o lošem merkuru, nego o lošem načinu korištenja potencijala. Vrlo je važno procijeniti da li je merkur u životinjskim ili ljudskim znacima, u kojem je elementu i sl., Merkur u kardinalnim znacima daje sklonost ka preduzimanju inicijative i pokretanju stvari, a ukoliko je spaljen, onda može postojati sklonost da se po svaku cijenu postupi po vlastitom nahođenju, da se djeluje brzo i nestrpljivo,  što opet za donošenje odluka i objektivnost možda nije najbolji način postupanja. Posebno, na primjer, merkur u ovnu, koji nema kočnice, može djelovati ishitreno, nepromišljeno, pa objektivnost i dobra procjena ovdje nisu jača strana, jer spaljeni merkur u ovnu djeluje po diktatu sunca koje je u ovnu suviše silno, egzaltirano, mladalački smjelo, a kako je  saturn (strpljenje, disciplina i mudrost)  je ovdje u padu.    Kada je u pitanju merkur u strijelcu (u izgonu), najveća mu je mana što se on tu nalazi na jednom veoma širokom i prostranom "terenu" pa u komunikaciji postaje suviše opširan, ali bez fokusa na detalje, on vidi širu sliku, puca strelice na sve strane, ali teško pogađa metu i  promiču mu  važni detalji na koje ne obraća pažnju, (ili ih zanemaruje vjerujući da su suviše beznačajni), pa zbog toga dolazi u problem. Mi takvoj osobi možemo pominjati da je problem upravo u onome što ona  zanemaruje, ali nas ne čuje ili ne razumije, posebno ako je merkur spaljen od sunca u strijelcu. Problem ove spaljenosti može biti upravo "pregrijavanje" merkura, jer je u pitanju vatreni znak, pa  je stalno potrebna neka vrsta pritiska i akcije, jer im rutina i svakodnevnica ne prijaju,  uvijek su u glavi pomalo "usijani" i sve im brzo dosadi, brzo mijenjaju predmet svog interesovanja, misli su poput divljih konja  u beskrajnom prostranstvu,  nedostaje staloženost i fokusiranost, zaboravi na data obećanja i ovo je jedan, onako, baš raspršen merkur. 

Retrogradni merkur

Retrogradne planete se često dovode u vezu sa karmičkim uticajima, kao mjesta gdje su potencijali za učenje i razvoj, ali često kroz vlastite greške. Retrogradnost merkura daje situacije koje nas navode na vraćanje u prošlost, preispitivanje, analiziranje i znaju biti jako iscrpljujuće jer nas psihološki drže privezanima za prošlost i neriješene situacije, nekada i osjećaj da ne možemo naprijed jer nas je podsvjesno zakočila neka situacija iz prošlosti. Ukoliko nam je u natalnoj karti prisutan retrogradni merkur, vrlo je vjerovatno da će nam kroz život dolaziti lekcije vezane za komunikaciju i izražavanje. Iako retrogradni merkur može dati izraženu inteligenciju i analitičke sposobnosti, ipak negdje do 14. godine života mogu postojati određene teškoće i nedostatak samopouzdanja  u izražavanju i komunikaciji, pa osoba je na neki način neprimijetna dok ne izađe iz tog perioda, ali sve zavisi u kom kontekstu se merkur javlja u natalnoj karti. Retrogradni merkur može učiniti da radimo ili govorimo na svoju štetu, da nekad ne kažemo ono što treba da kažemo, pa se javlja naknadna misao i onda kada treba da kažemo, obično biva kasno, (ili rano), i onda imamo dojam da smo pokvarili stvar  svojim nastupom, pa se opet preispitujemo i vrtimo ukrug,  vjerujući da sa našom komunikacijom nešto nije u redu, pa preispitujemo nove načine kako bismo riješili problem.  Ovaj merkur može dati i prenaglašeno promišljanje i analitičnost, zbog čega može izostati i zakasniti bilo kakva akcija, jer osoba nije sigurna u svoj izbor ili svoje mišljenje.  

Tradicionalna astrologija smatra da je retrogradna planeta poput bolesnika u postelji, dakle planeta sa umanjenom sposobnošću djelovanja, pa se retrogradnost svrstava u ozbiljna oštećenja, jer merkur nije sposoban da samostalno djeluje.  Međutim, retrogradne planete nose i neke metafizičke potencijale, pošto stvaraju smetnje u materijalnoj ravni, imaju za cilj da nas "razviju" za neke više nivoe razumijevanja i potencijali takvih planeta se mogu upotrijebiti na način da se bavimo metafizikom, meditacijom i nekonvencionalnim metodama liječenja, a kada je merkur u pitanju, onda se njegov potencijal odlično može kanalisati kroz pisanje, čitanje i izučavanje navedenih tema, ali i vođenje dnevnika, izražavanje "zaglavljenih" neizgovorenih riječi  kroz pisanje pa i ručni rad, s obzirom da je to dijapazon merkurovog djelovanja.