5. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama Škorpija


Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" Muriel Bruce Hausbrouck

ŠKORPIJA
(23. X — 22. XI)
Ova slika nipošto ne predstavlja vješanje! Ona snažno iz­ražava snagu individualnog mišljenja koje se suprotstavlja priznatom masovnom gledištu. Blještavo odjevena figura okre­nuta je naglavce, ali savršeno postavljena, stabilna i sigurna. Oko njene glave zrači svjetlost znanja. Živo drvo s kojeg »vi­si«, univerzalan je simbol rasta i razvitka u života. Vašem životu. Dvostruko značenje ključa za tri pozitivna tipa lič­nosti rođenih u dekadama Škorpije govori da njihova indivi­dualna sloboda mišljenja i djelovanja nikada neće proizići iz nasilja ili borbe već iz stabilnosti i nazora, što simbolizira savršena ravnoteža figure čak i okrenute naglavce, te zlatna aureola oko glave Obješenog Čovjeka.ŠKORPIJA PET (I DEKADA)
23. X -  l. XI         (0° do 9° 59' škorpije)
POTENCIJAL: PET       FREKVENCIJA: MARS
(Aktivnost)                        (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
 (Fleksibilnost)
TAROT KARTA: V PEHARA
(gubitak, žaljenje)
U ovoj su naravi stopljene energija, prijaznost, hrabrost i osobna snaga. Konflikt nastaje između osjećajnosti i praktič­nog smisla.

POZITIVNA STRANA
To je vrlo privlačna osoba, emotivna i odana, društvena i nadarena iskrenom prijaznošću. ŠKORPIJE PET su pleme­niti, gostoljubivi, tolerantni i dobronamjerni. Nastoje ispra­viti nepravde i pomagati nesretnima. Neumorni su i u radu i u zabavi. Hrabri su, poduzetni i imaju živu imaginaciju. Uživaju život do kraja i vole da i drugi s njima uživaju. Ne­prestano su aktivni, otvoreni za nove ideje i savjete. Ne znaju za granice vlastitih mogućnosti uspjeha i vrlo su marljivi. Omiljeni su i najčešće imaju mnogo prijatelja.

NEGATIVNA STRANA
Pretjeruju u svemu — radu, zabavi i fizičkim užicima. Pravu ljubav zamjenjuju strašću, uslužnost dominacijom. Se­be i svoju okolinu iscrpljuju i oko sebe stvaraju atmosferu napetosti i nelagode. Postaju fanatični, osobito u humanitar­nom području u kojem znaju razviti destruktivne ideje o napretku. Ako su negativni, nedostaje im kritičnost i samokontrola i tada rasipaju sjajnu energiju na bezvrijedne pot­hvate ili na putene ekscese. Postaju svadljivi i prkosni, stva­rajući tako od prijatelja neprijatelje. Ako su do kraja negativ­ni, mogu biti izdajice, kukavice, nezahvalni i nepouzdani.

RAVNOTEŽA
Osnovni faktori ravnoteže za ŠKORPIJU PET su obuzdavanje emocija i čuvanje energije. Oni su skloni zapadati u krajnost i u radost i u boli, u blagosti i okrutnosti, i samo samokontrolom i neprestanom kritičnošću zadržavat će se na sredini puta i ići ispravnim smjerom kroz život. Moraju bud­no paziti na svoje destruktivne tendencije i umjesto njih razvijati urođenu prijaznost i dobronamjernost. Prema ŠKOR­PIJI PET vrlo je teško biti objektivan —razdvojiti razum od osjećaja i želja — a upravo je objektivno stajalište za njih najbolji način da postignu skladnu sreću i praktični uspjeh.

KOMENTAR
Energija i snaga Marsove frekvencije udvostručuje pozi­tivnu aktivnost potencijala PET i tako stvara izrazito napetu ličnost. Utvrđeno je da ŠKORPIJA PET može neprestano ra­diti nekoliko sati i zadovoljiti se s manje sna nego bilo koji drugi tip u našem sistemu. Mars je u staroj mitologiji bio bog rata i obično ga povezuju s borbom, srdžbom i sukobima. Pažljivo proučavanje simbola i ljudi rođenih s Marsovom frekvencijom pokazalo je, međutim, da snaga koja u psihološkom smislu predstavlja Mars, znači želju da se stvari poprave — čak i onda ako se kao danak napretku to mora platiti značaj­nim destruktivnim gubitkom. Zbog toga nas ne iznenađuje što među poznatim ljudima ovog ciklusa nalazimo fanatične reformatore, borce i neumorne radnike.

Zanimljiv primjer je »Velika batina«, predsjednik Theodore Roosevelt, a drugi Dylan Thomas, vatreni samorušilački genij. ŠKORPIJE PET su i Jonas Salk, Pablo Picasso, Čang Kaj-Šek, filozof Erazmo, violinist Niccolo Paganini, pa admi­ral Richard E. Byrd, osvajač ledenog Antarktika. Svi su oni tipični za snagu i pokretačku energiju ovog perioda.

To je, međutim, jedan od rijetkih ciklusa čiji naziv i sli­ka sadrže upozorenje. Gubitak u užitku ime je tarot karte, a opis naglašava upozorenje s naglaskom na negativnoj strani ove ličnosti. Čini se da se time htjelo reći kako su ŠKORPIJE PET, u sklonosti da u svemu pretjeraju, spremne potkopati i vlastite mogućnosti za uspjeh i sreću. Okrenuti izliveni vrčevi nisu upozorenje o vinu već simbol razočaranja koje dolazi kao posljedica pogrešno usmjerene i neukroćene energije u radu ili užitku, borbi protiv zla ili popuštanju emocijama, u stvaranju ili rušenju. Očito je i čini se jasno da je starinsko shvaćanje o vrlini umjerenosti i obuzdavanja vitalno za do­brobit ŠKORPIJE PET.

Osobno je proučavanje otkrilo snažan emotivan faktor u ovih ljudi koji ih ponekad vodi u sukob s praktičnim živo­tom. Oni tako intenzivno osjećaju da zaboravljaju na razum, toliko čeznu da nisu kritični prema vlastitim impulsima. Mož­da zato što tako duboko pate kad im se naruši ravnoteža, tarot zapis radije ističe njihovu slabost nego jakost, iako su snaga i moć ove ličnosti nesumnjive. Njihova je najveća vrlina da znaju biti »samo ljudi«, a to je, po jednom američkom psihologu, prva i najpoželjnija ljudska vrijednost.

ŠKORPIJA ŠEST (II DEKADA)
2. — 12. XI      (10° do 19° 59' škorpije)
POTENCIJAL: ŠEST    FREKVENCIJA:  SUNCE
(Ambicija)                               (Ambicija)
 OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
 (Fleksibilnost)
TAROT KARTA: VI PEHARA
(djetinjstvo, prošlost, radost uz djecu)

Glavni faktori ove naravi su magnetska privlačnost, efek­tan nastup, kreativna imaginacija i istrajna snaga. Konflikt nastaje između težnje za osobnim uspjehom i urođene ple­menitosti i dobrote srca.

POZITIVNA STRANA
To je dominantna ličnost s velikom privlačnom snagom i širokim mogućnostima sigurnog uspjeha. Za ŠKORPIJU ŠEST vodstvo je prirodna stvar. On zauzima središte svake pozor­nice kao po milosti božjoj i to uspješno, popularno i sa šarmom. ŠKORPIJE ŠEST kombiniraju nepokolebivu volju s plemenitim vladanjem. Oni osvajaju suptilno, ali neizbježno i posjeduju urođenu sposobnost da dobiju što žele. Po pri­rodi su plemeniti, vole sve dijeliti s drugima, osjećajni su i strastveni u ljubavi i odanosti. Vrlo svi gostoljubivi i neutaživi su u užicima i zabavi. S jednakim entuzijazmom i žarom rade i zabavljaju se i kuda god idu nailaze na divljenje, prija­teljstvo i ljubav. U sebi nose klicu uspjeha.

NEGATIVNA STRANA
Tašti su, netolerantni, pokušavaju se potvrđivati, okrutni su, nepromišljeni i nemirni, te bezobzirni prema osjećajima i patnjama drugih. Jedina im je želja da uspiju, steknu ono što žele ili idu svojim putem namećući svoju volju drugima, a ta je želja tako jaka da nadvladava sve ostalo, osobito prijaznost i pravednost. Negativna ŠKORPIJA ŠEST je senzualist kojemu je osobno zadovoljstvo jedini smisao u životu. To zadovoljstvo može biti u moći, fizičkim užicima ili bogat­stvu i materijalnom zgrtanju, no bez obzira na to koji će oblik dobiti, to je pokretačka snaga velike energije, zbog koje gotovo nije moguće mijenjati negativnu ŠKORPIJU ŠEST. Ne prihvaćaju savjete ni upozorenja i često su prvo­razredni protivnici.

RAVNOTEŽA
Najbolji faktor ravnoteže za ŠKORPIJE ŠEST je razvi­janje i neprestano iskazivanje plemenitosti i prijaznosti. Do­minantna crta njihove naravi je ljubav i odanost prema čovje­ku i ako slijede svoje prirodne impulse dobrote, cijela će njihova ličnost sa svom potencijalnom snagom biti automat­ski uravnotežena. Zbog ambicija da budu u središtu pažnje, često su u opasnosti da prijeđu granice pravednosti prema drugima. Ali, ako su uravnoteženi, oni će sami otkriti da su mnogo privlačniji kad su prijazni, tolerantni i blagi. Uravno­težena ŠKORPIJA ŠEST je plemenita.

KOMENTAR
Ovaj je ciklus na vrhuncu trećeg vala solarne godine. Među svim vrhunskim ciklusima čini se da je ovaj obdaren najvećom kreativnom snagom i najneodoljivijim šarmom. To se može pripisati elastičnosti i plemenitosti značajke VODE koja daje potrebnu žensku ili receptivnu protutežu dvostru­koj muškoj ili pozitivnoj snazi Sunčeve frekvencije i potenci­jala ŠEST.

Poznati ljudi s popisa sami govore svoju priču. Među nji­ma je Martin Luther, koji je potkopao utjecaj rimsko-katoličke crkve i pronašao nov oblik vjerovanja, Fjodor Dostojevski, pisac uzbudljivih mračnih romana s dubokim psiho­loškim poniranjem i morbidnom preokupaciju krivnjom, zločinom i kaznom, Marie Curie, fizičarka, kemičarka i dva puta dobitnica Nobelove nagrade kojoj su tajne rezerve snage pomogle da ustraje u traganju rudače kako bi otkrila misterioznu radioaktivnu supstancu — uran. Tu su još Paracelzius, fizičar i alkemičar koji je proputovao svijet u traga­nju za izgubljenim tajnama ljekarništva. Lav Trocki, ruski revolucionarni vođa, general George Patton, poznati general u drugom svjetskom ratu, Billy Graham, evangelist, pisci Albert Camus, Kurt Vonnegut, Jr. i Ivan Turgenjev, koji su značajno utjecali  na mlade svog vremena, zatim glumice Katherine Hepburn i Hcdy Lamarr, kipar Auguste Rodin kuji je interpretirao tjelesno kao božansko i značajni komičar Will Rogers i Jonathan Winters.

Osnovni je problem svih ŠKORPIJA ŠEST kako se su­glasiti s drugim ljudima, osobito ako su ti drugi slučajno u vodećem položajni. Prosječni potencijal ŠEST ne prihvaća lako autoritet i disciplinu, čak i onda kad nema drugog iz­bora. A ako se buni, tada su energija i žestina koju tom pri­likom izražava jednako velike kao i onda kad se te iste snage upotrijebe da bi se postigao značajan uspjeh na časnoj strani ciklusa. Jednostavno rečeno, ŠKORPIJA ŠEST je, u svakom slučaju, tvrd orah.

No, ako usporedimo sve cikluse, nema privlačnije ličnosti od uravnotežene ŠKORPIJE ŠEST, ako djeluje pozitivno. Mogućnosti za sreću i uspjeh u tom trećem vrhunskom perio­du trećeg vala solarne energije toliko su značajne da bi svat­ko, tko bi u njemu odabrao rođendan — kad bi se to moglo — učinio najbolji izbor.

ŠKORPIJA SEDAM (III DEKADA)
13. — 21. XI             (20° do 29° 59' škorpije)
POTENCIJAL: SEDAM        FREKVENCIJA: VENERA
(Mnogostranost)               (Produktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
 (Fleksibilnost)
TAROT KARTA: VII PEHARA
(maštanje, zabluda, bijeg od problema, imaginaran uspjeh)

Instinktivan osobni šarm, kreativna snaga, prilagodljivost i snažna volja ocrtavaju ovu ličnost. Konflikt nastaje između pozitivnog stvaralačkog nagona i negativne lijenosti — čežnje za užicima.

POZITIVNA STRANA
U ovoj ličnosti nalazimo element veličine. Njene moguć­nosti uspjeha su široke i različite, te pokrivaju gotovo svako područje kreativnog stvaranja. Pozitivna ŠKORPIJA SEDAM uči vrlo lako i duboko i vrlo brzo upija nove ideje. To su privlačni ljudi tako da, bez vidljivog nastojanja, pobuđuju ljubav i prijateljstvo gdjegod se pojave. Suosjećaju s pat­njama drugih, intuitivno razumiju želje i osjećaje ljudi. Imaju suptilnu snagu. Osobni im je magnetizam snažne privlačne moći. Strahovito su otporni i brzo se oporavljaju. Odani su. vole i čeznu za ljubavlju duboko i strastveno.

NEGATIVNA STRANA
Pate od iluzija, vjeruju u nestvarno, odbijaju ideje vježba­nja i vještine, učenja i discipline. Mnogostranost postaje po­vršna nestalnost. Ni na jedan predmet ne koncentriraju se dovoljno dugo da bi ga razumjeli. Negativna ŠKORPIJA SE­DAM je lijena, razmažena i himbena. Ovisan je o tuđim, a ne o svojim naporima, izbjegava odgovornost i odlučivanje, nema inicijative i hrabrosti, ne održava obećanja i pogodbe. Ako je vrlo negativan, gubi smisao za integritet i etiku i postaje neodgovoran i sebičan u pristupu životu.

RAVNOTEŽA
Kreativna aktivnost, samodisciplina i trajno čuvanje vi­sokih ideala vladanja i uspjeha tajna je ravnoteže mnogostra­ne ŠKORPIJE SEDAM. Pasivnost, inercija i lijenost duha glavna su iskušenja kojima se moraju opirati, a najbolja je metoda za postizanje uspjeha uspostaviti radnu rutinu prema nekom određenom cilju, velikom ili malom, duhovnom ili fi­zičkom. Potrebno je da budu umjereni, ali ne da se odriču, da suzdržavaju emocije i želje, a ne da ih odbacuju ili postanu asketi. Za ŠKORPIJE SEDAM ravnoteža nije laka, ali je vi­talno potrebna za njihovo dobro i uspjeh u životu.

KOMENTAR
Uz brojku SEDAM najčešće se u starim simboličkim za­pisima vezuje pojam moći. U ovom ciklusu kombinacija po­tencijala SEDAM s Venerinom frekvencijom (koja je također označena brojem sedam) udvostručuje snagu obaju faktora, od kojih je svaki dovoljan da pokloni veliku snagu ličnosti koju određuje. U svim ciklusima našeg modela s potencija­lom SEDAM i Venerinom frekvencijom utvrdili smo da su samodisciplina i obuzdavanje najvažnija i najpotrebnija svoj­stva. Tarot zapis opisuje SEDAM kao snagu koja leži na materijalnoj površini kao na kruni, ali zahtijeva slavu spo­sobnu da je nosi — što bi, sudeći po individualnim analiza­ma, trebalo značiti da je ta osoba visokog pogona kao kućni tigar. Vlasnik ga mora ukrotiti ili će postati njegova žrtva. Biti uspješna ŠKORPIJA SEDAM nije nimalo lako. Tigrove nije lako ukrotiti ili držati na uzici.

No, da se to ipak može postići, dokazuju slavni ljudi ovog perioda. Posebno iznenađuje njihova široka raznolikost in­teresa koja je karakteristična za ovaj ciklus. Robert Louis Stevenson, pisac koji je svojom maštom obogatio djetinjstvo mnoge djece, Claude Monet, francuski impresionist, slikar svjetla i boje, okulist Israel Regardie, Andre Gide, francuski pisac i nobelovac, Eugene Ormandy američki dirigent, Oliver Goldsmith, sjajan englesiki dramatičar 18. stoljeća, indijska političarka Indira Gandhi, Voltaire, veliki francuski filozof, povjesničar, pjesnik, dramatičar i skeptik, njemački general Erwin Rommel, prozvan »pustinjska lisica«, pa William Herschel, astronom koji je otkrio planet Uran.

Slabost ove ličnosti je brzo primanje i nedostatak anali­tičke sposobnosti. ŠKORPIJE SEDAM imaju vrlo aktivnu in­tuitivnu sposobnost, oni su često obdareni vidovitošću, ali njihove su osobne želje tako jake da vidovitost automatski tumače onako kako im tog trenutka najviše odgovara. U slu­čaju potencijala SEDAM do te greške uglavnom dolazi zato što se ne žele služiti zdravim razumom i učiti iz lošeg iskustva. Svojstvo iluzije u naravi ŠKORPIJE SEDAM navodi ih pri­lično često na to da u izboru cilja, sjenu smatraju čvrstom tvari.

No usprkos tome što čine ili ne završe, ŠKORPIJE SE­DAM ljudi, vole, jer njihova odanost djeluje kao magnet koji i prima i daje ljubav i prijateljstvo bez granica. A ako ŠKOR­PIJA SEDAM ipak jednom odluči da odabere cilj i ostane mu vjerna, nema ničega unutar razumnih granica — a nekada čak i izvan njih — što bi je spriječilo da to i postigne.


Nema komentara:

Objavi komentar