3. lip 2012.

Zapisano u zvijezdama - Rak

 Iz knjige "Zapisano u zvijezdama" - Muriel Bruce Hausbrouck


R A K
(21. VI —21. VII)

Pozitivna svečana figura vozača trijumfalnih kola nosi poruku povjerenja. Njemu nisu potrebne uzde, jer on i bez njih vodi svoje konje, bijelog i crnog, dobrog i zlog. Na glavi nosi krunu pobjede, na njegovu su pojasu i po­krovu simboli magične moći koja se stječe samo dugim i strpljivim marom. U narodu je rašireno vjerovanje da su rođeni u znaku Raka slabi i negativni karakteri. Pobjednik - trijumfalnim kolima to poriče - njegova je parola: Vozi naprijed! Tvoje je vozilo spremno i opremljeno. Ti si vo­zač. Njegovo je jedino upozorenje: nikada ne zaboravi da su spremne dvije sfinge, jedna bijela, jedna crna, i zbog toga valja neprestano paziti.RAK DVA (I DEKADA)
21. VI — 1. VII    (O° do 9° 59' raka)


POTENCIJAL:  DVA                 FREKVENCIJA: VENERA
(Inicijativa)                                 (Produktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: II PEHARA
(ljubav, povezivanje)

U ovoj su ličnosti skladno stopljene prijaznost, intuicija, kreativna imaginacija i snažna osobna privlačnost. U njoj je slabo izražen sukob između želje za stvaranjem i nemirne težnje za promjenom i novim stvarima.

POZITIVNA STRANA
Instinktivna privlačnost Venerine frekvencije i elastičnost VODE daju divnu ličnost. RAKOVI DVA vedri su ljudi koji vole užitak, odani su i društveni, gostoljubivi i plemeniti. Živo i intuitivno shvaćaju potrebe i želje drugih ljudi i znaju oko sebe stvoriti ugodnu atmosferu. Kao svi s potencijalom DVA i oni su u svako doba spremni započeti nešto novo, a njihovo je najbolje svojstvo brza inicijativa i aktivna imaginacija. Njihova je narav u osnovi nježna i blaga, a srce dobro, pa sve to daje ličnosti vrlinu iskrene prijaznosti. RAK DVA naginje kreativnoj umjetnosti ili religioznom misticizmu. Rijet­ko se zadovoljava samo intelektualnim i fizičkim interesima. Voli istraživati i područja duha.

NEGATIVNA STRANA
Nestalni su i kolebljivi, nemirni i nezadovoljni svojim pri­likama. S jedne aktivnosti prelaze na drugu, ništa ne završa­vaju, a svoju ljubav i odanost raspršuju u razne smjerove. Nesposobni za logično odlučivanje, oni se kolebaju od jedne do druge intuitivne ideje, a ako se ipak uspiju odlučiti, onda mogu biti iznenađujuće tvrdokorni. Ako su negativni, onda mogu biti nepouzdani i nelojalni, sebični i senzualni, nekri­tični u izboru prijatelja, okoline i pothvata. Često duboko u sebi pate zbog emotivnog nezadovoljstva, jer jače od ostalih ljudi osjećaju nedostatak vlastite unutrašnje ravnoteže.

RAVNOTEŽA
Inteligentna primjena intuicije najbolji je način da se ova ličnost sredi. U njoj je intuitivna moć tako živa da će, ako se njeguje, vježba i razvija, uz njenu pomoć, ličnost uvijek pravodobno otkriti opasnost ili najpogodniji smjer kojim va­lja poći. RAK DVA mora izbjegavati previše naporne i nestrpljive zamahe. Što će lakše, mirnije i blaže pristupati životu, bit će mu veće nade za sreću i uspjeh. RAKU DVA potrebni su prijatelji i ljudi, jer sam nije sretan, a u nesreći ne reagira baš najbolje. Kao svim Venerinim frekvencijama, i on mora biti kritičan u vladanju i obuzdavati emocije, ako želi da mu ljepota i privlačnost koriste.

KOMENTAR
Savjetujući ljudima koji su rođeni u ovom periodu da razvijaju i vježbaju svoju intuiciju, utvrdili smo da samo nekolicina njih donekle zna kako će to postići. I sama for­mula desetodnevnog ciklusa objašnjava postupak jer simbo­lima pokazuje da su u ovom slučaju intuicija i memorija za­pravo ista funkcija. Otkrili smo također da se namjernim vježbanjem točnog pamćenja, počevši od telefonskih brojeva pa do popisa stvari koje treba kupiti može izoštriti »još slabašan glas« intuicije toliko da ga se može i čuti i slušati.

Otkrili smo da RAK DVA ima snažan kreativan nagon i čini se da ga na neki način mora provesti u djelo. Obuzdavanje može dovesti do smetnje, kao što zaustavljena voda mo­že probiti branu. Bez obzira na to da li će pisati knjigu ili pripremiti salatu, RAK DVA se mora baviti nekom kreativ­nom djelatnošću, jer će samo tako zadržati ravnotežu i biti pozitivan. Intuicija igra važnu ulogu u svakom kreativnom radu, pa će tako najbolja vrlina ove senzibilne naravi naći svoj smisao i ostati aktivna i živa.

Negativnu stranu ovaj ciklus najčešće pokazuje u sebič­nosti, samo-popustljivosti i lijenosti koja je faktor Venerine frekvencije. Ako su negativni, ljudi rođeni u ovom ciklusu često su skloni opasnom tipu misticizma, psihizmu ili spiritualizmu.

Kada su usklađeni, među njima nalazimo najprivlačnije, najumilnije i najvoljenije ljude, kao i mnogo sjajnih i neo­bičnih ličnosti. U ovom su ciklusu rođena dva intuitivna učenjaka, oba istog dana: Alexis Carrel, autor knjige »Čovjek nepoznanica« i Harlan Stetson, čiju ćemo knjigu o Sunčevim pjegama citirati u slijedećim poglavljima ove knjige. Na popisu su i četiri značajne žene: Helen Keller, koja je posta­la poznata pobijedivši sljepoću, Pearl Buck što je opisala svojim čitaocima nepoznatu rasu, Nancy Fullwood, čiji su intuitivni zapisi donijeli utjehu tisućama čitalaca, te Ann Morrow Lindbergh, senzibilna spisateljica koja je znala du­boko dirnuti svoju publiku. I Henrik VIII rodio se u ovoj dekadi, kao i njegov suvremeni portretist Charles Laughton. Tu su još Giacomo Puccimi, skladatelj profinjenih harmonija, i Peter Paul Rubens slikar delikatnih boja i senzualnih žen­skih oblina, dramatičar Luigi Pirandello i pisac George Orwell.

Čini se da RAK DVA ima više smisla za ljudske probleme nego za slavu, pa u popisu ovog ciklusa nalazimo velikog ki­rurga, dra Williama Mayoa, stručnjaka za rasne probleme, Theodorea Lothropa Stoddarda, i E. W. Kemmerera, pozna­tog ekonomista. Ima ponešto koincidencije u tome da je voj­voda od Windsora, koji je ostavio prijestolje zbog ljubavi, također rođen u ovom ciklusu.  Naziv tarot karte za ovaj period samo je jedna riječ, Ljubav.

Osnovni su faktori ovog karaktera receptivna osjetljivost, brzo mišljenje, snažni osjećaji i duboka simpatija za čovjeka.

RAK TRI (II DEKADA)
2. – 11. VII          (10° do 19° 59' raka)

POTENCIJAL: TRI       FREKVENCIJA: MERKUR
(Odlučnost)                   (Pronicavost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: III PEHARA
(Bujanje, obilje, zajedništvo)

Osnovni su faktori ovog karaktera receptivna osjetljivost, brzo mišljenje, snažni osjećaji i duboka simpatija za čovjeka. Konflikt nastaje između hladnog prosuđivanja razuma i to­pline emotivne naravi.

POZITIVNA STRANA
U ovoj je ličnosti rijetka kombinacija jake intuitivne spo­sobnosti i živog analitičkog uma. RAK TRI može i osjećati i misliti jednako duboko, što mu daje pouzdanu instinktivnu inteligenciju koja djeluje s lakoćom i prirodno. To su po prirodi zadovoljni ljudi koji vole užitke i koji su sposobni da osjete veliko senzualno zadovoljstvo, ali uz urođenu mje­ru i ravnotežu, što im pomaže da budu umjereni i kritični. Kao svi potencijali TRI, i oni suosjećaju s ljudskom patnjom i nastoje je ublažiti. Oni su prema svijetu humanitarni, a prema prijateljima odani, tolerantni i plemeniti. Kreativni su i konstruktivni mislioci, logični i analitični. Prirodno su nadareni za izražavanje govorom i pismom. Odlučnost, koju ublažava plemenitost, snažna je, gotovo nepovrediva snaga njihove naravi.

NEGATIVNA STRANA
Dopuštaju svojim osjećajima i sklonostima da iziđu na površinu i poplave logičnu i analitičku moć njihova prirod­no razvijenog razuma. U fizičkom pogledu, skloni su samo-ugađanju i neumjerenosti u užicima. Svoju inteligenciju de­gradiraju, upotrebljavajući je za lukavštinu i prepredenost, te se služe i prijevarom da bi došli do čega im je stalo. Ako su negativni, postaju lijeni, vjerujući da pamet može zami­jeniti trud. Ta sklonost prema neradu otkriva crtu okrutno­sti koju nalazimo u svakom potencijalu TRI na negativnoj strani, jer je okrutnost polarna suprotnost dobroti, također svojstvenoj potencijalu TRI. RAK TRI, inače brzih reakcija, ako je negativan, postaje spor, pasivan, lakom i sebičan.

RAVNOTEŽA
Pozitivan kreativni pristup životu, fizička aktivnost, raz­vijanje duhovnih sposobnosti i umjerenosti, to su faktori koji će pomoći RAKU TRI da ostanu na pozitivnoj strani. Čim su donesene logične odluke, moraju uslijediti neodgo­dive akcije, valja ohrabriti ambiciju za svaki praktičan cilj, jer će samo tako RAK TRI steći duhovnu disciplinu koja će poticati plemenita svojstva njegove pametne, konstruktivne ali preosjetljive ličnosti.

KOMENTAR
Usprkos prirodnom daru izražavanja govorom i pismom, RAK TRI ima, sudeći po simbolima ciklusa, i dar šutnje. Utvrđeno je da mu ta prividna kantradikcija daje vrlo rijetku sposobnost da procijeni kada treba govoriti a kada šutjeti. Ponekad, jasno, RAKOVI TRI idu iz jedne u drugu krajnost - tipičan je primjer za to bio predsjednik Coolidge. I Franz Kafka, koji je pisao čudnu nadrealističku prozu, u kojoj ljudi nisu obavještavali jedni druge o čemu je riječ, već su prolazili kao u snu kroz zbrku nevezanosti, rođen je u ovoj dekadi. Njemu se pridružuju Nathaniel Hawthorne, Hermann Hesse i Marcel Proust. U ovom je ciklusu rođen i skladatelj Gustav Mahler, te Mary Griffin, Yul Brynner, Louis Armstrong i Ringo Starkey.

To je nedvojbeno snažna narav, ali je, donekle, ublažava svojstvo elestačnosti i nazori podložni utjecajima, koji su ka­rakteristični za Merkurovu frekvenciju. Reklo bi se da je to prije obrambena, a ne borbena snaga — moć otpora, a ne napada. Svi potencijali TRI su potencijalni reformatori, a ako u tome pretjeraju mogu postati fanatici. No, obično ih smisao za logiku i razumno razmišljanje zaustavljaju prije no što postane prekasno.

RAK TRI osobito je nadaren za razmišljanje i tu će vrli­nu najbolje razviti u kreativnim i konstruktivnim aktivnosti­ma. Među ljudima koji su postali poznati baš po tome, ističu se dva Rockefellera, John D. i njegov unuk Nelson, čija se nadarenost u stvaranju bogatstva poklapa s imenom njihova ciklusa koji tarot zapis naziva, Obilje.

Ta riječ jasno, može imati više značenja, pa se, vjerojatno, tiče i ljubavi prema uživanju koja je karakteristična za ličnost RAKA TRI. Vjeruje se da je Henrik VIII bio rođen u ovom ciklusu, a on je doista volio jelo, piće i žene. Promatrajući ljude rođene u znaku RAKA TRI, bez obzira na to iz kojeg su sloja ili struke, opazili smo da svi vole zabavu, da cijene dobre stvari u životu, ali da rijetko prelaze dopuštene granice, jer ih logična Merkurova frekvencija spašava od samo-ugađanja, kojem bi mogli biti skloni zbog elastičnosti značajke VODE.

RAKOVI TRI imaju urođenu sposobnost da uspiju. U tome su zapreke lijenost i nedostatak određenog cilja — što je negativna tendencija svih naravi sa značajkom VODE, a opasno je za uspjeh i ako dopuste da naklonost i osjećaji prevladaju nad zdravim razumom. No ako su usklađeni, što znači, ako im zdrav razum upravlja i kontrolira djelovanje, ljudi rođeni u ciklusu RAKA TRI mogu ostvariti velika djela. Osnovna značajka VODE daje njihovoj inteligenciji mno­gostranost, a snaga potencijala TRI daje im zdrav temelj. Tarot-zapis im obećava »obilje, blagostanje, sreću i bogatstvo«.

Ova je ličnost prirodno obdarena vedrinom, tolerancijom optimizmom i intuicijom.

RAK ČETIRI (III DEKADA)
12. - 21. VII            (20° do29° 59' raka)

POTENCIJAL: ČETIRI           FREKVENCIJA: MJESEC
(Stabilnost)               (Prilagodljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: IV PEHARA
(apatija, ravnodušnost)

Ova je ličnost prirodno obdarena vedrinom, tolerancijom optimizmom i intuicijom. Konflikt nastaje između želje za si­gurnošću i težnje za promjenom i ekspanzijom.

POZITIVNA STRANA
Ovo je sretna ličnost, puna nade, smirena i vrlo prilagod­ljiva. RAKOVI ČETIRI su pouzdani radnici, disciplinirani, spremni da se pomire sa zahtjevima situacije i učine najbolje što mogu. Oni prihvaćaju život kakav jest, osjetljivi su na utjecaje. Nisu stvaraoci, već tumače i sintetiziraju, ali njihov je pristup životu ipak vrlo konstruktivan, jer uvijek više vole graditi nego rušiti, gledati naprijed, a ne osvrtati se za so­bom. Oni su intuitivni mislioci, ali oprezni i polagani u po­duzimanju pothvata. Osobno nisu ambiciozni. Više od slave i uspjeha, vole mir i sreću. Objektivni su i ne toliko emotivni, ali suosjećajni, milostivi i plemeniti.

NEGATIVNA STRANA
Prilagodljivost prelazi u pasivnost, a smirenost se pretva­ra u statičnu letargiju i lijenost. Sanjaju, odugovlače poslove i čekaju da im se sve samo riješi. Postaju indolentni i samozado­voljni. Rasipaju energiju na nekorisne i nevažne pojedinosti, hvataju se za izgubljene nade. Nisu bez hrabrosti, ali im ne­dostaje volja da uklone zapreke sa svog puta — žele mir pod svaku cijenu. Objektivnost prelazi u hladnoću, a naklonost u samilost i zato često opraštaju, te gube smisao za etičke nor­me. Zato što radije slijede intuiciju nego logično razmišljanje, padaju u svijet iluzija i gube vezu sa stvarnošću.

RAVNOTEŽA
Kritičnost, aktivnost, logika, zdrav razum i dalekovid­nost sačuvat će ravnotežu ove ličnosti. Moraju se kontrolirati i u fizičkim zadovoljstvima i u maštanju. U njihov će život unijeti ravnotežu njegovanje jasnih pogleda, zdravog rasu­đivanja ljudi i prilika, te sposobnosti da odaberu djelatnost koja će ih dovesti do vrijednog cilja umjesto da se prepuste slučaju. Moraju se odlučno boriti protiv preosjetljivosti na dojmove, ideje i postupke drugih ljudi, ali i protiv pretjera­nog optimizma.

KOMENTAR
Za uspješno vladanje ovom ličnošću potrebno je utvrditi određena pravila. Postojanost, smisao za red i zdrav razum POTENCIJALA ČETIRI ugrožavaju elastičnost i intuitivnost značajke VODE i Mjesečeve frekvencije. Kao rezultat ove ne­ujednačenosti dobivamo karakter koji ima više blagosti nego snage, više imaginacije nego odlučnosti i koji se voli prepuštati sanjarenju.
Pozitivne se sposobnosti mogu, međutim, lijepo razvili, jer u ovoj blagoj osobi ima mnogo energije i neuništive volje koja se uvijek ponovo vraća kada treba napadati, čak i nakon za poraza, koji bi obeshrabrili osobu s manje optimizma. Opsežnim proučavanjem tih naoko pasivnih ljudi, otkrili smo da su kao komad gline koji se može oblikovati u bilo koji željeni lik. Ali da bi se taj oblik zadržao, RAK ČETIRI mora ustrajno modelirati svoju glinu, jer ako to prepusti drugome, sve što je učinjeno nestat će preko noći.

Na RAKA ČETIRI vrlo se lako može utjecati. On kao ka­meleon poprima boju svoje okoline, više voli reflektirati nego zračiti — kao što voda reflektira plavo ili oblačno nebo. Sto­ga je za njega od vitalne važnosti kakve će prijatelje i okoli­nu izabrati, jer ostaje vezan uz ono što ima čak i usprkos ra­zočaranju i obmani. RAK ČETIRI je sjajan kada treba od najgoreg izvući najbolje, ali nema snage da zlo pretvori u dobro ili da ga se oslobodi. Zbog dubokog suosjećanja s drugim ljudima često je nepravedan prema sebi.

Ako je usklađen, vrlo je drag, produktivan i često briljan­tan. Ljudi ovog ciklusa uvijek ostaju mili — najomiljeniji među trojicom Barrymorea bio je Lionel, po rođenju RAK ČETI­RI. Među piscima tu su Isac Beshevis Singer, Henry David Thoreau i Marshall Mc Luhan, među muzičarima Isac Stern i Van Cliburn, a među slikarima Andrew Wyeth, Degas, Marc Chagall i Rembrandt. Izumitelj i pisac R. Buckminster Fuller također je RAK ČETIRI. Dvoje velikih sanjara koji su svoje snove posvetili dobru čovječanstva bili su Mary Baker Eddy, utemeljiteljica Christian Science-a i veliki kirurg, dr Charles Mayo, oboje rođeni sredinom srpnja. RAKOVI ČETIRI nagon­ski teže skladu, pravdi i ljudskoj sreći.

Elastičnost je istovremeno njihova najveća draž i najveća opasnost. Nije lako kontrolirati je, a da se ne izgubi na privlačnosti, no osnovni simboli ciklusa pokazuju kako se to ipak ne može postići. Slika na karti prikazuje figuru koja sjedi zatvorenih očiju. Potrebno je samo da se probudi i pokrene kako bi primila punu čašu sreće, kako se čini, ravno s neba.

1 komentar: